Meno spoločnosti

Nordea Bank Abp

Popis inštrumentu

Inštrument, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty Nordea Bank Abp CFD (referenčný trh: organizovaný trh)