Akcie spoločnosti Dell získali 28 % vďaka predaju serverov s umelou inteligenciou 📈

21:10 1. marca 2024

Po oznámení lepších výsledkov za štvrtý štvrťrok, než sa očakávalo, vzrástli dnes akcie spoločnosti Dell Technologies (DELL.US) o viac ako 28 %, čím sa opäť rozprúdila nálada investorov v oblasti umelej inteligencie. Spoločnosť svoj úspech pripísala silnému dopytu po serveroch s umelou inteligenciou a očakáva postupné zlepšovanie obchodných výsledkov v segmente hromadných úložísk a osobných počítačov. Spoločnosť Dell predpokladá priemerný ročný rast tržieb o 3 % až 4 %, pričom upravený zisk na akciu sa zvýši minimálne o 8 %, čím prekoná očakávania trhu, ktorý predpokladá stabilný rast.

Tržby: 22,32 mld. USD oproti prognóze 22,17 mld.
Zisk na akciu: 2,20 USD oproti prognóze 1,72 USD

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Zlepšenie podnikania

  • Spoločnosť Dell odhaduje za prvý štvrťrok zisk 1,15 dolára na akciu pri tržbách 21,5 miliardy dolárov v porovnaní s prognózou 1,4 dolára na akciu a 21,4 miliardy dolárov v tržbách. Wall Street prehliadla slabšie prognózy a uspokojila sa s ročným odhadom 7,5 USD na akciu a tržbami 93 miliárd USD v porovnaní s očakávanými 7,14 USD na akciu a 92,2 miliardy USD. Spoločnosť Dell tiež zvýšila dividendu o 20 % na 1,78 USD na akciu.
  • Spoločnosť Evercore ISI zdôraznila, že servery spoločnosti Dell optimalizované pre umelú inteligenciu by mali priniesť tržby vo výške 5 mld. Spoločnosť zaznamenala v tomto segmente 40 % medzikvartálny nárast. Vo štvrtom štvrťroku predstavovali dodávky systémov Dell s umelou inteligenciou 800 miliónov USD a spoločnosť očakáva ďalšie zlepšenie v aktuálnom štvrťroku. Odhad tržieb vo výške 5 miliárd USD na rok 2024 sa zdá byť konzervatívny.

Umelá inteligencia - je pre spoločnosť Dell ešte skoro?

Wall Street okrem výsledkov ocenila aj komentár spoločnosti, v ktorom zdôraznila, že Dell sa na trhu s umelou inteligenciou umiestnil veľmi skoro a začína z neho čerpať významné finančné výhody.

  • Príjmy zo serverov a sietí dosiahli 4,9 miliardy USD, k čomu prispeli servery optimalizované pre AI. Spoločnosť Dell poznamenala, že podniky a veľkí firemní klienti sú v počiatočných fázach implementácie AI a z očakávaného nárastu neštruktúrovaných dát by mala spoločnosť Dell profitovať, najmä na trhu s pamäťou.
  • Spoločnosť sa plánuje zamerať na segment osobných počítačov pre väčšinu prác v oblasti infraštruktúry AI. Divízia Dell Infrastructure Solutions dosiahla v 4. štvrťroku 2024 tržby vo výške 9,3 miliardy USD, čo predstavuje medziročný nárast o 10 %.

AI ovplyvňuje činnosti analytikov
V dôsledku toho analytici zo spoločností Citi a Evercore zvýšili svoje odporúčania na 125 USD za akciu. Wall Street dúfa, že rastúce výnosy, nižšie prevádzkové náklady a podnikanie v oblasti umelej inteligencie vykompenzujú spoločnosti Dell mierne nižšie hrubé marže. Citi očakáva, že tržby spoločnosti Dell v segmente umelej inteligencie dosiahnu v budúcom roku 12 až 15 miliárd USD. Analytici UBS však boli opatrnejší a zvýšili svoje odporúčanie pre akcie na 113 USD za akciu. Predpokladajú maximálne 3 - 4 % rast trhu s osobnými počítačmi v roku 2024, pričom umelá inteligencia bude k výsledkom prispievať pozitívne, ale postupne. Spoločnosť Dell oznámila spoluprácu s výrobcom automobilov Subaru, ktorý dodáva produkty s AI.

Dell (D1)

Zdroj: xStation 5


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
1 000 000 investorom z celého sveta

Používame cookies

Kliknutím na „Prijať všetko“ súhlasíte s ukládaním súborov cookie na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie na webu, analýzy využitie webu a podpory nášho marketingového úsilia.

Táto stránka obsahuje súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie našich webových stránok. Podieľajú sa na funkciách, ako sú jazykové preferencie, distribúcia prevádzky alebo udržovanie užívateľskej relácie. Nie je možné ich zakázať.

Názov súborov cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. marca 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. marca 2025
test_cookie Doba platnosti: 1. marca 2024
SESSID Doba platnosti: 2. marca 2024
__hssc Doba platnosti: 8. septembra 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. septembra 2022

Používame nástroje, ktoré nám umožňujú analyzovať používanie našej stránky. Tieto údaje nám umožňujú zlepšiť užívateľské rozhranie z našej webovej služby.

Názov súborov cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. decembra 2022
_dc_gtm_UA-7863526-14 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-7863526-20 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. marca 2026
_ga Doba platnosti: 1. marca 2026
__hstc Doba platnosti: 7. marca 2023
__hssrc

Táto skupina súborov cookie sa používa na zobrazovanie reklám na témy, ktoré Vás zaujímajú. Umožňuje nám tiež sledovať naše marketingové aktivity, pomáha merať výkon našich reklám.

Názov súborov cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. októbra 2023
_omappvp Doba platnosti: 20. augusta 2033
_omappvs Doba platnosti: 8. septembra 2022
_uetsid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. októbra 2023
_fbp Doba platnosti: 7. decembra 2022
fr Doba platnosti: 7. decembra 2022
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. októbra 2023
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. marca 2023

Súbory cookies z tejto skupiny ukladajú Vaše preferencie, ktoré ste zadali pri používaní webu. Tieto údaje sa Vám už budú automaticky zobrazovať.

Názov súborov cookie
Popis

Táto stránka používa cookies. Sú to súbory uložené vo Vašom prehliadači a používa ich väčšina webových stránok k prispôsobeniu Vášho obsahu webu. Viac informácií nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov Súbory cookie môžete spravovať kliknutím na „Nastavenia“. Pokiaľ súhlasíte s našim používaním súborov cookie, kliknite na „Prijať všetko“.

Zmeniť oblasť a jazyk
Krajina trvalého pobytu
Jazyk