US Open: Výsledky Amazonu a Intelu prinášajú mierne zlepšenie nálady

15:31 27. októbra 2023
  • Indexy naznačujú vyššie otvorenie na Wall Street seansu
  • Dáta US PCE vyšli podľa očakávania
  • Investori začínajú špekulovať o konci zvyšovania úrokových sadzieb

Otvorenie na Wall Street prináša zlepšenie sentimentu so ziskami pre SP500 a Nasdaq 100. Posledný deň týždňa sa podmienky na trhu mierne zlepšili v prospech akcií. Hoci dolár konsoliduje na svojich maximách, pomerne prudké nárasty z posledných týždňov boli zastavené. Výnosy amerických dlhopisov tiež pomaly začínajú strácať a vzďaľujú sa psychologickej hranici 5,0 % po nedávnom pokuse ju prekonať.

Dnešné nárasty sú ťahané solídnymi výsledkami spoločností Amazon a Intel. Obe spoločnosti pri otvorení získali cez 5,0 %. Stojí za pripomenutie, že poklesy technologických spoločností z tohto týždňa boli spôsobené slabšími výsledkami spoločnosti Alphabet (Google), ktorá v dvoch obchodných seansách od zverejnenia svojej štvrťročnej správy stratila vyše 11 %.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

 

Dátový balíček PCE pre USA za september bol práve zverejnený o 15:30

  • Inflácia PCE r/r: 3,4 % Očakávanie: 3,4 % Predtým: 3,5 %
  • Inflácia PCE m/m: 0,4 % Očakávanie: 0,3 % Predtým: 0,4 %
  • Základná PCE inflácia r/r: 3,7 % Očakávanie: 3,7 % Predtým: 3,9 %
  • Základná PCE inflácia m/m: 0,3 % Očakávanie: 0,3 % Predtým: 0,1 %

Ukázalo sa, že dnešné dáta PCE sú v súlade s konsenzom. Súdiac podľa zanedbateľnej reakcie trhu boli tieto dáta už v cene. Oveľa dôležitejšie sú však objavujúce sa špekulácie o konci cyklu zvyšovania sadzieb Fedu. Rozhodnutie o zachovaní sadzieb na ďalšom zasadnutí 1. novembra je už viac-menej hotovou vecou. Na schôdzke 13. decembra však investori dávajú menšiu šancu na zvýšenie. Len pripomeňme, že na stole je pravdepodobne iba jedno zvýšenie. Tak či onak je koniec cyklu zvyšovania sadzieb už blízko. Otvorenou otázkou však zostáva, ako dlho sa Fed rozhodne držať sadzby na takej vysokej úrovni.

 

Technická analýza situácie SP500

US500 je v posledných dňoch pod silným predajným tlakom. Index stratil vyše 5 % za 8 dní a nezastavil sa na kľúčových úrovniach podpory. Súčasné poklesy sa zastavili na úrovni 4170 bodov blízko oblasti, ktorá fakticky zastavila ďalší rast býkov na začiatku tohto roka, od februára do júna. Pokiaľ sa tu zastaví súčasný silný trend, môžeme očakávať odraz aj okolo 4300 bodov. Inak môžu poklesy pokračovať a ďalšie úrovne, ktoré stoja za zmienku, budú 4100 a 4000 bodov. Zdroj: xStation 5

 

Novinky spoločnosti

Amazon (AMZN.US) vykázal silné zisky za tretí štvrťrok, ktoré prekonali očakávania analytikov so ziskom na akciu 94 centov a tržbami 143,1 miliardy USD oproti očakávaným 58 centom a 141,4 miliardy USD. Segmenty Amazon Web Services a Advertising spoločnosti tiež fungovali dobre, hoci AWS mierne minul očakávané príjmy. Amazon predpovedá tržby za štvrtý štvrťrok medzi 160 miliardami a 167 miliardami dolárov, pričom cieľom je rast o 9,6 % oproti predchádzajúcemu roku. Spoločnosť bola v režime znižovania nákladov, prepustila 27 000 zamestnancov a ukončila nerentabilné projekty, čo viedlo k strojnásobeniu čistého príjmu na 9,9 miliardy USD a prevádzkovú maržu 7,8 %, čo je najvyššie od začiatku roka 2021. V roku 2022 bude hlavné podnikanie Amazonu v oblasti elektronického obchodovania a digitálnej reklamy naďalej rásť, pričom príjmy z reklamy sa zvýšia o 26 %. Rast AWS sa však spomalil a možno stratil podiel na trhu v prospech konkurentov, ako sú Microsoft Azure a Google Cloud.

V treťom štvrťroku 2023 spoločnosť Intel Corp. (INTC.US) vykázala tržby 14,2 miliardy USD, čo predstavuje medziročný pokles o 8 %. Zisk na akciu (EPS) predstavoval 0,07 USD s non-GAAP EPS 0,41 USD. Napriek poklesu tržby prekonali hornú hranicu výhľadu spoločnosti, pričom ťažili z robustnej prevádzkovej páky a disciplinovaných výdavkov. CEO spoločnosti Intel, Pat Gelsinger, zdôraznil významný pokrok v produktových a procesných plánoch, nových zlievárenských dohodách a expanzii AI. Spoločnosť tiež oznámila organizačné zmeny s cieľom zlepšiť svoj trhový prístup a znížiť náklady. Spoločnosť Intel je aj naďalej oddaná svojim výrobným cieľom s výrazným pokrokom v technológii tranzistorov a otváraním nových výrobných závodov. Zameranie spoločnosti na AI bolo evidentné na Intel Innovation 2023, kde predviedla svoju stratégiu, aby AI bola všeobecne prístupná.

Chevron Corp. (CVX.US) sa v piatok prepadol o 5,0 % po tom, čo producent ropy oznámil upravený zisk na akciu za tretí štvrťrok, ktorý nedosiahol priemerný odhad analytikov. Vedenie uviedlo nižšiu upstream realizáciu a nižšie marže

Spoločnosť Exxon Mobil Corp. (XOM.US) klesla o viac ako 1,0 % po tom, čo jej upravený zisk na akciu za tretí štvrťrok nesplnil odhad analytikov. Ropný gigant zvýšil dividendy viac, než sa očakávalo, a zaznamenal väčší ako očakávaný nárast cash flow.


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
935 000 investorom z celého sveta