ขออภัยไม่มีผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการค้นหาของคุณ หรือใช้คำอื่นเช่น USD, GOLD หรือ DE30

Forex (49)

ผลิตภัณฑ์ มูลค่าเล็กสุดของหนึ่งล็อต เสปรดขั้นต่ำ target spread เลเวอเรจ swap point long/short ค่าธรรมเนียม ชั่วโมงซื้อขาย ตลาดที่เกี่ยวข้อง / แหล่งที่เกี่ยวข้อง
AUDCAD AUD 100 000 1:500 (0.2%) 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET

interbank market price from top-tier banks

AUDCHF AUD 100 000 1:500 (0.2%) 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET

interbank market price from top-tier banks

AUDJPY AUD 100 000 1:500 (0.2%) 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET

interbank market price from top-tier banks

AUDNZD AUD 100 000 1:500 (0.2%) 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET

interbank market price from top-tier banks

AUDUSD AUD 100 000 1:500 (0.2%) 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET

interbank market price from top-tier banks

CADCHF CAD 100 000 1:500 (0.2%) 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET

interbank market price from top-tier banks

CADJPY CAD 100 000 1:500 (0.2%) 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET

interbank market price from top-tier banks

CHFHUF CHF 100 000 1:500 (0.2%) 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET

interbank market price from top-tier banks

CHFJPY CHF 100 000 1:500 (0.2%) 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET

interbank market price from top-tier banks

CHFPLN CHF 100 000 1:500 (0.2%) 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET

interbank market price from top-tier banks

Instrument which price is based on quotations of Australian Dollar to Americal Dollar on the interbank market.

มูลค่าเล็กสุดของหนึ่งล็อต AUD 100 000
เสปรดขั้นต่ำ
target spread
ค่าธรรมเนียม
swap point long/short
ชั่วโมงซื้อขาย 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET
ตลาดที่เกี่ยวข้อง / แหล่งที่เกี่ยวข้อง

interbank market price from top-tier banks

Instrument which price is based on quotations of Australian Dollar to Swiss Frank on the interbank market.

มูลค่าเล็กสุดของหนึ่งล็อต AUD 100 000
เสปรดขั้นต่ำ
target spread
ค่าธรรมเนียม
swap point long/short
ชั่วโมงซื้อขาย 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET
ตลาดที่เกี่ยวข้อง / แหล่งที่เกี่ยวข้อง

interbank market price from top-tier banks

Instrument which price is based on quotations of Australian Dollar to Japanese Jen on the interbank market.

มูลค่าเล็กสุดของหนึ่งล็อต AUD 100 000
เสปรดขั้นต่ำ
target spread
ค่าธรรมเนียม
swap point long/short
ชั่วโมงซื้อขาย 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET
ตลาดที่เกี่ยวข้อง / แหล่งที่เกี่ยวข้อง

interbank market price from top-tier banks

Instrument which price is based on quotations of Australian Dollar to New Zealand Dollar on the interbank market.

มูลค่าเล็กสุดของหนึ่งล็อต AUD 100 000
เสปรดขั้นต่ำ
target spread
ค่าธรรมเนียม
swap point long/short
ชั่วโมงซื้อขาย 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET
ตลาดที่เกี่ยวข้อง / แหล่งที่เกี่ยวข้อง

interbank market price from top-tier banks

Instrument which price is based on quotations of Australian Dollar to American Dollar on the interbank market.

มูลค่าเล็กสุดของหนึ่งล็อต AUD 100 000
เสปรดขั้นต่ำ
target spread
ค่าธรรมเนียม
swap point long/short
ชั่วโมงซื้อขาย 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET
ตลาดที่เกี่ยวข้อง / แหล่งที่เกี่ยวข้อง

interbank market price from top-tier banks

Instrument which price is based on quotations of Canadian Dollar to Swiss Frank on the interbank market.

มูลค่าเล็กสุดของหนึ่งล็อต CAD 100 000
เสปรดขั้นต่ำ
target spread
ค่าธรรมเนียม
swap point long/short
ชั่วโมงซื้อขาย 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET
ตลาดที่เกี่ยวข้อง / แหล่งที่เกี่ยวข้อง

interbank market price from top-tier banks

Instrument which price is based on quotations of Canadian Dollar to Japanese Yen on the interbank market.

มูลค่าเล็กสุดของหนึ่งล็อต CAD 100 000
เสปรดขั้นต่ำ
target spread
ค่าธรรมเนียม
swap point long/short
ชั่วโมงซื้อขาย 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET
ตลาดที่เกี่ยวข้อง / แหล่งที่เกี่ยวข้อง

interbank market price from top-tier banks

Instrument which price is based on quotations of Swiss Frank to Hungarian Forin on the interbank market.

