Bezpečné investovanie - Ako znížiť riziko pri investovaní?

Čas čítania: 5 minute(s)
Zistite, aké je riziko prináša investovanie, a ako investovať peniaze bezpečnejšie. Naštudujte si, čo to je a aké sú typy diverzifikácie.

Čo je riziko a ako ho obmedziť?

Ako investovať na burze bezpečnejším spôsobom a ako minimalizovať riziko straty? Existuje mnoho obchodníkov, ktorí by chceli, aby hodnota ich investícií rástla a zároveň aby bolo riziko čo možno najmenšie. Pre finančné trhy platí príslovie, že kto nič neriskuje, nič nezíska. Teoreticky by malo platiť, že čím viac človek riskuje, tým väčšie je riziko a naopak. Ak teda obchodník očakáva, že na investícii zarobí stovky %, ako napríklad na kryptomenovom trhu, musí si byť zároveň vedomý skutočnosti, že tento trh môže v krátkom čase klesnúť o desiatky %. Ak ale obchodník očakáva zhodnotenie v jednotkách %, prípadne v nízkych desiatkach, tak v takomto prípade sa musí pripraviť na pokles napríklad o 10-15 %.

Samotné riziko nie je nič zlé, nejde o prekážku, ale o vec, ktorú musí obchodník prijať, ak sa zúčastňuje obchodovania na finančných trhoch. Kľúčovou vecou pri bezpečnom investovaní je to, nakoľko dokáže obchodník akceptovať riziko. Musíte v prvom rade pochopiť, akú mieru rizika ste ochotní podstúpiť pri investovaní svojich peňazí a ako zvýšiť bezpečie. Pretože je každý človek iný, bude mať každý z nás aj odlišný prístup k akceptácii strát a ziskov. Jeden obchodník nebude mať žiadne emocionálne ani psychické problémy ani so stratou 30-50 %, druhý však môže mať strach už vtedy, keď uvidí, že sa jeho zostatok na účte znížil o 5-10 %.

Stanovte si teda svoju toleranciu voči rôznym druhom rizík. Každá investícia do určitej miery riziko prináša. Pochopenie typu rizika alebo kombinácie druhov rizík je zásadné pre jeho obmedzenie a následne pre bezpečné investovanie na burze cenných papierov. Ak sa chcete pri investovaní cítiť pohodlne, tak je najdôležitejšou vecou to, aby ste investovali iba toľko, koľko ste ochotný stratiť. To znamená, že na trh by sa mali dostať iba peniaze, ktoré nie sú potrebné na zaplatenie súčasných splátok, platieb a podobne.

Taktiež si musíte uvedomiť, že existuje veľa tried aktív, z ktorých si môžete vybrať. Môžete investovať do akcií, komodít, Forexu, ETF fondov či kryptomien. Tieto triedy aktív majú samozrejme rozdielnu mieru rizika - niektoré sú bezpečnejšie a niektoré rizikovejšie. Akcie Coca-Coly sú napríklad stabilnejšie ako akcie spoločnosti Tesla. Situácia na Forexovom trhu je podobná. Menový pár USD/CHF alebo EUR/GBP sú menej volatilné, ako GBP/JPY, alebo EUR/JPY. Volatilita daného trhu Vám môže hneď napovedať, ktorý z nich je bezpečnejší a ktorý rizikovejší.

Ako investovať peniaze bezpečne?

V nasledujúcich bodoch sa pokúsime vysvetliť, ako znížiť riziko pri investovaní a ako zvýšiť bezpečie pri nákupoch.

ETF

Ak nie ste odborníkom na výber spoločností a akcií do investičného portfólia, môžete použiť hotové riešenie vo forme pasívnych ETF. Tie zvyknú kopírovať napríklad celé indexy, ako napríklad S&P 500, alebo môžu predstavovať výber spoločností, ktoré vyplácajú vysokú dividendu. Kompletný zoznam ponúkaných ETF je k dispozícii TU.

Ide o inštrumenty, ktoré majú nízke transakčné náklady. Investorom dokážu poskytnúť expozíciu voči mnohým akciám spoločností súčasne a môžete si vybrať z veľkého množstva týchto fondov, keďže ich existuje viac ako 200.
diverzifikácia na základe kapitalizácieZdroj: XTB Research

Diverzifikácia na základe kapitalizácie

Diverzifikácia nie je nič iné ako to, že nevsadíte všetko na jednu kartu. Ak by ste to urobili, tak sa môže stať, že táto karta nebude výherná. Diverzifikácia na základe trhovej kapitalizácie je jednou z jej foriem. Trhová kapitalizácia odkazuje na celkovú hodnotu verejne obchodovanej spoločnosti. Ide o metódu, pomocou ktorej rozlíšite jednotlivé spoločnosti.

Všeobecne platí, že čím väčšiu kapitalizáciu firma má, tým vyššie zisky dosahuje a tým viac zamestnancov v nej pracuje. Spoločnosti s vysokou kapitalizáciou majú tiež stabilnejšie ceny akcií, ktoré sa vyznačujú pomalším rastom a nižším rizikom veľkých prepadov cien.

Menšie spoločnosti majú väčší priestor na ďalší rast a môžu rýchlo zvýšiť svoju hodnotu. Rovnako rýchlo však môžu aj skrachovať. S&P 500 je napríklad index, ktorý pozostáva z 500 najväčších spoločností v USA, zatiaľ čo Russell 2000 predstavuje 2000 menších amerických spoločností. V tomto prípade si tiež môžete vybrať vhodné spoločnosti jednotlivo prostredníctvom screeneru akcií v platforme xStation.

Regionálna diverzifikácia

Ďalšou možnosťou je diverzifikácia investícií na základe svetových regiónov či krajín. Napríklad namiesto držby iba amerických spoločností môžete do svojho portfólia zaradiť aj akcie firiem so sídlom v USA, Veľkej Británii a Nemecku. Princíp diverzifikácie môžete uplatniť aj pri akciových indexoch. Okrem indexov z USA alebo Európy nájdete v XTB aj CFD na akciové indexy z Ázie alebo Južnej Ameriky.

Podobne, ako v prípade diverzifikácie na základe veľkosti, tak aj v tomto prípade je možné riziko znížiť nákupom rôznych spoločností, tentokrát ale na základe regionálnej diverzifikácie. Vo všeobecnosti platí, že čím menej sú rozvinuté ekonomiky a regióny, do ktorých investujete, tým väčší je ich rastový potenciál, ale aj riziko straty. Môžete si teda zostaviť portfólio, ktoré je zložené napríklad z 50 % z akcií z rozvinutých trhov a z 50 % z akcií z rozvojových trhov.

Sektorová diverzifikácia

Rovnako ako niektoré regióny ponúkajú rýchlejší potenciálny rast alebo pokles, aj niektoré sektory sú rizikovejšie s vyšším potenciálom rastu. Napríklad technologický sektor často prináša investorom výrazné rasty, avšak už sa stalo aj to, že tento sektor skolaboval. Dobrým príkladom je napríklad prasknutie Dotcom bubliny v rokoch 2000-2002, kedy poklesol technologický index Nasdaq o 78 %. Ostatné sektory môžu byť oveľa stabilnejšie - napríklad spoločnosti predávajúce spotrebný tovar či firmy dodávajúce energie - elektrinu, vodu atď.

Diverzifikácia na základe kapitalizácie alebo regionálna diverzifikácia by boli nedostatočné, ak by investor nakupoval iba spoločnosti z jedného sektora. Práve z tohto dôvodu je potrebné zamyslieť sa aj nad sektorovou diverzifikáciou.

