Meno spoločnosti

Popis inštrumentu

Inštrument, ktorého cena je založená na kotácii aktuálnej ceny hliníka kótovanej na britskom regulovanom trhu.