มูลค่าเล็กสุดของหนึ่งล็อต CHF 100 000
เสปรดขั้นต่ำ
target spread
ค่าธรรมเนียม
swap point long/short
ชั่วโมงซื้อขาย 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET
ตลาดที่เกี่ยวข้อง / แหล่งที่เกี่ยวข้อง

interbank market price from top-tier banks

Instrument which price is based on quotations of Swiss Frank to Japanese Jen on the interbank market.

มูลค่าเล็กสุดของหนึ่งล็อต CHF 100 000
เสปรดขั้นต่ำ
target spread
ค่าธรรมเนียม
swap point long/short
ชั่วโมงซื้อขาย 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET
ตลาดที่เกี่ยวข้อง / แหล่งที่เกี่ยวข้อง

interbank market price from top-tier banks

Instrument which price is based on quotations of Swiss Frank to Polish Zloty on the interbank market.

มูลค่าเล็กสุดของหนึ่งล็อต CHF 100 000
เสปรดขั้นต่ำ
target spread
ค่าธรรมเนียม
swap point long/short
ชั่วโมงซื้อขาย 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET
ตลาดที่เกี่ยวข้อง / แหล่งที่เกี่ยวข้อง

interbank market price from top-tier banks

Indices (42)

ผลิตภัณฑ์ มูลค่าเล็กสุดของหนึ่งล็อต เสปรดขั้นต่ำ target spread เลเวอเรจ swap point long/short ค่าธรรมเนียม ชั่วโมงซื้อขาย ตลาดที่เกี่ยวข้อง / แหล่งที่เกี่ยวข้อง
AUS200 Instrument level * USD 25 1:100 (1%) 12:05 am - 6:30 am and 7:15 am - 09:00 pm CET; 2:05 am - 8:30 am and 9:15 am - 23:00 pm CEST"""" organized market
AUT20 Instrument level * EUR 10 1:100 (1%) 9:10 am - 5:00 pm

piața organizată austriacă

BRAComp Instrument level * USD 2 1:100 (1%) 12:05 pm - 8:55 pm CET; 2:05 pm - 10:55 pm CEST organized market
CHNComp Instrument level * USD 10 1:100 (1%) 2:20 am - 5:00 am and 6:35 am - 9:15 am and 10:20 am - 8 pm CET; 3:20 am - 6:00 am and 7:35 am - 10:15 am and 11:20 am - 9 pm CEST

organized market

CZKCASH Instrument level * USD 100 1:100 (1%) 9:20 am - 4:00 pm organized market
DE30 Instrument level * EUR 25 1:200 (0.5%) 01:15 am - 10:00 pm CET, 02:15 am - 10:00 pm CEST

organized market

DE30.cash Instrument level * EUR 25 1:200 (0.5%) 2:30 am - 10:00 pm

organized market

EU50 Instrument level * EUR 10 1:200 (0.5%) 2:15 am - 10:00 pm

organized market

EU50.cash Instrument level * EUR 10 1:200 (0.5%) 12:15 am - 10:15 pm, 10:30 pm - 11:00 pm

organized market

FRA40 Instrument level * EUR 10 1:133 (0.75%) 8:00 am - 10:00 pm

organized market

Instrument which price is based on quotations of the contract for index reflecting 200 largest Australian stocks quoted on the Australian regulated market.

มูลค่าเล็กสุดของหนึ่งล็อต Instrument level * USD 25
เสปรดขั้นต่ำ
target spread
ค่าธรรมเนียม
swap point long/short
ชั่วโมงซื้อขาย 12:05 am - 6:30 am and 7:15 am - 09:00 pm CET; 2:05 am - 8:30 am and 9:15 am - 23:00 pm CEST""""
ตลาดที่เกี่ยวข้อง / แหล่งที่เกี่ยวข้อง organized market

Instrument which price is based on quotations of the contract for index reflecting 20 largest Austrian stocks quoted on the Austrian regulated market.

มูลค่าเล็กสุดของหนึ่งล็อต Instrument level * EUR 10
เสปรดขั้นต่ำ
target spread
ค่าธรรมเนียม
swap point long/short
ชั่วโมงซื้อขาย 9:10 am - 5:00 pm
ตลาดที่เกี่ยวข้อง / แหล่งที่เกี่ยวข้อง

piața organizată austriacă

Instrument which price is based on quotations of the contract for index reflecting largest Brazilian stocks quoted on the Brazilian regulated market.

