Bitcoincash roste o 20 % v blízkosti hlavní zóny odporu 📊

13:37 21. júna 2023

Jedna z nejstarších kryptoměn, Bitcoincash, se dnes obchoduje na dynamickém maximu a její cena se ustálila poté, co se přiblížila ke klíčové zóně odporu. Za 24 hodin se kapitalizace projektu zvýšila o téměř 500 milionů dolarů. Takto dynamická rally může souviset s několika informacemi.

  • Nálada na trhu s kryptoměnami je dnes o poznání lepší, přičemž cena bitcoinu vzrostla na 29 000 USD. O zřízení Bitcoin ETF se v USA uchází stále více institucí (BlackRock, Fidelity a dnes se objevily i zprávy o Invesco - WisdomTree);
  • Bitcoincash bude jednou ze čtyř kryptoměn (Bitcoin, Ethereum, Litecoin) obchodovaných na institucionální kryptoměnové burze EDX Markets, za níž stojí klíčové instituce Wall Street (Charles Schwab, Citadel, Fidelity atd.);
  • V květnu došlo ke klíčovým technologickým aktualizacím projektu. Bitcoincash ohlásil aktualizaci zaměřenou na tzv. cashToken, který má rozšířit síť o další aplikace postavené na Bitcoincash, které mají být podle vývojářů v konečném důsledku podobné, ale levnější a snadněji škálovatelné než samotné Ethereum, které si získalo velkou podporu vývojářů a je považováno za jeden z nejrychleji rostoucích projektů po technologické stránce.

Při pohledu na graf BITCOINCASH v intervalu H4 vidíme, že cena dynamicky prorazila nad SMA200 (červená linie), ale růst se zastavil na klíčové úrovni odporu, tj. 23,6 Fibonacciho retracementu vzestupné vlny z podzimu 2022, a v současné době testuje úroveň 38,2 Fibo na úrovni 128 USD. Úroveň 138 USD zůstává hlavní zónou odporu, která je rovněž určena předchozími cenovými reakcemi.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Zdroj: xStation5


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
935 000 investorom z celého sveta