Pasívne investovanie: Nechajte svoje peniaze rásť s minimálnym úsilím

Čas čítania: 10 minute(s)
Peniaze na stole so šípkami rastu hore

Ste vyčerpaní z neustáleho sledovania akciového trhu a rozhodovania o investíciách? Nemáte čas sa venovať investíciám každý deň? Počuli ste niekedy o investoroch ako Warren Buffett, Peter Lynch alebo John C. Bogle? Na trhoch existuje riešenie pre investorov, ktorí dávajú prednosť dlhodobému investovaniu s minimálnymi časovými nárokmi na správu portfólia. Pasívny prístup vám môže poskytnúť atraktívne investičné príležitosti a otvoriť možnosti na dosiahnutie dlhodobých finančných cieľov.

V tomto článku sa ponoríme do konceptu pasívneho investovania a poskytneme návod, ako môžete bez námahy rozšíriť svoje portfólio tým, že budete držať aktíva dlhodobo. Aktívne aj pasívne stratégie majú svoje svetlé stránky, my sa tu však zameriame na pasívne fondy. Preskúmame sféru ETF, akcií a rôzne mentality typu buy and hold.

Čo sú pasívne investície? 

Cesty k aktívnemu a pasívnemu investovaniu

Aktívna správa portfólia znamená časté nakupovanie investícií a úpravy podľa očakávaného vývoja trhu. Pasívne investovanie ide na vec inak a kladie dôraz na daňovú efektivitu. Pre dlhodobých investorov môže byť pasívny prístup tou správnou stratégiou.

V praxi znamená pasívne investovanie nákup podielov v pasívnych fondoch ETF, najmä indexových fondoch, a niekedy aj v jednotlivých akciách. Základom je stratégia „kúpiť a držať“ (ang. Buy and hold), kedy svoje investície dlhodobo držíte bez toho, aby ste s nimi často obchodovali alebo ich menili.

Tento prístup umožňuje investorom (vrátane profesionálov) ťažiť z celkového rastu konkrétnej spoločnosti, odvetvia alebo celého trhu v čase, namiesto snahy o načasovanie trhu alebo rýchlych obchodov. Klasická poučka hovorí: „Pre dlhodobý finančný úspech nie je kľúčové načasovanie trhu, ale čas strávený na trhu.“

 • Pasívne investovanie je vhodné pre začiatočníkov aj pokročilých investorov. Dôkazom sú biografia a úspechy legendárnych investorov z Wall Street, ako sú Peter Lynch alebo Warren Buffett.
 • Vďaka práci Johna C. Boglea a spoločnosti Vanguard Group mohli retailoví investori prvýkrát investovať do indexových fondov. To bol kľúčový moment pre filozofiu pasívneho investovania.
 • Aktívni investori a portfólio manažéri majú veľké problémy s trvalým prekonávaním priemerného ročného výnosu indexu S&P 500. Ich výkonnosť bola v porovnaní s indexovými fondmi často slabá. To bol hlavný dôvod na rozšírenie a popularitu pasívneho investovania!
 • Vďaka technologickému rozvoju majú teraz investori zjednodušenú možnosť nákupu ETF na indexy popredných amerických alebo európskych akcií. Môžu tak očakávať aspoň priemerný výkon v dobrých aj zlých obdobiach.
 • Indexové fondy iba replikujú výkonnosť referenčného indexu. Môže ísť o S&P 500, Nasdaq alebo dokonca o konkrétne segmenty, ako sú biotechnológie alebo ceny komodít.

Pokiaľ ste unavení neustálym sledovaním akciového trhu a rozhodovaním o obchodných krokoch, alebo možno len nemáte dostatok času, pasívne investovanie pre vás môže byť riešením.

Výhody a nevýhody pasívneho investovania 

Pasívne investovanie ponúka investorom niekoľko výhod. Po prvé, eliminuje potrebu neustáleho sledovania akciového trhu, čo umožňuje jednotlivcom ušetriť čas a úsilie. Namiesto častého rozhodovania o obchodovaní podporuje pasívne investovanie dlhodobú investičnú stratégiu, ktorá môže byť menej stresujúca a časovo náročná. A čo viac? Aké sú dobré a zlé stránky pasívnych stratégií?

Pasívne investovanie ponúka investorom celý rad výhod:

 • Úspora času a úsilia: Pasívny prístup nevyžaduje neustále sledovanie akciového trhu. Namiesto častých obchodných rozhodnutí sa zameriava na dlhodobú investičnú stratégiu, čo môže byť menej stresujúce a časovo náročné.
 • Nízke náklady: Poplatky za pasívne fondy (ETF) sú nízke rovnako ako náklady na držanie pozícií.
 • Časová efektivita: Nie je nutná hĺbková analýza a prieskum trhu.
 • Diverzifikácia: Investujete do celého trhu alebo odvetvia, nie do konkrétnych spoločností. To znižuje riziko.
 • Nižšia volatilita portfólia: Indexy sú stabilnejšie, pretože poklesnuté akcie sú obvykle vyvážené rastom akcií iných spoločností.
 • Nižšie investičné riziko: vďaka rebalancovaniu indexov (bankrot jednej spoločnosti nie je tak rizikový faktor).
 • Vysoká šanca: na profitovanie z dlhodobého rastu akciového trhu.

Pasívne investovanie má aj svoje nevýhody:

 • Takmer žiadna šanca na nadpriemerné výnosy: Sledujete priemerný trhový výnos, čo nemusí byť ideálne v čase poklesu trhu.
 • Pasívne kopírovanie trhu zaostáva v poklese: Nemôžete prekonať výkonnosť trhu počas medvedieho trhu alebo korekcií.
 • Diverzifikácia môže spôsobiť stratu: Ak zvolený ETF sleduje zlé spoločnosti.
 • Dlhšie čakanie na zlepšenie trhu: Indexy sú menej volatilné, takže zlepšenie výnosnosti portfólia trvá dlhšie.
 • Závislosť na výkonnosti ETF alebo indexov: Nie ste aktívnym tvorcom svojho portfólia.
 • Môžete minúť špecifické rastové trendy: Kvôli diverzifikovanej expozícii.

Investori so stratégiou „nakúpiť a držať“, ktorí preferujú ETF fondy sledujúce indexy, môžu ťažiť z celkového rastu trhu, namiesto toho, aby sa spoliehali na úspech jednotlivých spoločností alebo odvetví. To je jedna z hlavných výhod pasívneho investovania.

Navyše má pasívne investovanie oproti aktívne spravovaným portfóliám nižšie poplatky a náklady. Vďaka tomu je nákladovo efektívnejším variantom. Pasívne fondy (ETF) totiž obvykle nevyžadujú tím odborníkov na výber jednotlivých akcií, čo vedie k nižším správnym poplatkom.

graf GDP real index

Z dlhodobého hľadiska je akciový trh korelovaný s hospodárskym rastom. Ako vidíme vyššie, americký HDP rastie od 80. rokov 20. storočia, a to vynikajúcim tempom. Silná ekonomika znamená zdravých spotrebiteľov s vyššími príjmami – to je pozitívny faktor pre marže a zisky firiem. Zdroj: XTB Research

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú údajov o výkonnosti v minulosti a nie sú preto spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti.

Indexové fondy a ETF

Americká bankovka s dierou uprostred a text ETF

Indexové fondy fungujú tak, že investujú do diverzifikovaného portfólia akcií, ktoré tvoria konkrétny trhový index alebo akciové fondy. Zloženie portfólia indexového fondu odráža zloženie sledovaného indexu s cieľom replikovať jeho výkonnosť. Tieto fondy sú navrhnuté tak, aby investorom poskytli širokú expozíciu trhu a dosiahli výnosy sledovaného indexu. Pasívni investori volia indexové fondy, pretože ponúkajú nákladovo efektívny a celkovo nenáročný spôsob investovania do celkového trhu.

Výhody indexových fondov

Medzi najväčšie výhody indexových fondov patrí možnosť získať širokú expozíciu trhu s nízkymi nákladmi a nenáročným prístupom k investovaniu. Akciový trh je známy svojim dlhodobým rastovým trendom. Pokiaľ akumulujete podiely v indexových fondoch, máte istotu, že budete súčasťou tohto trendu.

Pasívnym investovaním do indexových fondov sa vyhýbate riziku, že akcie konkrétnej spoločnosti nebudú tohto trendu súčasťou, pretože akcie v indexe, ako je S&P 500, sú vyberané automaticky s určitými obmedzeniami. Avšak nikdy nezabúdajte na investičné riziko, pretože extrapolácia z minulosti môže byť riskantná.

