xStation 5: Máy tính

Thời gian đọc: 2 minute(s)
Ưu điểm của máy tính trên xStation là giúp xác định ngay lập tức mọi khía cạnh của vị thế của bạn, cho phép bạn đưa ra quyết định sáng suốt hơn và kiểm soát tốt hơn giao dịch của mình mà không cần tính toán thủ công.

Trong bài hc này bn s hc:

  • Các tính năng chính ca máy tính tích hp xStation 5
  • Cách tính giá tr danh nghĩa ca lnh ct l và cht li
  • Cách chn khi lượng giao dch phù hp vi nhu cu ca bn

Khi bn đã đnh v công c mong mun ca mình trong ca s Market Watch, bn có th nhp đúp vào th trường hoc chn nút 'm vé'.

Khi bn đã m vé, bn có th bt đu s dng máy tính ca nhà giao dch.

Hãy xem mt ví d. Gi s bn mun m 1 lnh lot trên GBP / USD. Máy tính ca nhà giao dch ngay lp tc tính toán giá tr pip ca v trí ca bn, có nghĩa là bn biết bn có th lãi hoc l bao nhiêu vi mi chuyn đng pip.

Ngoài ra, máy tính cho bn biết s tin ký qu cn thiết đ m v thế, cũng như mc chênh lch - là chi phí đ m v thế - bt kỳ khon hoa hng nào và bt kỳ giá tr hoán đi hàng ngày nào.

Giá tr Ct l và Cht li

Không ging như hu hết các nn tng giao dch khác, máy tính ca nhà giao dch xStation 5 cũng cho phép bn đt mc Ct l hoc Cht li da trên s pips, giá tr tin t hoc phn trăm s dư tài khon hin ti ca bn, cho phép kim soát nhanh hơn và cht ch hơn các phương pháp qun lý ri ro ca bn .

Đ đính kèm lnh Ct l hoc Cht li, ch cn đánh du vào tùy chn trong máy tính ca nhà giao dch. Máy tính sau đó s m rng đ hin th các giá tr này. Sau đó, bn có th nhp bt kỳ giá tr hoc mc tiêu nào bn chn và máy tính s điu chnh v trí ca bn theo khi lượng hoc theo giá Ct l hoc Cht li tùy theo s thích ca bn.

Nếu chúng ta quay li ví d GBP / USD ca mình, gi s chúng ta mun mua 1 lot và nhp mt lnh Ct l bng 3% tng s dư tng th ca chúng ta. Sau đó, máy tính s xác đnh mc đ đt Ct l ca bn mc nào, s pips này bng và ch đnh s tin L ti đa.

Nếu bn mun đt mt đim Ct l chính xác nhưng không mun mt nhiu hơn, gi s 100 GBP, máy tính có th điu chnh v trí ca bn theo khi lượng. Ch cn bt 'Điu chnh âm lượng' và đt mc Ct l và s tin b mt ti đa tính bng GBP. Như bn có th thy máy tính xStation 5 t đng đt khi lượng phù hp cho nhng cái đó, trong trường hp này là 1,03 lô.

Cui cùng, bn có th thêm mc Cht li theo cách tương t, làm cho t l ri ro: thưởng d xác đnh và áp dng hơn. Vi xStation 5, điu đó thc s d dàng!

 

XTB cung cấp các sản phẩm phái sinh độc quyền. Thông tin trong bài viết chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn hoặc khuyến nghị giao dịch phái sinh.

Xtb logo

Tham gia cùng hơn 847.000 khách hàng của XTB Group trên toàn cầu

Forex và CFDs là các sản phẩm giao dịch sử dụng đòn bẩy và có rủi ro mất mát đáng kể với số vốn của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn hiễu rõ những rủi ro mà bạn sẽ phải đối mặt

Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn