Čo sledovať budúci týždeň? (01.12.2023)

18:53 1. decembra 2023

November bol jedným z najlepších mesiacov pre akcie v tomto roku. Prišiel tento rok Santa Claus skôr, alebo nás sezónna rally na konci roka ešte len čaká? To sa dozvieme už čoskoro! Medzitým sa obchodníci v najbližších dňoch zamerajú na údaje o zamestnanosti v USA, údaje o nemeckom priemysle a tiež na rozhodnutia o sadzbách RBA a BoC. V nadchádzajúcom týždni určite sledujte USDJPY, DE30 a AUDCAD.


USDJPY

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Tento týždeň čaká obchodníkov séria správ z amerického trhu práce. Kľúčovou správou týždňa bude správa NFP za november (piatok, 14:30), ale pozornosť si zaslúžia aj ďalšie. Patrí medzi ne správa JOLTS (utorok, 16:00), správa ADP (streda, 14:15 ) a správa Challenger (štvrtok, 13:30). Pár USDJPY by mohol byť v pohybe, keďže tento týždeň bude zverejnená aj správa o japonskom HDP za 3. štvrťrok (štvrtok, 00:50). Pár sa stiahol z nedávnych maxím v blízkosti 152,00 a na grafe sa vytvára klesajúca trendová štruktúra.

DE30

November bol pre európske akcie najlepším mesiacom od januára 2023. Klesajúca pravdepodobnosť ďalšieho sprísňovania menovej politiky podporuje indexy. Ekonomický výhľad je však stále neistý, pričom recesia v Európe aj žiadna recesia sú reálnymi možnosťami. Tento týždeň budú zverejnené nemecké továrenské objednávky za október (streda, 8:00), nemecká priemyselná výroba za október (štvrtok, 8:00), ako aj správa o HDP eurozóny za 3. štvrťrok (štvrtok, 11:00) a tieto správy by mohli vniesť viac svetla do situácie.

AUDCAD

AUDCAD by mohol tento týždeň zaznamenať určité pohyby, keďže obchodníkom budú ponúknuté rozhodnutia o sadzbách z Reserve Bank of Australia a tiež Bank of Canada. RBA oznámi svoje rozhodnutie v utorok o 4:30, zatiaľ čo BoC by mala svoje rozhodnutie oznámiť v stredu o 16:00. Očakáva sa, že obe banky zostanú pri svojom rozhodnutí, pričom peňažné trhy odhadujú približne 10-percentnú šancu, že každá z nich prinesie zníženie sadzieb o 25 bázických bodov. Po minulotýždňovom prekvapivo jastrabom zasadnutí RBNZ sa však pozornosť sústredí na výrok.


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
935 000 investorom z celého sveta