Carry Trade

Súvisiace subjekty:
Čas čítania: 4 minute(s)
Carry trade je zaujímavá dlhodobá stratégia, ktorá vychádza z rozdielnych úrokových sadzieb po celom svete. Pri tejto stratégii investor predá určitú menu s relatívne nízkou úrokovou sadzbou.

Existuje mnoho traderov s odlišnými pohľadmi na trhy. Nie je preto veľkým prekvapením, že existuje aj veľké množstvo obchodných stratégií. Niektorí obchodníci uprednostňujú dlhodobé investovanie, zatiaľ čo iní sa zameriavajú na scalping alebo intradenné obchodovanie. Pre niektorých sú najvhodnejšími nástrojmi pre analýzu trhu technické indikátory a patterny, zatiaľ čo ostatní vidia hodnotu vo fundamentálnej analýze. Aj keď môžu viesť všetky prístupy k zisku, nie je možné presne povedať, akým smerom sa bude v budúcnosti vyvíjať konkrétny menový pár alebo index. Ale čo ak by sme Vám povedali, že existuje stratégia, ktorá môže byť zisková aj vtedy, keď sa nemenia úrokové sadzby? Odpoveďou je Carry trade.

Čo presne znamená Carry trade 

Carry trade je zaujímavá dlhodobá stratégia, ktorá vychádza z rozdielnych úrokových sadzieb po celom svete. Pri tejto stratégii investor predá určitú menu s relatívne nízkou úrokovou sadzbou a využije prostriedky na nákup inej meny s vysokou úrokovou sadzbou. V rámci tejto stratégie chce obchodník zarobiť na rozdiele úrokových sadzieb týchto dvoch krajín. Pozrime sa na krátky príklad. Investor si požičia japonský jen s úrokovou sadzbou blízko 0 %, prevedie na doláre a tie uloží s úrokom 2 %. Tak dosiahne 2% zisk každý rok za predpokladu, že sa úrokové sadzby nezmenia. A čo ak by to šlo pomocou finančnej páky? Návratnosť kapitálu by bola ešte vyššia!

Pri tejto stratégii je ale potrebné mať na pamäti jednu vec. Vezmime si príklad uvedený vyššie – ak dolár voči jenu prudko oslabí, mohol by byť tento obchod v strate, aj keby bol rozdiel medzi úrokovými sadzbami kladný. Je to tým, že by ste museli zaplatiť viac za jen predtým, než vrátite požičané peniaze. Taktiež kvôli páke môže aj malý pohyb spôsobiť väčšiu stratu. Na druhej strane to neznamená, že táto stratégia nedáva zmysel. So správnym prístupom môžete profitovať nielen na rozdiele úrokových sadzieb, ale tiež na výmennom kurze.

Ako využiť stratégiu v praxi

Východiskovým bodom stratégie Carry trade je rozdiel úrokových sadzieb dvoch mien. Na forexovom trhu sa tento rozdiel ukrýva za záhadným pojmom „swap“. Swap vzniká v dôsledku rozdielnych úrokových sadzieb pre jednotlivé meny. Vzhľadom k tomu, že meny sú vždy obchodované v pároch, musíte si vždy požičať jednu menu, aby ste si kúpili inú, takže musíte zaplatiť úroky za pôžičku, ale tiež získate úroky z meny, ktorú držíte. Ak je rozdiel medzi tým, čo zaplatíte a tým, čo dostanete, kladný, máte nárok na čistý swapový zisk. Ak je rozdiel záporný, znamená to, že zaplatíte za úroky viac, ako dostanete a z Vášho účtu bude odpočítaná príslušná čiastka za swap. Ako zistiť, či je rozdiel na zvolenom páre pozitívny? S platformou xStation 5 stačí dvakrát kliknúť na menový pár v okne Market Watch (Sledovanie trhu).

Carry Trade príkladUpozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: xStation5

Ako vidíte, xStation 5 vypočíta dennú hodnotu swapu, ktorá závisí na pozícií, ktorú zvolíte a na objeme obchodu. V tomto príklade pri long pozícii na AUDJPY to bude 1,44 EUR za deň pre každý lot. Ak pozíciu neuzavriete po dobu jedného roka, získate okolo 520 EUR iba na swapoch. Ak pôjde trh na druhú stranu, výsledná čiastka bude rozdielom medzi už spomínaným ziskom a stratou na tomto forexovom pohybe. Naopak, ak menový pár porastie, budete mať navyše dodatočný zisk. Takto funguje Carry trade, a preto ide o dlhodobú stratégiu. Čím ďalej zostáva pár s kladným Carry vo Vašom portfóliu, tým väčší je zisk.

