Společnost Nordstrom se propadá navzdory optimistickým čtvrtletním výsledkům

18:32 23. novembra 2022

Akcie společnosti Nordstrom (JWN.US) se obchodují o 5,05 % níže navzdory skutečnosti, že řetězec luxusních obchodních domů překonal odhady horního i dolního řádku za poslední čtvrtletí. Maloobchodní řetězec však ve 3. čtvrtletí zaznamenal 3,4% propad čistých tržeb a snížil výhled zisku pro fiskální rok končící lednem 2023.

  • Tržby klesly o 2,5 % na 3,55 miliardy dolarů, což je mírně nad odhady analytiků, zatímco zisk zaznamenal 48,0% pokles oproti loňskému roku na 20 centů na akcii, nicméně dokázal překonat tržní odhady ve výši 14 centů na akcii. 
  • "Co se týče posledních trendů, tržby koncem října a začátkem listopadu zmírnily, ale v posledních dvou týdnech se zlepšily," řekl včera investorům hlavní účetní společnosti Michael Maher. "Domníváme se, že ke zpomalení trendů přispěly nezvykle vysoké teploty v některých zeměpisných oblastech a také opožděné sváteční nákupy." 
  • "Pokud jde o očekávání svátečních nákupů, domníváme se, že letošní kalendář, který má mezi Dnem díkůvzdání a Vánocemi jednu sobotu navíc, povede některé zákazníky k tomu, že s nákupy počkají až blíže k Vánocům," dodal. "Ve čtvrtém čtvrtletí nadále očekáváme zvýšené propagační prostředí v celém maloobchodě.
  • Společnost očekává za celý finanční rok zisk v rozmezí 2,13 až 2,43 dolaru na akcii, což je výrazný pokles oproti dřívějším projekcím ve výši 2,45 až 2,75 dolaru na akcii. 
  • Navzdory zhoršení výhledu společnost stále předpokládá celoroční růst tržeb v rozmezí 5 až 7 % a upravené ziskové marže v rozmezí 4,3 až 4,7 %. 

Akcie Nordstrom (JWN.US) nedávno zahájily oživení, nicméně cena se stáhla zpět poté, co se kupujícím nepodařilo prorazit nad dlouhodobou klesající trendovou linii, která se shoduje s 200 SMA (červená linie). Na druhé straně je pohyb směrem dolů omezen lokální vzestupnou trendovou linií a supportem na úrovni 19,10 USD, který je vyznačen 78,% Fibonacciho retracementem vzestupné vlny zahájené v říjnu 2020. Zdroj: xStation5

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť