Abercrombie & Fitch rastie o viac ako 20 % po zisku za 1. štvrťrok

19:45 29. mája 2024

Abercrombie & Fitch (ANF.US) je dnes jednou z najvýkonnejších amerických spoločností. Akcie po zverejnení správy o výsledkoch za 1. štvrťrok 2025 (kalendárny február - apríl 2024) rástli o viac ako 20 % a obchodujú sa na nových historických maximách. Zisk za 1. fiškálny štvrťrok 2025 sa ukázal byť lepší, než sa očakávalo, a optimistický výhľad na 2. fiškálny štvrťrok 2025 a celý fiškálny rok 2025.

Výsledky spoločnosti Abercrombie & Fitch za 1. fiškálne štvrťrok 2025 boli vo všetkých oblastiach lepšie, než sa očakávalo. Čisté tržby vzrástli o viac ako 22 % a presiahli 1 miliardu USD, a to vďaka výraznému viac ako 30 % rastu tržieb značky Abercrombie. Náklady na tržby pritom vzrástli len o 5,2 %, čo vydláždilo cestu k zlepšeniu hrubej marže o viac ako 500 bázických bodov v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom. Výrazne sa zlepšila aj prevádzková a čistá marža, pričom čistý príjem sa medziročne zvýšil o viac ako 470 %. 

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Ešte väčšiu pozornosť ako solídne výsledky za 1. fiškálny štvrťrok vzbudili nové prognózy. Spoločnosť Abercrombie očakáva v druhom fiškálnom štvrťroku rast čistých tržieb na úrovni „stredných desiatok“, ako aj 10 % rast v celom fiškálnom roku 2025. Prevádzková marža by mala byť v druhom fiškálnom štvrťroku 13 - 14 % a v celom roku „okolo 14 %“. To znamená, že spoločnosť očakáva nielen pokračovanie silného rastu tržieb, ale aj ďalšie zlepšenie marží.

Fiscal-Q1 2025 earnings

 • Net sales: $1.02 billion vs $0.96 billion expected (+22.1% YoY)
  • Abercrombie: $571.5 million vs $526.5 million expected (+31.1% YoY)
  • Hollister: $449.2 million vs $433.1 million expected (+12.3% YoY)
 • Comparable sales: +21% vs +12.6% expected (+3% a year ago)
  • Abercrombie: +29% vs +17% expected (+14% a year ago)
  • Hollister: +13% vs +8.2% expected (-6% a year ago)
 • Cost of revenue: $343.3 million vs $343.6 million expected (+5.2% YoY)
 • Gross profit: $677.5 million vs $608.7 million expected (+32.9% YoY)
  • Gross margin: 66.4% vs 64.4% expected (61.0% a year ago)
 • Adjusted operating profit: $129.8 million vs $99.0 million expected (+237.8% YoY)
  • Adjusted operating margin: 12.7% vs 9.4% expected (4.6% a year ago)
 • Adjusted net income: $113.9 million vs $90.7 million (+474.4% YoY)
  • Adjusted net margin: 11.2% vs 8.4% expected (2.4% a year ago)
 • Adjusted diluted EPS: $2.14 vs $1.69 ($0.39 a year ago)

Predpoveď na 2. štvrťrok 2025

 • Net sales growth: 'up mid-teens' vs +8.5% expected
 • Operating margin: 13-14%

Predpoveď na celý fiškálny rok 2025

 • Net sales growth: 10%, up from previous guidance of 4-6%
 • Operating margin: 'around 14%', up from previous guidance of 'around 12%'
 • Capital expenditures: unchanged at 'about $170 million'

Zdroj: xStation5


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
1 000 000 investorom z celého sveta

Používame cookies

Kliknutím na „Prijať všetko“ súhlasíte s ukládaním súborov cookie na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie na webu, analýzy využitie webu a podpory nášho marketingového úsilia.

Táto stránka obsahuje súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie našich webových stránok. Podieľajú sa na funkciách, ako sú jazykové preferencie, distribúcia prevádzky alebo udržovanie užívateľskej relácie. Nie je možné ich zakázať.

Názov súborov cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. marca 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. marca 2025
test_cookie Doba platnosti: 1. marca 2024
SESSID Doba platnosti: 2. marca 2024
__hssc Doba platnosti: 8. septembra 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. septembra 2022

Používame nástroje, ktoré nám umožňujú analyzovať používanie našej stránky. Tieto údaje nám umožňujú zlepšiť užívateľské rozhranie z našej webovej služby.

Názov súborov cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. decembra 2022
_dc_gtm_UA-7863526-14 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-7863526-20 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. marca 2026
_ga Doba platnosti: 1. marca 2026
__hstc Doba platnosti: 7. marca 2023
__hssrc

Táto skupina súborov cookie sa používa na zobrazovanie reklám na témy, ktoré Vás zaujímajú. Umožňuje nám tiež sledovať naše marketingové aktivity, pomáha merať výkon našich reklám.

Názov súborov cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. októbra 2023
_omappvp Doba platnosti: 20. augusta 2033
_omappvs Doba platnosti: 8. septembra 2022
_uetsid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. októbra 2023
_fbp Doba platnosti: 7. decembra 2022
fr Doba platnosti: 7. decembra 2022
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. októbra 2023
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. marca 2023

Súbory cookies z tejto skupiny ukladajú Vaše preferencie, ktoré ste zadali pri používaní webu. Tieto údaje sa Vám už budú automaticky zobrazovať.

Názov súborov cookie
Popis

Táto stránka používa cookies. Sú to súbory uložené vo Vašom prehliadači a používa ich väčšina webových stránok k prispôsobeniu Vášho obsahu webu. Viac informácií nájdete v dokumenteNastavenie súborov cookies Súbory cookie môžete spravovať kliknutím na „Nastavenia“. Pokiaľ súhlasíte s našim používaním súborov cookie, kliknite na „Prijať všetko“.

Zmeniť oblasť a jazyk
Krajina trvalého pobytu
Jazyk