Pravidlá stratégie

Príklad s AUDJPY popisuje, ako stratégia funguje v praxi. Ale existujú aj ďalšie pravidlá, ktoré stojí za to aplikovať, aby ste maximalizovali svoj potenciálny zisk. Tu sú:

  1. Vyberajte si páry s najširším spreadom medzi úrokovými sadzbami
  2. Nájdite pár, ktorý je v trende
  3. Zhodnoťte mieru rizika a nastavte Stop Loss
  4. Sledujte pozíciu a zmeny sadzieb

Zatiaľ čo pravidlá 1 a 3 sú pre pokročilých obchodníkov celkom zrejmé, 2. a 4. pravidlo potrebujú ešte ďalšie vysvetlenie. Ako bolo povedané, výmenný kurz je pre Carry trade stratégiu najväčším rizikom. Pohybom na FX trhu nezabránite, ale môžete si vybrať pár, ktorý sa bude pohybovať Vaším smerom. Dôležité je, aby išlo o dlhodobý pohyb. Výber páru, ktorý sa pohybuje v dlhodobom alebo strednodobom trende, je to odpoveďou, ktorú hľadáme. Pozrime sa na krátky príklad.

Menový pár USDMXN sa pohybuje od začiatku roka 2017 v klesajúcom trende. Prvá polovica roka priniesla solídny pokles tohto páru, ktorý pokračoval ďalej. A navyše, short pozícia je na tomto páre spojená s kladným swapom, takže by sa zisk z tohto obchodu ešte zväčšil. Trh je v trende, swap je kladný – Carry trade funguje skvele.

USDMXN se pohybuje od začátku roku 2017 v klesajícím trenduUpozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: xStation5

Aké sú ale riziká? Výmenný kurz je to najväčšie a najdôležitejšie, ale mali by sme sledovať aj úrokové sadzby. Ak centrálne banky zostávajú pokojné a nemenia ich, toto riziko sa znižuje. Ak sa neustále menia podmienky, môžu sa zmeniť aj úrokové sadzby. Ako obchodníci by ste si mali dávať pozor na to, čo centrálne banky robia a aká je ich politika. Obzvlášť, ak obchodujete stratégiu Carry trade.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte testovací účet

Vyskúšajte oceňovanú platformu

Otvoriť reálny účet Vyskúšať testovací účet

Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
1 000 000 investorom z celého sveta

Používame cookies

Kliknutím na „Prijať všetko“ súhlasíte s ukládaním súborov cookie na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie na webu, analýzy využitie webu a podpory nášho marketingového úsilia.

Táto stránka obsahuje súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie našich webových stránok. Podieľajú sa na funkciách, ako sú jazykové preferencie, distribúcia prevádzky alebo udržovanie užívateľskej relácie. Nie je možné ich zakázať.

Názov súborov cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. marca 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. marca 2025
test_cookie Doba platnosti: 1. marca 2024
SESSID Doba platnosti: 2. marca 2024
__hssc Doba platnosti: 8. septembra 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. septembra 2022

Používame nástroje, ktoré nám umožňujú analyzovať používanie našej stránky. Tieto údaje nám umožňujú zlepšiť užívateľské rozhranie z našej webovej služby.

Názov súborov cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. decembra 2022
_dc_gtm_UA-7863526-14 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-7863526-20 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. marca 2026
_ga Doba platnosti: 1. marca 2026
__hstc Doba platnosti: 7. marca 2023
__hssrc

Táto skupina súborov cookie sa používa na zobrazovanie reklám na témy, ktoré Vás zaujímajú. Umožňuje nám tiež sledovať naše marketingové aktivity, pomáha merať výkon našich reklám.

Názov súborov cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. októbra 2023
_omappvp Doba platnosti: 20. augusta 2033
_omappvs Doba platnosti: 8. septembra 2022
_uetsid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. októbra 2023
_fbp Doba platnosti: 7. decembra 2022
fr Doba platnosti: 7. decembra 2022
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. októbra 2023
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. marca 2023

Súbory cookies z tejto skupiny ukladajú Vaše preferencie, ktoré ste zadali pri používaní webu. Tieto údaje sa Vám už budú automaticky zobrazovať.

Názov súborov cookie
Popis

Táto stránka používa cookies. Sú to súbory uložené vo Vašom prehliadači a používa ich väčšina webových stránok k prispôsobeniu Vášho obsahu webu. Viac informácií nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov Súbory cookie môžete spravovať kliknutím na „Nastavenia“. Pokiaľ súhlasíte s našim používaním súborov cookie, kliknite na „Prijať všetko“.

Zmeniť oblasť a jazyk
Krajina trvalého pobytu
Jazyk