มูลค่าเล็กสุดของหนึ่งล็อต Instrument level * USD 2
เสปรดขั้นต่ำ
target spread
ค่าธรรมเนียม
swap point long/short
ชั่วโมงซื้อขาย 12:05 pm - 8:55 pm CET; 2:05 pm - 10:55 pm CEST
ตลาดที่เกี่ยวข้อง / แหล่งที่เกี่ยวข้อง organized market

Instrument which price is based on quotations of the contract for index reflecting largest Chinese stocks quoted on the Chinese regulated market.

มูลค่าเล็กสุดของหนึ่งล็อต Instrument level * USD 10
เสปรดขั้นต่ำ
target spread
ค่าธรรมเนียม
swap point long/short
ชั่วโมงซื้อขาย 2:20 am - 5:00 am and 6:35 am - 9:15 am and 10:20 am - 8 pm CET; 3:20 am - 6:00 am and 7:35 am - 10:15 am and 11:20 am - 9 pm CEST
ตลาดที่เกี่ยวข้อง / แหล่งที่เกี่ยวข้อง

organized market

Instrument which price is based on quotations of cash index reflecting largest Czech stocks quoted on the Czech organized market.

มูลค่าเล็กสุดของหนึ่งล็อต Instrument level * USD 100
เสปรดขั้นต่ำ
target spread
ค่าธรรมเนียม
swap point long/short
ชั่วโมงซื้อขาย 9:20 am - 4:00 pm
ตลาดที่เกี่ยวข้อง / แหล่งที่เกี่ยวข้อง organized market

Instrument which price is based on quotations of the contract for index reflecting 30 largest German stocks quoted on the German regulated market.

มูลค่าเล็กสุดของหนึ่งล็อต Instrument level * EUR 25
เสปรดขั้นต่ำ
target spread
ค่าธรรมเนียม
swap point long/short
ชั่วโมงซื้อขาย 01:15 am - 10:00 pm CET, 02:15 am - 10:00 pm CEST
ตลาดที่เกี่ยวข้อง / แหล่งที่เกี่ยวข้อง

organized market

Instrument which price is based on quotations of the index reflecting 30 largest German stocks quoted on organized market.

มูลค่าเล็กสุดของหนึ่งล็อต Instrument level * EUR 25
เสปรดขั้นต่ำ
target spread
ค่าธรรมเนียม
swap point long/short
ชั่วโมงซื้อขาย 2:30 am - 10:00 pm
ตลาดที่เกี่ยวข้อง / แหล่งที่เกี่ยวข้อง

organized market

Instrument which price is based on quotations of the contract for index reflecting 50 largest European stocks quoted on the European regulated market.

มูลค่าเล็กสุดของหนึ่งล็อต Instrument level * EUR 10
เสปรดขั้นต่ำ
target spread
ค่าธรรมเนียม
swap point long/short
ชั่วโมงซื้อขาย 2:15 am - 10:00 pm
ตลาดที่เกี่ยวข้อง / แหล่งที่เกี่ยวข้อง

organized market

Instrument which price is based on quotations of the index reflecting 50 largest European stocks quoted on organized market.

มูลค่าเล็กสุดของหนึ่งล็อต Instrument level * EUR 10
เสปรดขั้นต่ำ
target spread
ค่าธรรมเนียม
swap point long/short
ชั่วโมงซื้อขาย 12:15 am - 10:15 pm, 10:30 pm - 11:00 pm
ตลาดที่เกี่ยวข้อง / แหล่งที่เกี่ยวข้อง

organized market

Instrument which price is based on quotations of the contract for index reflecting 40 largest French stocks quoted on the French regulated market.

มูลค่าเล็กสุดของหนึ่งล็อต Instrument level * EUR 10
เสปรดขั้นต่ำ
target spread
ค่าธรรมเนียม
swap point long/short
ชั่วโมงซื้อขาย 8:00 am - 10:00 pm
ตลาดที่เกี่ยวข้อง / แหล่งที่เกี่ยวข้อง

organized market

Commodities (22)

ผลิตภัณฑ์ มูลค่าเล็กสุดของหนึ่งล็อต เสปรดขั้นต่ำ target spread เลเวอเรจ swap point long/short ค่าธรรมเนียม ชั่วโมงซื้อขาย ตลาดที่เกี่ยวข้อง / แหล่งที่เกี่ยวข้อง
ALUMINIUM Instrument level * USD 50 1:67 (1.5%) 8:30 am - 7:30 pm organized market
BUND10Y Instrument level * USD 1000 1:200 (0.5%) 8:05 am - 10:00 pm organized market
COCOA Instrument level * USD 10 1:67 (1.5%) 10:45 am - 7:30 pm

organized market

COFFEE Instrument level * USD 2000 1:67 (1.5%) 10:15 am - 7:30 pm

organized market

COPPER Instrument level * USD 30 1:67 (1.5%) 8:30 am - 7:30 pm organized market
CORN Instrument level * USD 500 1:67 (1.5%) 2:05 am - 2:45 pm and 3:35 pm - 8:00 pm

organized market

COTTON Instrument level * USD 500 1:67 (1.5%) 8:30 am - 8:20 pm organized market
EMISS Instrument level * USD 5000 1:67 (1.5%) 8:05 am - 6:00 pm organized market
GOLD Instrument level * USD 100 1:500 (0.2%) 12:00 am - 11:00 pm

interbank market price from top-tier banks

NATGAS Instrument level * USD 30 000 1:67 (1.5%) 8:30 am - 11:00 pm

organized market

Instrument which price is based on quotations of the current price of Aluminium quoted on the UK regulated market.

มูลค่าเล็กสุดของหนึ่งล็อต Instrument level * USD 50
เสปรดขั้นต่ำ
target spread
ค่าธรรมเนียม
swap point long/short
ชั่วโมงซื้อขาย 8:30 am - 7:30 pm
ตลาดที่เกี่ยวข้อง / แหล่งที่เกี่ยวข้อง organized market

Instrument which price is based on quotations of the contract for long term debt securities issued by Federal Republic of Germany quoted on the European regulated market.

มูลค่าเล็กสุดของหนึ่งล็อต Instrument level * USD 1000
เสปรดขั้นต่ำ
target spread
ค่าธรรมเนียม
swap point long/short
ชั่วโมงซื้อขาย 8:05 am - 10:00 pm
ตลาดที่เกี่ยวข้อง / แหล่งที่เกี่ยวข้อง organized market

Instrument which price is based on quotations of the contract for Cocoa quoted on organized market.

มูลค่าเล็กสุดของหนึ่งล็อต Instrument level * USD 10
เสปรดขั้นต่ำ
target spread
ค่าธรรมเนียม
swap point long/short
ชั่วโมงซื้อขาย 10:45 am - 7:30 pm
ตลาดที่เกี่ยวข้อง / แหล่งที่เกี่ยวข้อง

organized market

Instrument which price is based on quotations of the contract for Coffee quoted on the American regulated market.

มูลค่าเล็กสุดของหนึ่งล็อต Instrument level * USD 2000
เสปรดขั้นต่ำ
target spread
ค่าธรรมเนียม
swap point long/short
ชั่วโมงซื้อขาย 10:15 am - 7:30 pm
ตลาดที่เกี่ยวข้อง / แหล่งที่เกี่ยวข้อง

organized market

Instrument which price is based on quotations of the current price of Copper quoted on the UK regulated market.

มูลค่าเล็กสุดของหนึ่งล็อต Instrument level * USD 30
เสปรดขั้นต่ำ
target spread
ค่าธรรมเนียม
swap point long/short
ชั่วโมงซื้อขาย 8:30 am - 7:30 pm
ตลาดที่เกี่ยวข้อง / แหล่งที่เกี่ยวข้อง organized market

Instrument which price is based on quotations of the contract for Corn quoted on the American regulated market.

มูลค่าเล็กสุดของหนึ่งล็อต Instrument level * USD 500
เสปรดขั้นต่ำ
target spread
ค่าธรรมเนียม
swap point long/short
ชั่วโมงซื้อขาย 2:05 am - 2:45 pm and 3:35 pm - 8:00 pm
ตลาดที่เกี่ยวข้อง / แหล่งที่เกี่ยวข้อง

organized market

Instrument which price is based on quotations of the contract for Cotton quoted on the American regulated market

มูลค่าเล็กสุดของหนึ่งล็อต Instrument level * USD 500
เสปรดขั้นต่ำ
target spread
ค่าธรรมเนียม
swap point long/short
ชั่วโมงซื้อขาย 8:30 am - 8:20 pm
ตลาดที่เกี่ยวข้อง / แหล่งที่เกี่ยวข้อง organized market

Instrument which price is based on quotations of the contract for CO2 Emission rights quoted on the UK regulated market.

มูลค่าเล็กสุดของหนึ่งล็อต Instrument level * USD 5000
เสปรดขั้นต่ำ
target spread
ค่าธรรมเนียม
swap point long/short
ชั่วโมงซื้อขาย 8:05 am - 6:00 pm
ตลาดที่เกี่ยวข้อง / แหล่งที่เกี่ยวข้อง organized market

Instrument which price is based on quotations of troy ounce of Gold on the interbank market.

