Tesla klesá o 6 % po údajoch o dodávkach za 1. štvrťrok

19:14 2. apríla 2024

Spoločnosť Tesla (TSLA.US) dnes zaznamenáva prepad. Akcie spoločnosti klesli o viac ako 7 % po tom, čo americký výrobca elektromobilov zverejnil údaje o výrobe a dodávkach za prvý štvrťrok 2023. Údaje sklamali, keďže činnosť spoločnosti ovplyvnil konflikt v Červenom mori a podpaľačský útok v továrni v Nemecku.

Tesla dodala počas prvých troch mesiacov roku 2024 386 810 vozidiel. To je výrazne menej ako 449 00, ktoré očakávali analytici. Ide o medzikvartálny pokles o takmer 20,2 % a medziročný pokles o približne 8,5 %. Spoločnosť počas štvrťroka vyrobila 433 371 vozidiel, čo je tiež výrazne pod očakávaniami analytikov. Výroba bola medzikvartálne nižšia o 12,5 % a medziročne nižšia približne o 1,7 %.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Tesla v Q1 2024

  • Dodávky: 386 810 oproti 449 080 očakávané (-20,1 % medzikvartálne)
    • Model 3/Y: očakáva sa 369 783 oproti 426 940 (-10 % medzikvartálne)
  • Očakávaná produkcia: 433 371 oproti 452 976 (-12,5 % medzikvartálne)
    • Model 3/Y: očakáva sa 412 376 oproti 439 194 (-13,5 % medzikvartálne)

Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Išlo o prvý medziročný pokles dodávok a výroby od 2. štvrťroka 2020, keď sa globálna ekonomika potýkala s dôsledkami výluk Covid-19. Spoločnosť vysvetlila, že nízku produkciu možno čiastočne pripísať na vrub počiatočnej fáze nábehu výroby aktualizovaného Modelu 3 v továrni vo Fremonte. Spoločnosť Tesla uviedla, že na úroveň výroby negatívne vplývali aj presmerovania lodnej dopravy spôsobené napätím v Červenom mori, ako aj podpaľačstvo v nemeckej továrni.

Za zmienku však stojí veľký rozdiel medzi výrobou a dodávkami v 1. štvrťroku 2024. Z údajov vyplýva tvorba zásob vo výške približne 46,5 tis. vozidiel, čo je najväčší štvrťročný prebytok v histórii spoločnosti. Znamená to, že hoci spomínané prekážky vo výrobe negatívne ovplyvnili produkciu, dopyt po automobiloch Tesla má problémy. Sú za tým dva hlavné dôvody. Po prvé, na výdavky na špičkové produkty má naďalej negatívny vplyv prostredie vysokých úrokových sadzieb. Po druhé, spoločnosť zažíva oveľa väčšiu konkurenciu, než bola zvyknutá, najmä z Číny. Ešte dnes bolo oznámené, že nedávno predstavený elektromobil od čínskej spoločnosti Xiaomi sa vypredal za celý rok 2024 len za 24 hodín!

Spoločnosť Tesla oznámi úplnú správu o výsledkoch za 1. štvrťrok 2024 23. apríla 2024 po skončení obchodovania na Wall Street.

Tesla (TSLA.US) dnes klesla o približne 6 % po neuspokojivých údajoch o dodávkach a výrobe za 1. štvrťrok. Akcie sa naďalej obchodujú v klesajúcej klinovej formácii a opätovne testujú zónu podpory 165 USD, ktorá nedávno zastavila pohyb smerom nadol. Prerazenie pod túto úroveň môže otvoriť cestu k otestovaniu miním z apríla 2023 v oblasti 152 USD. Zdroj: xStation5


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
1 000 000 investorom z celého sveta

Používame cookies

Kliknutím na „Prijať všetko“ súhlasíte s ukládaním súborov cookie na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie na webu, analýzy využitie webu a podpory nášho marketingového úsilia.

Táto stránka obsahuje súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie našich webových stránok. Podieľajú sa na funkciách, ako sú jazykové preferencie, distribúcia prevádzky alebo udržovanie užívateľskej relácie. Nie je možné ich zakázať.

Názov súborov cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. marca 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. marca 2025
test_cookie Doba platnosti: 1. marca 2024
SESSID Doba platnosti: 2. marca 2024
__hssc Doba platnosti: 8. septembra 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. septembra 2022

Používame nástroje, ktoré nám umožňujú analyzovať používanie našej stránky. Tieto údaje nám umožňujú zlepšiť užívateľské rozhranie z našej webovej služby.

Názov súborov cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. decembra 2022
_dc_gtm_UA-7863526-14 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-7863526-20 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. marca 2026
_ga Doba platnosti: 1. marca 2026
__hstc Doba platnosti: 7. marca 2023
__hssrc

Táto skupina súborov cookie sa používa na zobrazovanie reklám na témy, ktoré Vás zaujímajú. Umožňuje nám tiež sledovať naše marketingové aktivity, pomáha merať výkon našich reklám.

Názov súborov cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. októbra 2023
_omappvp Doba platnosti: 20. augusta 2033
_omappvs Doba platnosti: 8. septembra 2022
_uetsid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. októbra 2023
_fbp Doba platnosti: 7. decembra 2022
fr Doba platnosti: 7. decembra 2022
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. októbra 2023
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. marca 2023

Súbory cookies z tejto skupiny ukladajú Vaše preferencie, ktoré ste zadali pri používaní webu. Tieto údaje sa Vám už budú automaticky zobrazovať.

Názov súborov cookie
Popis

Táto stránka používa cookies. Sú to súbory uložené vo Vašom prehliadači a používa ich väčšina webových stránok k prispôsobeniu Vášho obsahu webu. Viac informácií nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov Súbory cookie môžete spravovať kliknutím na „Nastavenia“. Pokiaľ súhlasíte s našim používaním súborov cookie, kliknite na „Prijať všetko“.

Zmeniť oblasť a jazyk
Krajina trvalého pobytu
Jazyk