Ethereum (ETH) - handel Ethereum i giełda ETH

Kiedyś handel nimi uznawano za zupełną loterię, dziś Ethereum (ETH) i inne kryptowaluty stają się legalnymi aktywami w portfelach transakcyjnych. Rzeczywiście ta “cyfrowa rewolucja” porównywana jest z gorączką złota XIX wieku lub bańką internetową z 2001 roku, a wartość kryptowalut rośnie w miarę nasilenia globalnego zainteresowania. Jednak czym tak naprawdę jest Ethereum? Co różni tę kryptowalutę od innych ofert cyfrowych pieniędzy? Jak można nią handlować?

 

Podstawowe informacje o Ethereum (ETH)

 

Ethereum jest formą cyfrowej waluty, tworzonej i przetrzymywanej elektronicznie. W przeciwieństwie do tradycyjnych, fizycznych walut, jak euro czy dolary, Ethereum nie jest drukowane. Podobnie jak Bitcoin, ta kryptowaluta działa w oparciu o zdecentralizowaną sieć płatniczą, która umożliwia anonimowe płatności internetowe bez konieczności korzystania z usług banku czy też innej osoby trzeciej. Jako druga co do wielkości kryptowaluta zaraz po Bitcoinie, Ethereum jest niewątpliwie do niego podobna. Istnieją jednak pewne kluczowe różnice:

 

  • Technologia blockchain: w porównaniu do Bitcoina, Ethereum pozwala na znacznie szybsze tworzenie tzw. bloków, czyli zapisów transakcji kryptowalutowych, co oznacza szybsze przetwarzanie transakcji. Wskazana efektywność sprawia, że lepiej sprawdza się w przetwarzaniu transakcji niż przechowywaniu wartości.

  • Czas wykonywania transakcji: z powodu różnic w technologii blockchain, potwierdzenie transakcji Ethereum następuje raczej w ciągu kilku sekund niż minut

  • Sieć: technologia, na której opiera się Ethereum, z jednej strony umożliwia korzystanie z kryptowalut, jak to się dzieje w przypadku Bitcoina, z drugiej zaś tworzenie aplikacji komputerowych. Oznacza to, że może służyć nie tylko do zawierania transakcji kryptowalutowych, ale także do kodowania i handlu wszystkim, co możliwe, np. kontraktami na sprzedaż mieszkań. Dzięki temu, Ethereum jest bardziej atrakcyjne dla większych firm

  • Zyski z kopania: zysk z kopania Bitcoina zmniejsza się o połowę co cztery lata i obecnie wynosi ok. 12,5 Bitcoina (11.10.2017). Zyski z kopania Ethereum są zależne od algorytmu proof-of-work zwanego Ethash i wynoszą 5 jednostek ether dla jednego bloku.

 

Czym jest Ethereum?

 

Ethereum zostało przedstawione i opublikowane w 2013 w raporcie autorstwa Vitalika Buterina, programisty zaangażowanego w rozwój Bitcoina, który uważał, że Bitcoin potrzebuje języka skryptowego, umożliwiającego rozwój aplikacji. Nie był jednak w stanie zrealizować swoich założeń ze względu na brak poparcia ze strony społeczności Bitcoina. Dlatego też zdecydował się na wdrożenie nowej platformy, dysponującej bardziej uniwersalnym językiem skryptowym.

 

Mówiąc o Ethereum, należy zrozumieć, że nie jest to jedynie waluta cyfrowa. To platforma oparta na technologii blockchain, wykorzystująca kontrakty peer-to-peer i wyposażona w wiele funkcjonalności, np. Smart Contracts, Ethereum Virtual Machine (EVM).

 

Ze względu na decentralizację, Ethereum jest trudnym celem dla oszustów i cenzury. Celem ETH jest zapewnienie większego bezpieczeństwa, w porównaniu do tradycyjnych kontraktów oraz zmniejszenie powiązanych z nimi kosztów.

 

Wartość Ethereum

 

Cena Ethereum gwałtownie wzrosła w ostatnim czasie i może kontynuować wzrost w perspektywie nadchodzących miesięcy. Kryptowaluty tworzą nowy i emocjonujący rynek, jednak charakteryzują się także dużą zmiennością. Istotne jest zrozumienie ryzyka, jakie wiąże się z inwestowaniem i handlem nimi.

 

Podczas gdy szum wokół kryptowalut nie cichnie, ich zmienność może wzrastać, ze względu na zwiększony popyt, wynikający z chęci zysku traderów i inwestorów.

 

Jak handlować Ethereum (ETH)? - giełda i kontrakty CFD

 

Możesz handlować ETH na wiele sposobów, np. można założyć rachunek kryptowalutowy i za pośrednictwem giełdy Ethereum (ETH) zakupić kryptowalutę na własność i ją trzymać, ale jednej z metod przyjrzymy się w szczególności. Są to kontrakty na różnicę kursowąKontrakty na różnicę kursową (CFD) umożliwiają otwarcie pozycji na wartości Ethereum i spekulowanie odnośnie jej spadku lub wzrostu.

 

Należy pamiętać, że w przypadku instrumentów pochodnych, nie posiadasz fizycznie ETH, a jedynie przewidujesz jego ruch cenowy. Ma to swoje zalety, ponieważ dzięki instrumentom pochodnym nie musisz korzystać z portfela lub nabywać Ethereum za pośrednictwem nieuregulowanych giełd.

 

Metoda ta może być niezwykle korzystna, biorąc pod uwagę fakt, że ETH, a ogólnie rynek kryptowalutowy, jest podatny na wahania cen. Jednak w przypadku obrotu CFD na Ethereum będziesz handlował z dźwignią. Handel z dźwignią oznacza, że wystarczy stosunkowo niewielki depozyt, aby otworzyć pozycję i osiągnąć taką samą wartości inwestycji, co oznacza również zwiększanie potencjalnych zysków lub ewentualnych strat. Więcej informacji na temat dźwigni uzyskasz tutaj - pamiętaj jednak, że zmienność zwiększa ryzyko.

 

Ethereum jest postrzegany, jako główny konkurent dla Bitcoina, chociaż ma szerszy wachlarz zastosowań, w tym między innymi wymianę zabezpieczeń peer-to-peer, zakłady lub crowdfunding w sieci. 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.