มูลค่าเล็กสุดของหนึ่งล็อต Instrument level * USD 100
เสปรดขั้นต่ำ
target spread
ค่าธรรมเนียม
swap point long/short
ชั่วโมงซื้อขาย 12:00 am - 11:00 pm
ตลาดที่เกี่ยวข้อง / แหล่งที่เกี่ยวข้อง

interbank market price from top-tier banks

Instrument which price is based on quotations of the contract for Natural Gas quoted on the American regulated market.

มูลค่าเล็กสุดของหนึ่งล็อต Instrument level * USD 30 000
เสปรดขั้นต่ำ
target spread
ค่าธรรมเนียม
swap point long/short
ชั่วโมงซื้อขาย 8:30 am - 11:00 pm
ตลาดที่เกี่ยวข้อง / แหล่งที่เกี่ยวข้อง

organized market

Equity CFD (1792)

ชื่อบริษัท เลเวอเรจ ค่าธรรมเนียม swap point long/short Short Sale ที่ใช้งานได้ ชั่วโมงซื้อขาย ขนาดออเดอร์สูงที่สุด
Covestro AG 1:5 (20%) 0,08%, min. 8 EUR ใช่ 09:00 - 17:30 50 EUR
Agilent Technologies Inc 1:5 (20%) 0.08%, min. 8 USD ใช่ 15:30 - 22:00 50 USD
Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA 1:3.3 (30%) 0.08%, min. 8 EUR ใช่ 09:00 - 17:30 100 EUR
AA PLC 1:1 (100%) 0.08%, min. 8 EUR ไม่ 09:00 - 17:30 100 GBP
CLOSE ONLY / Alcoa Inc CFD 1:5 (20%) 0.08%, min. 8 USD ใช่ 15:30 - 22:00 50 USD
Amadeus Fire AG 1:3.3 (30%) 0,08%, min. 8 EUR ใช่ 09:00 - 17:30 50 EUR
Anglo American PLC 1:5 (20%) 0.08%, min. 8 EUR ใช่ 09:00 - 17:30 100 GBP
American Airlines 1:5 (20%) 0.08%, min. 8 USD ใช่ 15:30 - 22:00 50 USD
Aalberts Industries NV 1:3.3 (30%) 0,08%, min. 8 EUR ใช่ 09:00 - 17:30 100 EUR
Aaron's Inc 1:3.3 (30%) 0.08%, min. 8 USD ใช่ 15:30 - 22:00 50 USD

Covestro AG CFD

เลเวอเรจ 1:5 (20%)
ค่าธรรมเนียม 0,08%, min. 8 EUR
swap point long/short
Short Sale ที่ใช้งานได้ ใช่
ชั่วโมงซื้อขาย 09:00 - 17:30
ขนาดออเดอร์สูงที่สุด 50 EUR

Agilent Technologies Inc CFD

เลเวอเรจ 1:5 (20%)
ค่าธรรมเนียม 0.08%, min. 8 USD
swap point long/short
Short Sale ที่ใช้งานได้ ใช่
ชั่วโมงซื้อขาย 15:30 - 22:00
ขนาดออเดอร์สูงที่สุด 50 USD

Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA CFD

เลเวอเรจ 1:3.3 (30%)
ค่าธรรมเนียม 0.08%, min. 8 EUR
swap point long/short
Short Sale ที่ใช้งานได้ ใช่
ชั่วโมงซื้อขาย 09:00 - 17:30
ขนาดออเดอร์สูงที่สุด 100 EUR

AA PLC CFD

เลเวอเรจ 1:1 (100%)
ค่าธรรมเนียม 0.08%, min. 8 EUR
swap point long/short
Short Sale ที่ใช้งานได้ ไม่
ชั่วโมงซื้อขาย 09:00 - 17:30
ขนาดออเดอร์สูงที่สุด 100 GBP

Alcoa Inc CFD

เลเวอเรจ 1:5 (20%)
ค่าธรรมเนียม 0.08%, min. 8 USD
swap point long/short
Short Sale ที่ใช้งานได้ ใช่
ชั่วโมงซื้อขาย 15:30 - 22:00
ขนาดออเดอร์สูงที่สุด 50 USD

Amadeus Fire AG CFD

เลเวอเรจ 1:3.3 (30%)
ค่าธรรมเนียม 0,08%, min. 8 EUR
swap point long/short
Short Sale ที่ใช้งานได้ ใช่
ชั่วโมงซื้อขาย 09:00 - 17:30
ขนาดออเดอร์สูงที่สุด 50 EUR

