Čínske indexy sa zotavujú zo strát v eufórii 📈 CHN rastie o 4,1 %

13:48 22. septembra 2023

Futures kontrakty na čínske indexy sa zotavujú po optimistických komentároch od UBS a Goldman Sachs o rozhorčenom čínskom hospodárstve a ocenení akcií. CHN.cash získava takmer 3,8% oproti 3% rally HK.cash

  • Podľa Goldman Sachs nedávne makrodáta z Číny vrátane exportu, inflácie a ekonomickej aktivity naznačujú, že hospodársky rast a inflácia sú za najhoršími, čo môže podporiť oživenie v druhej polovici roka.

  • Zahraniční investori nakúpili späť akcie v hodnote 1 miliardy dolárov - rekordná čiastka za 7 týždňov

  • Podľa UBS nie sú posledné makrodáta, aj keď sú stále slabé, také významné, pretože sa zdá, že úverový impulz a produkcia sú pre čínsku ekonomiku dobrým znamením.

Podľa UBS vzrástli čínske indexy v nasledujúcich troch mesiacoch v priemere o 8 percent po veľkých výpredajoch na čínskom akciovom trhu. Podľa švajčiarskych bankových analytikov cena čínskeho akciového trhu pravdepodobne už dosiahla dno a investori by mali byť ohľadom Číny optimistickejšie, pretože Peking je odhodlaný podrôtiť rast. UBS tiež zdôraznila, že ocenenie čínskych akcií kleslo na oveľa povzbudivejšiu úroveň. Podľa BCA Research sú súčasné makroekonomické okolnosti stále príliš dobré na to, aby sa úrady rozhodli poskytnúť oveľa silnejšiu podporu v širokom meradle.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Technická analýza

Index CHN.cash zastavil zostupnú hybnosť v zóne spodnej hranice zostupného kanála av tejto chvíli sa dopytová strana snaží dostať benchmark do zóny rezistencie označenej 50% Fibo retracementom vzostupnej vlny začatý v októbri 2022 a 50-denná exponenciálna kĺzavá priemer. Zdroj: xStation 5


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
847 000 investorom z celého sveta