Bude společnost Freeport McMoran těžit z nárůstu cen strategických surovin? ⛏

18:33 21. marca 2023
  • Společnost Freeport McMoran (FCX.US) je jedním z největších producentů mědi a největším světovým producentem molybdenu;
  • Společnost společně s americkou a indonéskou vládou provozuje těžbu zlata v největším světovém dole Grasberg (Papua-Nová Guinea);
  • Ceny molybdenu používaného v obranném, průmyslovém (kalení oceli) a kosmickém průmyslu v poslední době silně vzrostly v důsledku omezené nabídky, historicky vysoké poptávky a obtížných dodavatelských řetězců;
  • Sentiment kolem mědi se zlepšil po otevření čínské ekonomiky a oslabení dolaru. Přesto makro faktory včetně vidiny možné recese a finanční krize brzdí býky.
  • Společnost Freeport McMoran vydělává na prodeji molybdenu mnohem vyšší marže, ale stále tvoří mnohem menší část celkových příjmů a zisků společnosti. Největším molybdenovým dolem je Climax Mine v Coloradu. Díky příznivé geografické diverzifikaci (krátký a bezpečný dodavatelský řetězec) pro USA je pravděpodobné, že USA budou nakloněny nákupu dražší suroviny od společnosti Freeport McMoran namísto využití čínské konkurence.

V nedávném dopise akcionářům předseda představenstva fondu BlackRock L. Fink upozornil, že geopolitika bude hrát v globální ekonomice stále důležitější roli a že s eskalací napětí skončila éra snahy o maximalizaci ziskovosti. Země mohou zvolit bezpečnost a dodavatelský řetězec na úkor vyšší ceny (proinflační faktor). Podnikání společnosti Freeport McMoran je cyklické - volný peněžní tok v roce 2022 meziročně klesl o téměř 70 %. Poměr P/E je 15, poměr P/B jen o málo vyšší než 2.

Pokud se globální ekonomice podaří vyhnout širší finanční krizi a FED bude postupně uvolňovat měnovou politiku v čase, ceny vytěžených komodit a marže společnosti Freeport McMoran by mohly růst. S vyhlídkou na vyšší výdaje na zbrojení se molybden jeví jako jedna z nejstrategičtějších nerostných surovin a jeho ložiska jsou mimořádně vzácná. Společnost Freeport provozuje dva velmi rozsáhlé doly Cerro Verde a El Abra v Chile, zemi s největšími ložisky mědi na světě.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Molybdenum Market: Supply Disruptions Spark 122% Rally - Bloomberg

Ceny molybdenu vzrostly navzdory poklesu cen mědi. V únoru debutovaly na londýnské burze futures kontrakty na molybden díky zvýšenému zájmu spekulantů. Zdroj: LME, Asia Metal, Bloomberg

MĚĎ, interval D1. Futures na měď se odrazily od 38,2 Fibonacciho retracementu vzestupné vlny, která začala na jaře 2020, a formace "zlatý kříž" signalizuje možný obrat klesajícího trendu. Zdroj: xStation5Akcie Freeport McMoran (FCX.US), interval H1. Růst byl zastaven na úrovni 38,2 Fibonacciho retracementu vzestupné vlny započaté v létě 2022. pokud se výprodej prohloubí, další důležitou podporou se může ukázat úroveň 33 USD, na úrovni 61,8 Fibo retracementu. Zdroj: xStation5


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
1 000 000 investorom z celého sveta

Používame cookies

Kliknutím na „Prijať všetko“ súhlasíte s ukládaním súborov cookie na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie na webu, analýzy využitie webu a podpory nášho marketingového úsilia.

Táto stránka obsahuje súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie našich webových stránok. Podieľajú sa na funkciách, ako sú jazykové preferencie, distribúcia prevádzky alebo udržovanie užívateľskej relácie. Nie je možné ich zakázať.

Názov súborov cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. marca 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. marca 2025
test_cookie Doba platnosti: 1. marca 2024
SESSID Doba platnosti: 2. marca 2024
__hssc Doba platnosti: 8. septembra 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. septembra 2022

Používame nástroje, ktoré nám umožňujú analyzovať používanie našej stránky. Tieto údaje nám umožňujú zlepšiť užívateľské rozhranie z našej webovej služby.

Názov súborov cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. decembra 2022
_dc_gtm_UA-7863526-14 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-7863526-20 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. marca 2026
_ga Doba platnosti: 1. marca 2026
__hstc Doba platnosti: 7. marca 2023
__hssrc

Táto skupina súborov cookie sa používa na zobrazovanie reklám na témy, ktoré Vás zaujímajú. Umožňuje nám tiež sledovať naše marketingové aktivity, pomáha merať výkon našich reklám.

Názov súborov cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. októbra 2023
_omappvp Doba platnosti: 20. augusta 2033
_omappvs Doba platnosti: 8. septembra 2022
_uetsid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. októbra 2023
_fbp Doba platnosti: 7. decembra 2022
fr Doba platnosti: 7. decembra 2022
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. októbra 2023
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. marca 2023

Súbory cookies z tejto skupiny ukladajú Vaše preferencie, ktoré ste zadali pri používaní webu. Tieto údaje sa Vám už budú automaticky zobrazovať.

Názov súborov cookie
Popis

Táto stránka používa cookies. Sú to súbory uložené vo Vašom prehliadači a používa ich väčšina webových stránok k prispôsobeniu Vášho obsahu webu. Viac informácií nájdete v dokumenteNastavenie súborov cookies Súbory cookie môžete spravovať kliknutím na „Nastavenia“. Pokiaľ súhlasíte s našim používaním súborov cookie, kliknite na „Prijať všetko“.

Zmeniť oblasť a jazyk
Krajina trvalého pobytu
Jazyk