Anglo American PLC CFD

เลเวอเรจ 1:5 (20%)
ค่าธรรมเนียม 0.08%, min. 8 EUR
swap point long/short
Short Sale ที่ใช้งานได้ ใช่
ชั่วโมงซื้อขาย 09:00 - 17:30
ขนาดออเดอร์สูงที่สุด 100 GBP

American Airlines CFD

เลเวอเรจ 1:5 (20%)
ค่าธรรมเนียม 0.08%, min. 8 USD
swap point long/short
Short Sale ที่ใช้งานได้ ใช่
ชั่วโมงซื้อขาย 15:30 - 22:00
ขนาดออเดอร์สูงที่สุด 50 USD

Aalberts Industries NV CFD

เลเวอเรจ 1:3.3 (30%)
ค่าธรรมเนียม 0,08%, min. 8 EUR
swap point long/short
Short Sale ที่ใช้งานได้ ใช่
ชั่วโมงซื้อขาย 09:00 - 17:30
ขนาดออเดอร์สูงที่สุด 100 EUR

Aaron's Inc CFD

เลเวอเรจ 1:3.3 (30%)
ค่าธรรมเนียม 0.08%, min. 8 USD
swap point long/short
Short Sale ที่ใช้งานได้ ใช่
ชั่วโมงซื้อขาย 15:30 - 22:00
ขนาดออเดอร์สูงที่สุด 50 USD

ETF CFD (116)

ชื่อบริษัท เลเวอเรจ ค่าธรรมเนียม swap point long/short Short Sale ที่ใช้งานได้ ชั่วโมงซื้อขาย ขนาดออเดอร์สูงที่สุด
iShares MSCI All Country Asia ex Japan 1:5 (20%) 0.08%, min. 8 USD ใช่ 15:30 - 22:00 50 USD
iShares Core US Aggreagte 1:1 (100%) 0.08%, min. 8 USD ไม่ 15:30 - 22:00 50 USD
Vanguard Intermediate-Term Bond 1:2 (50%) 0.08%, min. 8 USD ใช่ 15:30 - 22:00 50 USD
Vanguard Total Bond Market 1:1 (100%) 0.08%, min. 8 USD ไม่ 15:30 - 22:00 50 USD
Vanguard Total International Bond 1:1 (100%) 0.08%, min. 8 USD ไม่ 15:30 - 22:00 50 USD
Global X Copper Miners 1:5 (20%) 0.08%, min. 8 USD ใช่ 15:30 - 22:00 50 USD
Invesco DB Base Metals Fund 1:1 (100%) 0.08%, min. 8 USD ไม่ 15:30 - 22:00 50 USD
SPDR Dow Jones Industrial Average Trust 1:5 (20%) 0.08%, min. 8 USD ใช่ 15:30 - 22:00 50 USD
iShares MSCI Chile 1:5 (20%) 0.08%, min. 8 USD ใช่ 15:30 - 22:00 50 USD
iShares MSCI Emerging Markets 1:5 (20%) 0.08%, min. 8 USD ใช่ 15:30 - 22:00 50 USD

AAXJ.US

เลเวอเรจ 1:5 (20%)
ค่าธรรมเนียม 0.08%, min. 8 USD
swap point long/short
Short Sale ที่ใช้งานได้ ใช่
ชั่วโมงซื้อขาย 15:30 - 22:00
ขนาดออเดอร์สูงที่สุด 50 USD

AGG.US

เลเวอเรจ 1:1 (100%)
ค่าธรรมเนียม 0.08%, min. 8 USD
swap point long/short
Short Sale ที่ใช้งานได้ ไม่
ชั่วโมงซื้อขาย 15:30 - 22:00
ขนาดออเดอร์สูงที่สุด 50 USD

BIV.US

เลเวอเรจ 1:2 (50%)
ค่าธรรมเนียม 0.08%, min. 8 USD
swap point long/short
Short Sale ที่ใช้งานได้ ใช่
ชั่วโมงซื้อขาย 15:30 - 22:00
ขนาดออเดอร์สูงที่สุด 50 USD

BND.US

เลเวอเรจ 1:1 (100%)
ค่าธรรมเนียม 0.08%, min. 8 USD
swap point long/short
Short Sale ที่ใช้งานได้ ไม่
ชั่วโมงซื้อขาย 15:30 - 22:00
ขนาดออเดอร์สูงที่สุด 50 USD

BNDX.US

เลเวอเรจ 1:1 (100%)
ค่าธรรมเนียม 0.08%, min. 8 USD
swap point long/short
Short Sale ที่ใช้งานได้ ไม่
ชั่วโมงซื้อขาย 15:30 - 22:00
ขนาดออเดอร์สูงที่สุด 50 USD

