xStation 5: Phân tích thị trường

Thời gian đọc: 5 minute(s)
Khi giao dịch trên thị trường tài chính, bạn nên có càng nhiều thông tin càng tốt. xStation 5 mang lại cho bạn lợi thế thực sự về việc tìm kiếm và xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ đề cập đến các chức năng độc đáo của xStation 5 được thiết kế để giúp bạn giao dịch tốt hơn.

Cm xúc, Sản phẩm biến động nhất, Bn đ nhit và Máy lc c phiếu

T bài hc này, bn s hc được:

  • Cách tìm hiu tình cm ca các nhà giao dch trên khp thế gii
  • Ti sao công c sàng lc c phiếu là mt trong nhng công c mnh m nht trên xStation5
  • Cách xác đnh xu hướng vi bn đ nhit ca chúng tôi

Trong tab Phân tích th trường, bn có th tìm thy Tâm lý th trường, Đng lc hàng đu, Công c sàng lc c phiếu và Bn đ nhit. Các tab trong tính năng này được thiết kế đ cung cp cho bn thêm thông tin chi tiết trước khi giao dch.

Tâm lý th trường

Hãy bt đu vi Market Sentiment, phn này cho bn thy cách các nhà giao dch XTB trên toàn thế gii đnh v các th trường khác nhau và cho bn biết t l phn trăm khách hàng có v trí m dài hoc ngn trên các công c c th. Bn có th áp dng các b lc đ xem các công c khác nhau da trên loi tài sn ca chúng hoc tìm mt th trường c th qua thanh tìm kiếm.

Nếu ti bt kỳ thi đim nào bn mun giao dch th trường, ch cn nhp vào biu tượng 'Giao dch' và mt ca s giao dch mi s m ra.

Những sản phẩm biến động nhất

Chc năng Top Movers hin th các th trường đã tăng hoc gim giá tr nhiu nht trong mt khong thi gian đã chn. Không ging như Th trường, chc năng này hin th lãi hoc l thc tế mà mt công c c th đã ghi nhn trong mt khong thi gian do bn chn, vi nhng mã tăng giá hàng đu bên phi và nhng mã gim giá hàng đu bên trái. Bn có th áp dng các b lc đ hin th mt loi th trường nht đnh và cũng có th thay đi khong thi gian đ xem các đng lc hàng đu cho hôm nay, tun này hoc tháng.

Nếu chúng ta nhìn vào chuyn đng hàng tun, bn có th thy rng th trường Đô la M và Peso Mexico đã ghi nhn mc l cao nht, mt gn 5% giá tr. Mt khác, th trường Euro so vi Đô la New Zealand đã ghi nhn mc tăng cao nht, tăng 4,87% trong tháng. Đó cũng là mt trong nhng cách đ xác đnh hướng ca xu hướng.

Máy lc c phiếu

Công cụ lc C phiếu cho phép bn lc hàng nghìn th trường CFD c phiếu thành mt danh sách nh hơn da trên các yêu cu c th do bn ch đnh, chng hn như vn hóa th trường, thu nhp trên mi c phiếu, t l Giá trên Thu nhp, li tc c tc, li tc trên vn ch s hu và BETA. Ngoài ra còn có nhiu b lc khác có sn, có th nhìn thy bng cách nhp vào nút 'hin th thêm b lc'. Khi bn chn b lc nào quan trng đi vi mình, bn ch cn thu hp hoc m rng quy mô ca tng b lc đến mc bn mun và danh sách c phiếu t đng gim ch còn nhng b lc đáp ng yêu cu ca bn. Bn cũng có th thu hp các la chn hơn na theo quc gia hoc ngành. Đó là mt công c rt mnh giúp bn tìm được công ty phù hp vi nhu cu giao dch ca mình. Ví d: hãy tưởng tượng rng bn mun mua mt CFD vn c phn trên mt c phiếu tr c tc,đã to ra s tăng trưởng vng chc v giá tr ca nó và thuc v lĩnh vc CNTT. V lý thuyết, điu đó s mt khá nhiu thi gian. Trong thc tế, vi xStation 5, s ch mt mt chút thi gian.

Bn đ nhit

Cui cùng, Bn đ nhit cho bn thy th trường nào là th trường tăng giá và gim giá hàng đu trong nhiu khong thi gian theo cách trc quan hơn nhiu so vi các th trường dn đu. Th trường càng mnh thì càng có màu xanh, trong khi th trường yếu nht có màu đ. Bn có th chn ngoi hi, c phiếu và khong thi gian liên quan thông qua menu th xung và Bn đ nhit s t đng to da trên các b lc này.

Cách thông tin được trình bày thay đi tùy thuc vào vic bn đang xem ngoi hi hay c phiếu. Đi vi forex, tin t ct lõi được lit kê trung tâm ca bn đ và các th trường mà nó tăng giá nhiu nht được lit kê phía bên trái có màu đ, trong khi các th trường yếu hơn được lit kê phía bên phi có màu xanh lc. Vì vy, ví d, nhìn vào đng tin USD, bn có th thy trong tun trước, nó mnh hơn so vi các đng tin này bên trái, nhưng li mt giá so vi các loi tin này bên phi. Làm thế nào bn có th s dng nó trong giao dch ca bn? Hãy tưởng tượng rng đó là ngày th ba liên tiếp ca USD gim so vi JPY. Bn hãy xem nhanh biu đ đ biết biến đng ca USDJPY có th phát trin như thế nào trong nhng ngày ti.S thay đi trong giá tr USDJPY mà bn nhn thy cho thy rng xu hướng gim có th còn nguyên vn và nếu nó được xác nhn bi nhng gì đang din ra trên biu đ, bn có th s dng điu này đ thc hin mt v trí.

Đi vi c phiếu, c phiếu được nhóm li vi nhau theo ngành, vi kích thước khi da trên vn hóa th trường. Vì vy, đó là lý do ti sao bn s thy Apple có mt khi ln so vi Hewlett Packard. Ging như trước đây, c phiếu mnh nht có màu xanh lá cây và c phiếu yếu nht có màu đ, theo khung thi gian. Nếu bn nhp vào c phiếu có liên quan, mt ca s bt lên s xut hin cho thy hiu sut ca c phiếu đó so vi phn còn li ca ngành. Đ giao dch bt kỳ th trường nào khi trong tab Bn đ nhit, ch cn nhp đúp vào công c và ca s đt hàng mi s xut hin.

Hãy nh
rng phân tích th trường da trên xác sut và theo mt trong ba nguyên tc chính ca phân tích k thut, có kh năng ln hơn là xu hướng th trường s tiếp tc thay vì đo ngược. Điu này có nghĩa là công c Top Movers có th được s dng như mt trong nhng quy tc xác đnh xu hướng ca bn, giúp bn có th đưa ra các quyết đnh giao dch sáng sut hơn mt cách nhanh chóng và hiu qu.

 

XTB cung cấp các sản phẩm phái sinh độc quyền. Thông tin trong bài viết chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn hoặc khuyến nghị giao dịch phái sinh.

Xtb logo

Tham gia cùng hơn 935.000 khách hàng của XTB Group trên toàn cầu

Forex và CFDs là các sản phẩm giao dịch sử dụng đòn bẩy và có rủi ro mất mát đáng kể với số vốn của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn hiễu rõ những rủi ro mà bạn sẽ phải đối mặt

Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn