Ethereum testuje hlavní úroveň odporu, pod 71,8 Fibonacciho retracementu 📉

18:46 10. februára 2023
  • Ethereum ztrácí na vlně zpráv o zásahu regulátorů do kryptoměnového průmyslu
  • Možnost sázet Ethereum na burze Kraken byla rozhodnutím Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) pozastavena.
  • Cena se propadá pod úroveň 71,6 Fibonacciho retracementu, poblíž 1530 USD
  • JP Morgan uvádí, že průměrný zisk ze sázek v síti klesne na 5 % 
  • Vzhledem k obvykle nižší likviditě a objemům na kryptotrhu o víkendech dochází k velkým pohybům často v pátek, kdy velcí hráči využívají likviditu k případnému opuštění pozic

Společnost JPMorgan uvedla, že "šanghajský upgrade", který od prosince 2020 umožní investorům sázejícím na Ethereum vyplácet své kryptoměny a odměny za sázení, způsobí, že počet validátorů (stakerů ETH) se nakonec zvýší z 0,5 milionu na 2,2 milionu a průměrný roční výnos klesne z dnešních 7,4 % na přibližně 5 % (více lidí bude rozdělovat odměny).  Výnos 5 % ze stakingu mohl znít atraktivně, když se úrokové sazby blížily nule. Dnes banky nabízejí atraktivnější úrokové sazby a instituce s přístupem k nástrojům s "pevným výnosem" mohou zvažovat jiné možnosti, jak generovat pasivní příjem při minimalizaci rizika.

Mezi investory se objevily obavy, že Ethereum bude Komisí pro cenné papíry a burzy klasifikováno jako "cenný papír". To již dříve naznačil Gary Gensler, když poukázal na to, že všechny projekty Proof of Stake potenciálně spadají pod jurisdikci Komise pro cenné papíry (SEC). Šéf SEC argumentoval tím, že staking dává investorům možnost profitovat prostřednictvím aktiv třetích stran, což klasifikuje PoS jako předmět SEC.  Podle spoluzakladatele ETH a zakladatele ConsenSys Joea Lubina je velmi nepravděpodobné, že by SEC začala regulovat Ethereum, protože by to vyvolalo obrovský rozruch mezi regulátory, politiky a průmyslem a Washington nyní zaměřuje svou pozornost na tzv. stablecoiny. Lubin uvedl, že byl zasvěcen do diskusí s SEC a Komisí pro obchodování s komoditními futures CFTC po mnoho let.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Cena etherea klesla pod klouzavé průměry 100 a 200 seancí a na intervalu H1 vytvořila tzv. kříž smrti. Index RSI se ochladil a nachází se na úrovni 27 bodů, což signalizuje přeprodanou úroveň. Po poklesu pod úroveň 71,6 Fibonacciho retracementu vzestupné vlny započaté v listopadu 2022 se další rezistencí může ukázat úroveň 61,8 poblíž 1460 USD. Zdroj: xStation5


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
1 000 000 investorom z celého sveta

Používame cookies

Kliknutím na „Prijať všetko“ súhlasíte s ukládaním súborov cookie na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie na webu, analýzy využitie webu a podpory nášho marketingového úsilia.

Táto stránka obsahuje súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie našich webových stránok. Podieľajú sa na funkciách, ako sú jazykové preferencie, distribúcia prevádzky alebo udržovanie užívateľskej relácie. Nie je možné ich zakázať.

Názov súborov cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. marca 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. marca 2025
test_cookie Doba platnosti: 1. marca 2024
SESSID Doba platnosti: 2. marca 2024
__hssc Doba platnosti: 8. septembra 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. septembra 2022

Používame nástroje, ktoré nám umožňujú analyzovať používanie našej stránky. Tieto údaje nám umožňujú zlepšiť užívateľské rozhranie z našej webovej služby.

Názov súborov cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. decembra 2022
_dc_gtm_UA-7863526-14 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-7863526-20 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. marca 2026
_ga Doba platnosti: 1. marca 2026
__hstc Doba platnosti: 7. marca 2023
__hssrc

Táto skupina súborov cookie sa používa na zobrazovanie reklám na témy, ktoré Vás zaujímajú. Umožňuje nám tiež sledovať naše marketingové aktivity, pomáha merať výkon našich reklám.

Názov súborov cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. októbra 2023
_omappvp Doba platnosti: 20. augusta 2033
_omappvs Doba platnosti: 8. septembra 2022
_uetsid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. októbra 2023
_fbp Doba platnosti: 7. decembra 2022
fr Doba platnosti: 7. decembra 2022
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. októbra 2023
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. marca 2023

Súbory cookies z tejto skupiny ukladajú Vaše preferencie, ktoré ste zadali pri používaní webu. Tieto údaje sa Vám už budú automaticky zobrazovať.

Názov súborov cookie
Popis

Táto stránka používa cookies. Sú to súbory uložené vo Vašom prehliadači a používa ich väčšina webových stránok k prispôsobeniu Vášho obsahu webu. Viac informácií nájdete v dokumenteNastavenie súborov cookies Súbory cookie môžete spravovať kliknutím na „Nastavenia“. Pokiaľ súhlasíte s našim používaním súborov cookie, kliknite na „Prijať všetko“.

Zmeniť oblasť a jazyk
Krajina trvalého pobytu
Jazyk