COPX.US

เลเวอเรจ 1:5 (20%)
ค่าธรรมเนียม 0.08%, min. 8 USD
swap point long/short
Short Sale ที่ใช้งานได้ ใช่
ชั่วโมงซื้อขาย 15:30 - 22:00
ขนาดออเดอร์สูงที่สุด 50 USD

DBB.US

เลเวอเรจ 1:1 (100%)
ค่าธรรมเนียม 0.08%, min. 8 USD
swap point long/short
Short Sale ที่ใช้งานได้ ไม่
ชั่วโมงซื้อขาย 15:30 - 22:00
ขนาดออเดอร์สูงที่สุด 50 USD

DIA.US

เลเวอเรจ 1:5 (20%)
ค่าธรรมเนียม 0.08%, min. 8 USD
swap point long/short
Short Sale ที่ใช้งานได้ ใช่
ชั่วโมงซื้อขาย 15:30 - 22:00
ขนาดออเดอร์สูงที่สุด 50 USD

ECH.US

เลเวอเรจ 1:5 (20%)
ค่าธรรมเนียม 0.08%, min. 8 USD
swap point long/short
Short Sale ที่ใช้งานได้ ใช่
ชั่วโมงซื้อขาย 15:30 - 22:00
ขนาดออเดอร์สูงที่สุด 50 USD

EEM.US

เลเวอเรจ 1:5 (20%)
ค่าธรรมเนียม 0.08%, min. 8 USD
swap point long/short
Short Sale ที่ใช้งานได้ ใช่
ชั่วโมงซื้อขาย 15:30 - 22:00
ขนาดออเดอร์สูงที่สุด 50 USD

Cryptocurrencies (25)

ผลิตภัณฑ์ มูลค่าเล็กสุดของหนึ่งล็อต เสปรดขั้นต่ำ target spread เลเวอเรจ swap point long/short ค่าธรรมเนียม ชั่วโมงซื้อขาย ตลาดที่เกี่ยวข้อง / แหล่งที่เกี่ยวข้อง
ADABTC CARDANO 10000 1:4 (25%) - 24 h from Saturday 4:00 am to Friday 10:00 pm

Piețe Monetare Virtuale

BCHBTC BITCOIN CASH 10 1:5 (20%) - 24 h from Saturday 4:00 am to Friday 10:00 pm

Piețe Monetare Virtuale

BITCOIN 1 BITCOIN 1:5 (20%) - 24 h from Saturday 4:00 am to Friday 10:00 pm

Virtual currencies markets

BITCOINCASH BITCOIN CASH ABC 1 1:5 (20%) - 24 h from Saturday 4:00 am to Friday 10:00 pm

Piețe Monetare Virtuale

DASH 1 DASH 1:5 (20%) - 24 h from Saturday 4:00 am to Friday 10:00 pm

Virtual currencies markets

DSHBTC DASH 10 1:5 (20%) - 24 h from Saturday 4:00 am to Friday 10:00 pm

Piețe Monetare Virtuale

EOS EOS 1 1:5 (20%) - 24 h from Saturday 4:00 am to Friday 10:00 pm

Piețe Monetare Virtuale

EOSBTC EOS 1000 1:5 (20%) - 24 h from Saturday 4:00 am to Friday 10:00 pm

Piețe Monetare Virtuale

EOSETH EOS 100 1:4 (25%) - 24 h from Saturday 4:00 am to Friday 10:00 pm

Piețe Monetare Virtuale

ETHBTC ETHEREUM 10 1:5 (20%) - 24 h from Saturday 4:00 am to Friday 10:00 pm

Piețe Monetare Virtuale

Instrument which price is based on quotations of Cardano to Bitcoin.

มูลค่าเล็กสุดของหนึ่งล็อต CARDANO 10000
เสปรดขั้นต่ำ
target spread
เลเวอเรจ 1:4 (25%)
swap point long/short
ค่าธรรมเนียม -
ชั่วโมงซื้อขาย 24 h from Saturday 4:00 am to Friday 10:00 pm
ตลาดที่เกี่ยวข้อง / แหล่งที่เกี่ยวข้อง

Piețe Monetare Virtuale

Instrument which price is based on quotations of Bitcoin Cash to Bitcoin.

มูลค่าเล็กสุดของหนึ่งล็อต BITCOIN CASH 10
เสปรดขั้นต่ำ
target spread
เลเวอเรจ 1:5 (20%)
swap point long/short
ค่าธรรมเนียม -
ชั่วโมงซื้อขาย 24 h from Saturday 4:00 am to Friday 10:00 pm
ตลาดที่เกี่ยวข้อง / แหล่งที่เกี่ยวข้อง

Piețe Monetare Virtuale

Instrument which price is based on quotations of Bitcoin to American Dollar.

