Meno spoločnosti

Barco NV

Popis inštrumentu

Inštrument, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty Barco NV CFD (referenčný trh: organizovaný trh)