Meno spoločnosti

Popis inštrumentu

Inštrument, ktorého cena je založená na kotácii kontraktu na emisné povolenky CO2 kótovaného na britskom regulovanom trhu.