Býčie a Medvedie trhy – všetko, čo by ste mali vedieť

Čas čítania: 6 minute(s)
medveď a býk v obleku - investície a trhy
Ak chcete brať investovanie vážne a dosiahnuť v ňom dobré výsledky, musíte rozumieť pojmom býčí a medvedí trh. Medvedí a býčí trh sú pojmy, ktoré sa používajú na označenie celkového smeru a nálady na finančných trhoch, najmä vo vzťahu k akciám alebo cenným papierom.

Čo tieto dva pojmy označujú? Býčí a medvedí trh sa vzťahujú na pohyby cien na trhu, pričom každý z nich vyjadruje opak toho druhého. Hlavným účelom týchto pojmov je poskytnúť investorom rýchly a jednoduchý prehľad o tom, čo sa v danom čase deje na trhu, a určiť, či je trend rastúci alebo klesajúci.

Čo znamená býčí trh? (bull market) 

Odkaz na býka v investičnom kontexte vychádza z analógie býka, ktorý zaútočí na svoju obeť, zdvihne rohy a posunie ju nahor. Podobne sa býčí investori snažia posunúť cenu akcie alebo iného finančného nástroja smerom nahor prostredníctvom nákupu a akumulácie. Symbolika býka sa v investičnom svete používa ako prirovnanie k pozitívnemu a vzostupnému sentimentu na trhu. Býčí trh sa spája s optimizmom, rastúcimi cenami a silným dopytom po aktívach.

Existuje niekoľko ukazovateľov, ktoré naznačujú, že trh je v býčom trende. Patria medzi ne napr:

  • Nárast ceny o 20 % oproti predchádzajúcemu minimu (často po predchádzajúcom 20 % poklese a pred následným 20 % poklesom).
  • Dosiahnutie historicky najvyššej ceny.

Býčí trh sa zvyčajne spája s obdobím, keď ekonomika posilňuje a trhy rastú. Identifikovať býčí trh však nie je vždy jednoduché a pomerne často sa rozpozná až po jeho skončení alebo dosiahnutí vrcholu.
Vo všeobecnosti sa býčí trh prejavuje na grafoch určitými charakteristikami, ktoré naznačujú vzostupný trend a pozitívny sentiment na trhu, ako sú rastúce cenové úrovne, rastúca línia tzv. cenovej podpory, rastúci objem obchodovania alebo prekročenie kľúčových cenových úrovní. Býčí trh sa objavuje po skončení predchádzajúceho medvedieho trhu, ktorý sa vyznačuje klesajúcim trendom. Nový býčí trh sa začína po tom, ako trh dosiahne svoje minimum.

Ako obchodovať na býčich trhoch?

býk v obleku investovanieObchodovanie na býčom trhu zahŕňa využitie vzostupného trendu a potenciálu rastu na trhu. Tu je niekoľko stratégií, ktoré môžete zvážiť pri obchodovaní na býčích trhoch.

Nákup akcií

Býčí trh je často sprevádzaný rastom cien akcií spoločností. Investori môžu zvážiť nákup jednotlivých akcií s pozitívnym výhľadom a silným rastovým potenciálom v závislosti od hospodárskej situácie na trhu a zvážiť ich strednodobé až dlhodobé držanie.

Ak kupujete tzv. rastové akcie, treba dbať na to, aby bolo známe, že sa u nich očakáva vyšší nárast hodnoty, ako je priemerný nárast na trhu alebo v sektore spoločností. Tieto akcie bývajú oveľa volatilnejšie ako priemerné akcie, a preto rýchlejšie a hlavne silnejšie reagujú na výkyvy a zmeny nálad na trhu. V tomto prípade ide o investíciu s vyšším rizikom a v prípade potreby by sa malo zvážiť diverzifikovanie portfólia.

Buy and hold stratégia

Buy and hold stratégia je dlhodobá investičná stratégia, pri ktorej investor nakupuje investičné aktíva, ako sú akcie, ETF alebo kryptomeny, a drží ich dlhší čas bez toho, aby ich často kupoval alebo predával. Táto stratégia využíva predpoklad, že trhy budú v dlhodobom horizonte vo všeobecnosti rásť a hodnota vybraných investičných aktív bude tiež rásť.

Často sa však stáva, že trh sa dostane do klesajúceho trendu. Aj v týchto situáciách však existuje možnosť zostať na trhu a udržať si pozíciu. Dlhodobý pohľad totiž ukazuje, že trh sa často môže otočiť a investície sa môžu vrátiť na svoju pôvodnú hodnotu a opäť rásť.

Je dôležité si uvedomiť, že krátkodobý pokles nemusí nevyhnutne znamenať trvalý pokles. Historicky sa ukázalo, že trh zvyčajne prechádza cyklami a dokonca po obdobiach poklesu môžu nasledovať obdobia rastu. Preto je dôležité mať vyvážené portfólio a investičnú stratégiu, ktorá zohľadňuje dlhodobý potenciál trhu a minimalizuje impulzívne rozhodnutia založené na krátkodobých výkyvoch. Kvalitné a starostlivo vybrané investície môžu ponúknuť príležitosť na prosperitu aj v časoch poklesov na trhu za predpokladu, že prístup k investovaniu je založený na dlhodobej perspektíve a vedomom sledovaní základných faktorov.

Nezabúdajte, že buy and hold stratégia je vhodná pre dlhodobých investorov, ktorí pravidelne nakupujú aktíva alebo využívajú DCA (Dollar Cost Averaging) metódu a nesledujú pravidelne trh.

Čo potrebujete vedieť, keď chcete obchodovať na býčích trhoch? 

Ak sa rozhodnete obchodovať na býčích trhoch, je dôležité mať určité znalosti a informácie, ktoré vám pomôžu vytvoriť úspešnú stratégiu.

Riadenie rizika 

Riadenie rizika je pri investovaní rovnako dôležité ako správna investičná stratégia. Nastavenie limitov strát, používanie príkazov Stop-loss a Take-profit a rozumná alokácia kapitálu sú dôležitými prvkami pri obchodovaní na býčom trhu. Ak je riadenie rizika dobre nastavené, pomáha chrániť váš kapitál a minimalizovať straty.

Vysvetlenie Stop-loss a Take-profit

V prípade príkazu Stop-loss ide o uzatvorenie pozície, ak dosiahla určitú úroveň straty. V prípade príkazu Take-profit ide o zatvorenie pozície po dosiahnutí určitej úrovne zisku

Emocionálna stabilita 

Býčí trh môžu sprevádzať krátkodobé výkyvy a korekcie trhu. Je dôležité mať emocionálnu stabilitu a nedovoliť, aby emocionálne reakcie ovplyvňovali vaše investičné rozhodnutia.

Dôverujte svojmu plánu a stratégii a nechajte sa viesť objektívnymi faktormi alebo analýzou.

Správy a vzdelávanie 

Neustále sledovanie aktuálnych udalostí a správ ovplyvňujúcich trhy je dôležité pre včasnú reakciu na zmeny a identifikáciu nových príležitostí na býčom trhu. Odporúčame preto sledovať overené informácie. V XTB môžete využiť našu sekciu analytických správ, kde naši analytici sledujú pre vás najdôležitejšie trhové informácie, alebo využiť náš YouTube kanál.

Čo je to medvedí trh (bear market)? 

medveď v obleku investovanieMedvedí trh, známy aj ako bear market, je opakom býčieho trhu. Vyznačuje sa klesajúcim trendom na trhu počas dlhšieho časového obdobia. Počas medvedieho trhu ceny aktív vo všeobecnosti klesajú a investori majú tendenciu byť opatrní a pesimistickí, pokiaľ ide o budúci vývoj trhu. Ak trh zaznamená pokles o minimálne 20 % od posledného trhového vrcholu, ide o medvedí trh.

Príčinou medvedieho trhu môžu byť rôzne faktory, napríklad hospodárska recesia, geopolitické napätie, slabé výsledky podnikov alebo negatívne správy z trhu. Investori sa obávajú straty hodnoty svojich investícií a často sa snažia znížiť riziko predajom svojich aktív.

Ako rozpoznať medvedí trh (bear market)? 

Identifikácia medvedieho trhu je založená na poklese cien o určité percento od ich vrcholu. Najčastejšie používaným kritériom je pokles cien o 20 % od vrcholu.

Počas medvedieho trhu je dôležité byť opatrný a mať vhodnú investičnú stratégiu. Niektorí investori môžu využiť krátkodobé špekulácie na pokles cien, zatiaľ čo iní sa zameriavajú na ochranu svojho kapitálu a zachovanie dlhodobej perspektívy.

Veľmi často sa však medvedí trh dá identifikovať až vtedy, keď je na svojom konci a dosiahol svoje minimum. Preto mnohí investori, najmä začiatočníci, vstupujú na medvedí trh neskoro, v čase, keď sa trh opäť stáva býčím.

Je dôležité si uvedomiť, že medvedí trh je súčasťou prirodzeného trhového cyklu a môže po ňom nasledovať odraz a nástup býčieho trhu. Dlhodobo orientovaní investori často využívajú medvedí trh ako príležitosť na nákup kvalitných aktív za nižšie ceny.

Ako obchodovať na medvedích akciových trhoch? 

Obchodovanie na medveďom trhu, keď akciové trhy majú klesajúci trend, môže byť náročné, pretože investori často čelia väčšiemu riziku strát. Existujú však niektoré stratégie, ktoré možno použiť počas medvedieho trhu.

Krátkodobé obchodovanie 

Ak máte skúsenosti s krátkodobým obchodovaním, môžete využiť poklesy cien a profitovať z krátkodobých pohybov na trhu. Tento prístup si však vyžaduje rýchle rozhodovanie a aktívne monitorovanie trhu.

V XTB môžete na krátkodobé obchodovanie využiť tzv. rozdielové zmluvy, teda CFD (Contract for Difference), pri ktorých môžete využiť aj pákový efekt a na otvorenie pozície nebudete potrebovať toľko kapitálu.

Stratégia postupného predaja a nákupu aktív 

Stratégia postupného predaja a nákupu pozícií je zaujímavým prístupom k obchodovaniu na medveďom trhu. Investori môžu túto stratégiu využiť tak, že postupne predajú časť svojich dlhodobo držaných pozícií, keď sa trh dostane do medvedieho trendu, a počkajú s nákupom pri príležitosti, keď sa očakáva, že sa trh obráti späť do býčieho trendu. Svoje dlhé pozície potom opäť otvoria za nižšiu cenu, čo im umožní zaznamenať vyššie zisky.

Výhodou tejto stratégie je, že investori nemusia otvárať krátke pozície (short selling), čo je zvyčajne spojené s vyšším rizikom. Postupným predajom a nákupom pozícií si udržiavajú expozíciu na trhu a zároveň využívajú poklesy cien na maximalizáciu ziskov.

Postupný predaj a nákup pozícií si vyžaduje dôkladné monitorovanie trhu a analýzu trendov. Investori by mali mať tiež stanovené pravidlá predaja a nákupu pozícií, aby minimalizovali riziko a zlepšili svoju výkonnosť. 

Záver 

Pochopenie oboch pojmov je veľmi dôležité pre vaše budúce obchodovanie na trhu. Býčie aj medvedie trhy sú prirodzenými cyklami v investovaní a môžu sa na nich striedať rôzne časové obdobia. Pre investorov je dôležité, aby dokázali rozpoznať a prispôsobiť svoju stratégiu podľa aktuálneho trhového prostredia. Diverzifikácia portfólia, dôkladná analýza a disciplinovaný prístup sú kľúčovými faktormi úspešného obchodovania na oboch typoch trhov.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte testovací účet

Vyskúšajte oceňovanú platformu

Otvoriť reálny účet Vyskúšať testovací účet

FAQ

Medvedí trh je pojem, ktorý označuje obdobie poklesu cien a pesimizmu na finančných trhoch. Vyznačuje sa trvalým klesajúcim trendom, keď investori spravidla predávajú a nemajú dôveru v trh.

Býčí trh označuje obdobie rastúcich cien a optimizmu na finančných trhoch. Vyznačuje sa stabilným vzostupným trendom, investori spravidla nakupujú a majú pozitívny pohľad na trh.

Trvanie medvedích a býčích trhov sa môže líšiť. Medvedie trhy bývajú volatilnejšie a môžu trvať niekoľko mesiacov až viac ako rok. Na druhej strane býčie trhy môžu trvať niekoľko rokov, niektoré dokonca desať rokov alebo viac.

Medvedie a býčie trhy sú ovplyvnené kombináciou viacerých faktorov vrátane ekonomických podmienok, nálady investorov, geopolitických udalostí a trhových základov. K medvediemu trhu môžu prispieť faktory ako hospodárska recesia, vysoká miera nezamestnanosti a negatívne správy, zatiaľ čo k býčiemu trhu môže prispieť silný hospodársky rast, nízka miera nezamestnanosti a pozitívne správy.

Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
1 000 000 investorom z celého sveta

Používame cookies

Kliknutím na „Prijať všetko“ súhlasíte s ukládaním súborov cookie na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie na webu, analýzy využitie webu a podpory nášho marketingového úsilia.

Táto stránka obsahuje súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie našich webových stránok. Podieľajú sa na funkciách, ako sú jazykové preferencie, distribúcia prevádzky alebo udržovanie užívateľskej relácie. Nie je možné ich zakázať.

Názov súborov cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. marca 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. marca 2025
test_cookie Doba platnosti: 1. marca 2024
SESSID Doba platnosti: 2. marca 2024
__hssc Doba platnosti: 8. septembra 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. septembra 2022

Používame nástroje, ktoré nám umožňujú analyzovať používanie našej stránky. Tieto údaje nám umožňujú zlepšiť užívateľské rozhranie z našej webovej služby.

Názov súborov cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. decembra 2022
_dc_gtm_UA-7863526-14 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-7863526-20 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. marca 2026
_ga Doba platnosti: 1. marca 2026
__hstc Doba platnosti: 7. marca 2023
__hssrc

Táto skupina súborov cookie sa používa na zobrazovanie reklám na témy, ktoré Vás zaujímajú. Umožňuje nám tiež sledovať naše marketingové aktivity, pomáha merať výkon našich reklám.

Názov súborov cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. októbra 2023
_omappvp Doba platnosti: 20. augusta 2033
_omappvs Doba platnosti: 8. septembra 2022
_uetsid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. októbra 2023
_fbp Doba platnosti: 7. decembra 2022
fr Doba platnosti: 7. decembra 2022
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. októbra 2023
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. marca 2023

Súbory cookies z tejto skupiny ukladajú Vaše preferencie, ktoré ste zadali pri používaní webu. Tieto údaje sa Vám už budú automaticky zobrazovať.

Názov súborov cookie
Popis

Táto stránka používa cookies. Sú to súbory uložené vo Vašom prehliadači a používa ich väčšina webových stránok k prispôsobeniu Vášho obsahu webu. Viac informácií nájdete v dokumenteNastavenie súborov cookies Súbory cookie môžete spravovať kliknutím na „Nastavenia“. Pokiaľ súhlasíte s našim používaním súborov cookie, kliknite na „Prijať všetko“.

Zmeniť oblasť a jazyk
Krajina trvalého pobytu
Jazyk