มูลค่าเล็กสุดของหนึ่งล็อต 1 BITCOIN
เสปรดขั้นต่ำ
target spread
เลเวอเรจ 1:5 (20%)
swap point long/short
ค่าธรรมเนียม -
ชั่วโมงซื้อขาย 24 h from Saturday 4:00 am to Friday 10:00 pm
ตลาดที่เกี่ยวข้อง / แหล่งที่เกี่ยวข้อง

Virtual currencies markets

Instrument which price is based on quotations of Bitcoin Cash to American Dollar.

มูลค่าเล็กสุดของหนึ่งล็อต BITCOIN CASH ABC 1
เสปรดขั้นต่ำ
target spread
เลเวอเรจ 1:5 (20%)
swap point long/short
ค่าธรรมเนียม -
ชั่วโมงซื้อขาย 24 h from Saturday 4:00 am to Friday 10:00 pm
ตลาดที่เกี่ยวข้อง / แหล่งที่เกี่ยวข้อง

Piețe Monetare Virtuale

Instrument which price is based on quotations of Dash to American Dollar.

มูลค่าเล็กสุดของหนึ่งล็อต 1 DASH
เสปรดขั้นต่ำ
target spread
เลเวอเรจ 1:5 (20%)
swap point long/short
ค่าธรรมเนียม -
ชั่วโมงซื้อขาย 24 h from Saturday 4:00 am to Friday 10:00 pm
ตลาดที่เกี่ยวข้อง / แหล่งที่เกี่ยวข้อง

Virtual currencies markets

Instrument which price is based on quotations of Dash to Bitcoin .

มูลค่าเล็กสุดของหนึ่งล็อต DASH 10
เสปรดขั้นต่ำ
target spread
เลเวอเรจ 1:5 (20%)
swap point long/short
ค่าธรรมเนียม -
ชั่วโมงซื้อขาย 24 h from Saturday 4:00 am to Friday 10:00 pm
ตลาดที่เกี่ยวข้อง / แหล่งที่เกี่ยวข้อง

Piețe Monetare Virtuale

Instrument which price is based on quotations of Eos to American Dollar.

มูลค่าเล็กสุดของหนึ่งล็อต EOS 1
เสปรดขั้นต่ำ
target spread
เลเวอเรจ 1:5 (20%)
swap point long/short
ค่าธรรมเนียม -
ชั่วโมงซื้อขาย 24 h from Saturday 4:00 am to Friday 10:00 pm
ตลาดที่เกี่ยวข้อง / แหล่งที่เกี่ยวข้อง

Piețe Monetare Virtuale

Instrument which price is based on quotations of Eos to Bitcoin.

มูลค่าเล็กสุดของหนึ่งล็อต EOS 1000
เสปรดขั้นต่ำ
target spread
เลเวอเรจ 1:5 (20%)
swap point long/short
ค่าธรรมเนียม -
ชั่วโมงซื้อขาย 24 h from Saturday 4:00 am to Friday 10:00 pm
ตลาดที่เกี่ยวข้อง / แหล่งที่เกี่ยวข้อง

Piețe Monetare Virtuale

Instrument which price is based on quotations of EOS to ETHEREUM

มูลค่าเล็กสุดของหนึ่งล็อต EOS 100
เสปรดขั้นต่ำ
target spread
เลเวอเรจ 1:4 (25%)
swap point long/short
ค่าธรรมเนียม -
ชั่วโมงซื้อขาย 24 h from Saturday 4:00 am to Friday 10:00 pm
ตลาดที่เกี่ยวข้อง / แหล่งที่เกี่ยวข้อง

Piețe Monetare Virtuale

Instrument which price is based on quotations of Ethereum to Bitcoin.

มูลค่าเล็กสุดของหนึ่งล็อต ETHEREUM 10
เสปรดขั้นต่ำ
target spread
เลเวอเรจ 1:5 (20%)
swap point long/short
ค่าธรรมเนียม -
ชั่วโมงซื้อขาย 24 h from Saturday 4:00 am to Friday 10:00 pm
ตลาดที่เกี่ยวข้อง / แหล่งที่เกี่ยวข้อง

Piețe Monetare Virtuale

การเทรด CFDs บนพื้นฐานของเลเวอเรจนั้นมีความเสี่ยงสูง อาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน ดังนั้น กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำความเข้าใจในความเสี่ยงทั้งหมดนั้นแล้ว o

ฟอเร็กและ CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเลเวอเรจ และอาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียเงินทุนทั้งหมดของคุณ โปรดให้แน่ใจว่าคุณได้เข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดนี้แล้ว

ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก

×