Meno spoločnosti

ALD SA

Popis inštrumentu

Inštrument, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty ALD SA CFD (referenčný trh: organizovaný trh)