Meno spoločnosti

Kesko Oyj

Popis inštrumentu

Inštrument, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty Kesko Oyj CFD (referenčný trh: organizovaný trh)