Finančné výsledky Morgan Stanley a Bank of America za 1. štvrťrok 🏛️

14:41 16. apríla 2024

Morgan Stanley (MS.US):

Spoločnosť Morgan Stanley oznámila zvýšenie štvrťročného zisku vďaka oživeniu investičného bankovníctva a dobrým výsledkom v sektore obchodovania s pevnými výnosmi. Pred otvorením trhu na Wall Street vzrástli akcie banky o viac ako 3,5 %.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Výsledky za 1. štvrťrok 2024:

 • Upravený zisk na akciu: 2,02 USD (odhad 1,66 USD)
 • Príjmy: 15,1 miliardy USD (odhad 14,16 miliardy USD; medziročný nárast o 4,1 %)
 • Príjmy z predaja a obchodovania s akciami: 2,84 miliardy USD (odhad 2,65 miliardy USD)
 • Príjmy z predaja a obchodovania s pevnými výnosmi: 2,49 miliardy USD (odhad 2,33 miliardy USD)
 • Rast zaznamenal aj sektor správy majetku, ktorého čisté príjmy dosiahli 6,9 miliardy USD, čo je viac ako 6,6 miliardy USD v predchádzajúcom roku.
 • Čisté úrokové výnosy: 1,80 miliardy USD (odhad 1,96 miliardy USD)
 • Neúrokové náklady: 10,75 mld.
 • Výdavky na kompenzácie: 6,70 miliardy USD (odhad 6,45 miliardy USD)

Ďalšie metriky:

 • Účtovná hodnota na akciu: $55.60
 • Hmotná účtovná hodnota na akciu: $41.07
 • Návratnosť hmotného kapitálu: 14,5 % (odhad 11,9 %)
 • Pomer efektívnosti výdavkov: 71 % (odhad 74,3 %)

Generálny riaditeľ Ted Pick vyzdvihol dobré výsledky a pripísal ich rastu aktív klientov v divízii Wealth and Investment Management, ktoré v súčasnosti dosahujú 7 biliónov USD, a silným trendom v oblasti cenných papierov a upisovania.

Čomu venovať pozornosť?

Investori sa počas diskusií s manažmentom po zverejnení výsledkov pravdepodobne zamerajú na správy o vyšetrovaní regulačných orgánov v súvislosti s postupmi spoločnosti Morgan Stanley pri preverovaní klientov v divízii správy majetku. Tieto vyšetrovania vyvolali obavy z možného prania špinavých peňazí.

Akcie spoločnosti Morgan Stanley v súčasnosti pred otvorením seansy na Wall Street vzrástli o 3,5 %.

Bank of America Corporation (BAC.US): 

Výsledky za 1. štvrťrok 2024:

 • Príjmy: 25,8 miliardy USD (medziročný pokles o 2 %) (odhad 25,4 miliardy USD)
 • Príjmy z predaja a obchodovania s akciami: 1,87 miliardy USD (odhad 1,71 miliardy USD)
 • Príjmy z predaja a obchodovania s pevnými výnosmi: 3,31 miliardy USD (odhad 3,3 miliardy USD)
 • Poplatky za investičné bankovníctvo: 1,62 miliardy USD (odhad 1,3 miliardy USD)
 • Čisté úrokové výnosy: 14,2 miliardy USD (odhad 13,95 miliardy USD)
 • Upravený zisk na akciu: USD (medziročný pokles o 2 %) (odhad 0,77 USD)

Bank of America (BAC.US) v 1. štvrťroku 2024 prekonala očakávania trhu. Spoločnosť v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom zlepšila svoje výnosy v oblasti čistých úrokových výnosov aj investičného bankovníctva. K zlepšeniu výsledkov prispel najmä druhý menovaný segment.

Generálny riaditeľ Brian Moynihan zdôraznil, že tím zodpovedný za správu aktív klientov dosiahol v tomto štvrťroku rekordné príjmy. Vďaka tomu BofA pokračovala v silnom trende rastu z roku 2023 a vykázala najlepší prvý štvrťrok za posledných desať rokov.

Podobne ako ostatné banky, aj Bank of America dosahuje dobré výsledky v segmentoch súvisiacich s investičným bankovníctvom. Neúrokové výnosy sa zvýšili na 11,8 miliardy USD, čo predstavuje viac ako 40 % medzištvrťročný nárast

Celková hodnota úverov zostáva od 1. štvrťroka 2023 stabilná na úrovni približne 1,048 bilióna USD, zatiaľ čo úročené vklady mierne vzrástli (medziročne o +2 %). To môže vytvárať tlak na budúce výsledky úrokových výnosov. Z pohľadu banky sa ako mimoriadne dôležité javí zachovanie pozitívnej dynamiky v segmentoch investičného bankovníctva a obchodovania.

Trh prijal výsledky neutrálne, pričom cena akcií pred otvorením burzy v USA klesla približne o -0,45 %.

Výnosy bánk mierne klesajú, čo sa v kombinácii s dominanciou vkladov nad úvermi v scenári "vyššia na dlhšie" môže v budúcnosti prehĺbiť.


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
1 000 000 investorom z celého sveta

Používame cookies

Kliknutím na „Prijať všetko“ súhlasíte s ukládaním súborov cookie na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie na webu, analýzy využitie webu a podpory nášho marketingového úsilia.

Táto stránka obsahuje súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie našich webových stránok. Podieľajú sa na funkciách, ako sú jazykové preferencie, distribúcia prevádzky alebo udržovanie užívateľskej relácie. Nie je možné ich zakázať.

Názov súborov cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. marca 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. marca 2025
test_cookie Doba platnosti: 1. marca 2024
SESSID Doba platnosti: 2. marca 2024
__hssc Doba platnosti: 8. septembra 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. septembra 2022

Používame nástroje, ktoré nám umožňujú analyzovať používanie našej stránky. Tieto údaje nám umožňujú zlepšiť užívateľské rozhranie z našej webovej služby.

Názov súborov cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. decembra 2022
_dc_gtm_UA-7863526-14 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-7863526-20 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. marca 2026
_ga Doba platnosti: 1. marca 2026
__hstc Doba platnosti: 7. marca 2023
__hssrc

Táto skupina súborov cookie sa používa na zobrazovanie reklám na témy, ktoré Vás zaujímajú. Umožňuje nám tiež sledovať naše marketingové aktivity, pomáha merať výkon našich reklám.

Názov súborov cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. októbra 2023
_omappvp Doba platnosti: 20. augusta 2033
_omappvs Doba platnosti: 8. septembra 2022
_uetsid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. októbra 2023
_fbp Doba platnosti: 7. decembra 2022
fr Doba platnosti: 7. decembra 2022
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. októbra 2023
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. marca 2023

Súbory cookies z tejto skupiny ukladajú Vaše preferencie, ktoré ste zadali pri používaní webu. Tieto údaje sa Vám už budú automaticky zobrazovať.

Názov súborov cookie
Popis

Táto stránka používa cookies. Sú to súbory uložené vo Vašom prehliadači a používa ich väčšina webových stránok k prispôsobeniu Vášho obsahu webu. Viac informácií nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov Súbory cookie môžete spravovať kliknutím na „Nastavenia“. Pokiaľ súhlasíte s našim používaním súborov cookie, kliknite na „Prijať všetko“.

Zmeniť oblasť a jazyk
Krajina trvalého pobytu
Jazyk