Zabezpečte sa pre prípad krízy

Do svojho investičného portfólia môžete pridať ETF alebo CFD na dlhopisy či zlato. Tieto nástroje zvyčajne rastú, keď ekonomiku zasiahne kríza. Preto okrem spomenutých spôsobov diverzifikácie stojí za zváženie aj diverzifikácia naprieč trhmi. Rovnako tiež môžete plynule meniť veľkosť expozície na jednotlivých trhoch. V prípade núdze môžete expozíciu znížiť napríklad voči akciám a zvýšiť expozíciu voči dlhopisom alebo zlatu a v prípade ekonomického rastu môžete naopak jednotlivé zložky meniť. Navyše je vždy dobré mať pripravené peniaze, aby ste si v prípade poklesov mohli kúpiť jednotlivé aktíva za zvýhodnené ceny.

V teoretickej rovine sa stretávame s rôznymi portfóliami. Jedným z nich je napríklad také, v ktorom je 25 % akcií prostredníctvom ETF na S&P 500, 25 % dlhopisov, 25 % zlata a 25 % hotovosti. Ide však o teoretický príklad, ale v praxi môže znížiť pri investovaní na akciovom trhu riziko.

Na záver sa teda objavuje otázka, či je možné bezpečne investovať na finančnom trhu. Kto nič neriskuje, nič nezíska, avšak riziko je do určitej miery možné ovládať a riadiť, odhadovať a prispôsobovať ho meniacim sa podmienkam na trhu. Týmto spôsobom môžeme urobiť investovanie vyváženejším, diverzifikovanejším a nezávislým na jednom faktore, čo prispieva k tomu, že riziko je možné rozdeliť rovnomernejšie. XTB ponúka veľký výber finančných nástrojov, ktoré je možné prispôsobiť prakticky akémukoľvek rizikovému profilu každého obchodníka.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte testovací účet

Vyskúšajte oceňovanú platformu

Otvoriť reálny účet Vyskúšať testovací účet

Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
1 000 000 investorom z celého sveta

Používame cookies

Kliknutím na „Prijať všetko“ súhlasíte s ukládaním súborov cookie na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie na webu, analýzy využitie webu a podpory nášho marketingového úsilia.

Táto stránka obsahuje súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie našich webových stránok. Podieľajú sa na funkciách, ako sú jazykové preferencie, distribúcia prevádzky alebo udržovanie užívateľskej relácie. Nie je možné ich zakázať.

Názov súborov cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. marca 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. marca 2025
test_cookie Doba platnosti: 1. marca 2024
SESSID Doba platnosti: 2. marca 2024
__hssc Doba platnosti: 8. septembra 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. septembra 2022

Používame nástroje, ktoré nám umožňujú analyzovať používanie našej stránky. Tieto údaje nám umožňujú zlepšiť užívateľské rozhranie z našej webovej služby.

Názov súborov cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. decembra 2022
_dc_gtm_UA-7863526-14 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-7863526-20 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. marca 2026
_ga Doba platnosti: 1. marca 2026
__hstc Doba platnosti: 7. marca 2023
__hssrc

Táto skupina súborov cookie sa používa na zobrazovanie reklám na témy, ktoré Vás zaujímajú. Umožňuje nám tiež sledovať naše marketingové aktivity, pomáha merať výkon našich reklám.

Názov súborov cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. októbra 2023
_omappvp Doba platnosti: 20. augusta 2033
_omappvs Doba platnosti: 8. septembra 2022
_uetsid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. októbra 2023
_fbp Doba platnosti: 7. decembra 2022
fr Doba platnosti: 7. decembra 2022
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. októbra 2023
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. marca 2023

Súbory cookies z tejto skupiny ukladajú Vaše preferencie, ktoré ste zadali pri používaní webu. Tieto údaje sa Vám už budú automaticky zobrazovať.

Názov súborov cookie
Popis

Táto stránka používa cookies. Sú to súbory uložené vo Vašom prehliadači a používa ich väčšina webových stránok k prispôsobeniu Vášho obsahu webu. Viac informácií nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov Súbory cookie môžete spravovať kliknutím na „Nastavenia“. Pokiaľ súhlasíte s našim používaním súborov cookie, kliknite na „Prijať všetko“.

Zmeniť oblasť a jazyk
Krajina trvalého pobytu
Jazyk