xStation 5: Lịch kinh tế và tin tức

Thời gian đọc: 2 minute(s)
xStation 5 được thiết kế để trở thành nền tảng giao dịch hoàn chỉnh với mọi thứ bạn cần ở một nơi, giúp bạn tiếp cận gần nhất với thị trường.

Trong bài hc này bn s hc:

  • Ti sao lch kinh tế là mt trong nhng phn quan trng ca nn tng
  • Làm thế nào đ xem liu các s kin sp ti có th có tác đng đáng k đến th trường hay không
  • Làm thế nào đ liên h vi phân tích th trường ca chúng tôi ngay t nn tng giao dch

Hãy bt đu vi lch kinh tế. Vic phát hành d liu kinh tế có th có tác đng ln đến các th trường c th mi ngày. xStation 5 có lch kinh tế thi gian thc cung cp cho bn các bn phát hành d liu mi nht bao gm khu vc hoc quc gia mà nó được kết ni vi, các kết qu đc trước đó, các kết qu ước tính và tín hiu tác đng đ giúp bn phát hin d liu nào có th to ra s biến đng ca th trường. Du chm than màu đ cho biết mc đ tác đng cao có th xy ra, du chm than màu cam cho biết mc đ tác đng trung bình và du chm than màu xám cho biết mc đ tác đng thp.

Lch này s giúp bn lp kế hoch cho tun giao dch ca mình và hiu được mc đ biến đng th trường cao hơn có th xy ra.

Bn có th rt d dàng áp dng các b lc đ ch hin th d liu có kh năng tác đng cao hoc nhng d liu liên quan đến các quc gia đã chn. Ch cn nhp chut trái vào v trí được đánh du:

Ca st b lc - quc gia' s xut hin:

Hoc 'Đt b lc - Tác đng':

Ngoài lch, bn cũng có quyn truy cp vào tab Tin tc, nơi tt c các tin tc nóng hi, ​​phân tích cơ bn, phân tích k thut và ý tưởng giao dch đu được cp nht theo thi gian thc khi các s kin th trường din ra.

Nếu bn thy điu gì đó mà bn quan tâm, ch cn nhp vào bài viết đ phân tích sâu hơn v câu chuyn.

Nếu mun, bn có th kích hot ngun cp d liu âm thanh cung cp cho bn tin tc nóng hi v th trường khi nó xy ra. Đ kích hot âm thanh, bn ch cn nhn nút phát và điu chnh mc âm thanh phù hp. Đng quên đm bo rng bn đã bt âm thanh trên máy tính ca mình. Và hãy nh - bài nói chuyn ca nhà giao dch là mt công c ch hot đng trên tài khon thc.

Nn tng xStation 5 đã được thiết kế đ bn được cung cp các công c phân tích cn thiết mt nơi và loi b nhu cu v các trang web bên ngoài hoc nghiên cu thêm, giúp bn có th đưa ra các quyết đnh giao dch sáng sut trong thi gian ngn hơn.

 

XTB cung cấp các sản phẩm phái sinh độc quyền. Thông tin trong bài viết chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn hoặc khuyến nghị giao dịch phái sinh.

Forex và CFDs là các sản phẩm giao dịch sử dụng đòn bẩy và có rủi ro mất mát đáng kể với số vốn của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn hiễu rõ những rủi ro mà bạn sẽ phải đối mặt

Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn