xStation 5: Cảnh báo biến động giá (Price Alert)

TRUNG CẤP - Bài giảng 14

Cảnh báo biến động giá trên xStation 5 có thể tự động thông báo cho bạn khi thị trường sẽ đạt được các mức giá quan trọng đối với bạn mà không cần phải dành cả ngày trước màn hình hoặc thiết bị di động.

Bài giảng này kéo dài khoảng: 10 phút

Trong bài hc này bn s hc:

  • Tm quan trng ca vic cp nht các đng thái th trường
  • Ti sao cn xem xét các cp đ liên quan ch không phi tt c các đng thái
  • Cách đt cnh báo giá trên xStation 5

Đt cnh báo giá trên xStation 5 rt d dàng. Bn có th thêm cnh báo giá đu tiên ca mình ch bng cách nhp chut phi vào bt kỳ đâu trên biu đ và chn 'Thông báo v đa đim':

Ca s Thông báo s xut hin.

Khi bn đã m ca s Thông báo, bn có th đt cnh báo mi bng cách đt Biu tượng ca công c, giá mong mun (BID hoc ASK) và mt điu kin phi được đáp ng đ kích hot cnh báo ca bn. Bn cũng có th thêm mt bình lun nếu bn mun. Khi bn đã đnh cu hình, báo thc ca bn s xut hin trên 'Danh sách cnh báo giá' trên cùng.

Bn có th d dàng sa đi hoc loi b cnh báo bng cách nhp đúp vào danh sách cnh báo giá. Bn cũng có th bt / tt tt c các cnh báo mà không cn xóa chúng.

Cnh báo h tr qun lý hiu qu các vị thế và lp kế hoch ngày làm vic ca nhà giao dch ca bn.

Forex và CFDs là các sản phẩm giao dịch sử dụng đòn bẩy và có rủi ro mất mát đáng kể với số vốn của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn hiễu rõ những rủi ro mà bạn sẽ phải đối mặt

Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn