xStation 5: Thống kê hiệu suất giao dịch

Thời gian đọc: 2 minute(s)
Một trong những chức năng độc đáo của xStation 5 là thống kê trực tiếp về hiệu suất giao dịch của bạn. Những số liệu thống kê này cập nhật theo thời gian thực và là một tạp chí giao dịch hiện đại có thể giúp bạn hiểu những khía cạnh giao dịch của bạn thành công và xác định những lĩnh vực cần cải thiện.

T bài viết này, bn s hc:

  • Ti sao xStation5 có th là nht ký giao dch ca bn
  • Cách xStation5 có th giúp bn xác đnh các lĩnh vc cn ci thin
  • Cách nhanh chóng tìm thy d liu quan trng v s nghip giao dch ca bn

Bn có th tìm thy tab 'thng kê' đu nn tng.

Trước tiên, hãy chn khung thi gian bn mun thng kê ca mình bao gm và sau đó xác nhn xem bn có mun hin th d liu bng đơn v tin t cơ s hay pips ca mình hay không.

Sau đó, trang thng kê ca bn s t đng to ra nhiu thông tin v hiu sut ca bn.

K c:

 

  • Li nhun ca bn được to ra trong khong thi gian đã chn, trong ví d này là 361,17 GBP
  • Kết qu trung bình cho mi giao dch, tng s giao dch đã đt và s tin rút ti đa ca bn. Mc gim ti đa là khon l ti đa t đnh đến đáy ca danh mc đu tư, trước khi đt được đnh mi. Trong ví d này, bn có th thy rng nó là âm 500,70 GBP
  • Các giao dch có lãi và thua l ca bn, vì vy bn có th đánh giá mc lãi và l cao nht ca mình ngoài mc trung bình. Khi bn phân tích li nhun cao nht ca mình - 440 GBP - và so sánh vi khon l ln nht - 376 GBP - bn có th xác đnh và phn ánh v t l ri ro: phn thưởng ca mình.
  • Chui giao dch có lãi và thua ca bn - và thi gian trung bình ca các giao dch, vì vy bn có th biết bn gi giao dch thng và thua trong bao lâu. Như bn có th thy trong ví d này, nhà giao dch c th này nhn được nhiu li nhun hơn khi h gi các giao dch trong thi gian ngn hơn, trong khi khon l ca anh ta có th liên quan đến vic gi các giao dch xu m quá lâu. Công c này có th giúp bn xác đnh điu gì phù hp nht vi bn và bn là nhà giao dch nào.
  • T l thành công ca tt c các giao dch ca bn - nơi bn có th tìm hiu xem bn thành công hơn khi mua bán dài hay ngn. S phân tích này s giúp bn xác đnh liu bn có kết qu tt hơn hay không tùy thuc vào hướng bn giao dch. Vì vy, trong ví d này, nhà giao dch rõ ràng hot đng tt hơn khi mua dài hn trên th trường, vi t l thành công khi mua dài là 37,5% so vi 11,1% khi mua ngn.

Tt c các khía cnh ca tab thng kê ca chúng tôi có th giúp bn hiu rõ hơn v các lĩnh vc bn có th ci thin vi tư cách là mt nhà kinh doanh đ giúp bn thành công hơn.

 

XTB cung cấp các sản phẩm phái sinh độc quyền. Thông tin trong bài viết chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn hoặc khuyến nghị giao dịch phái sinh.

Forex và CFDs là các sản phẩm giao dịch sử dụng đòn bẩy và có rủi ro mất mát đáng kể với số vốn của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn hiễu rõ những rủi ro mà bạn sẽ phải đối mặt

Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn