Meno spoločnosti

Grieg Seafood ASA

Popis inštrumentu

Inštrument, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty Grieg Seafood ASA CFD (referenčný trh: organizovaný trh)