ETF (464)

Inštrument Dopyt Ponuka Spread Pohyb
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS (Acc EUR)
Amundi MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS (Acc EUR)
Amundi Stoxx European 600 Banks UCITS(Acc EUR)
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS (Acc EUR)
Amundi CAC 40 Daily Double Short UCITS (Acc EUR)
Amundi Euro Stoxx 50 Daily 2X Inverse UCITS (Acc EUR)
Amundi CAC 40 ESG UCITS DR (Acc EUR)
Amundi Euro Stoxx 50 UCITS (Acc EUR)
Amundi CAC 40 UCITS (Dist EUR)
iShares Core S&P 500 UCITS (Acc USD)
iShares Core DAX UCITS (Acc EUR)

Hlavným rizikovým faktorom pre akciové indexy v dlhodobom horizonte je hospodárska depresia (podobná kríze na Wall Street v roku 1929) a jej následky, ako reálne, tak psychologické, pre investorov.

Všeobecne povedané, investovanie do diverzifikovaného portfólia, ktoré kopíruje konkrétny trhový index, umožňuje investorom indexových fondov profitovať z celkového rastu trhu. Niektoré indexové fondy ETF vyplácajú svojim podielnikom pravidelné dividendy, čo môže generovať pasívny príjem z dividend.

Navyše majú indexové fondy oproti aktívne spravovaným fondom obvykle nižšie náklady a poplatky, čo z nich robí nákladovo efektívnejší variant. Indexové fondy navyše vyžadujú minimálne úsilie, pretože využívajú stratégiu „buy and hold“, čím odpadá nutnosť neustále sledovať trh a obchodovať s vysokou frekvenciou. Celkovo indexové fondy ponúkajú zjednodušený a nenáročný prístup k investovaniu.

Stratégia pasívneho investovania 

Kocky usporiadané do dvoch slov: pasívne a asertívne

Vytvorenie pasívnej investičnej stratégie sa oproti aktívnym stratégiám zameriava na využitie indexových fondov ako kľúčovej zložky. Indexové fondy sú investičné nástroje, ktorých cieľom je replikovať výkonnosť konkrétnych indexov, ako sú S&P 500, Nasdaq 100 alebo Dow Jones.

Investovaním do diverzifikovaného portfólia akcií, ktoré kopíruje zloženie indexu, poskytujú indexové fondy širokú expozíciu trhu a umožňujú ťažiť z celkového rastu trhu. Výber správnych ETF a vhodných indexových fondov spočíva v nájdení fondov, ktoré čo najvernejšie kopírujú výkonnosť konkrétneho trhového indexu.

Cieľom je dosiahnuť širokú expozíciu trhu a replikovať výnosy sledovaného indexu. Pasívni investori volia indexové fondy, pretože ponúkajú nákladovo efektívny a nenáročný na údržbu spôsob investovania do celkového trhu. Niektorí investori však dávajú prednosť pasívnemu investovaniu do akcií spoločností, ktoré je však rizikovejšie a vyžaduje špecifické znalosti o oceňovaní, fundamentálnu analýzu a hĺbkovú analýzu trhového cyklu či psychológiu, ktorá vždy ovplyvňuje ceny.

Diverzifikácia 

Diverzifikácia portfólia spočíva v investovaní do rôznych typov aktív s cieľom znížiť riziko. V súvislosti s indexovými fondmi (ETF) to znamená výber mixu fondov, ktoré sledujú rôzne trhové indexy.

Diverzifikáciou portfólia pomocou indexových fondov môžete dosiahnuť širokú expozíciu trhu a ťažiť z celkového rastu trhu. To je obzvlášť výhodné pre pasívnych investorov, ktorí preferujú nákladovo efektívny a nenáročný prístup k investovaniu.

Než si vyberiete konkrétne ETF, môžete si prečítať, čo presne sleduje alebo ako vyzerá jeho portfólio. Týmto spôsobom získate lepšiu predstavu o tom, do akých aktív investujete. To je možné zistiť v investičnej aplikácii XTB.

Pokiaľ chcete dať pasívnemu investovaniu úplne iný rozmer a automatizovať ho, aby ste sa o nič nemuseli starať, môžete v ponuke XTB nájsť Investičné plány, ktoré automatizujú pasívne investovanie do ETF fondov.

Určenie tolerancie k riziku 

Stanovenie tolerancie k riziku zahŕňa zhodnotenie vašej ochoty a schopnosti znášať výkyvy hodnoty vašich investícií. To je dôležitý faktor pri výbere indexových fondov, pretože rôzne fondy môžu mať rôznu mieru rizika. Je kľúčové vybrať indexové fondy, ktoré zodpovedajú vašej preferencii rizika, aby ste sa cítili pohodlne s potenciálnymi výkyvmi trhu.

Pasívni investori často uprednostňujú konzervatívnejší prístup a môžu sa rozhodnúť pre indexové fondy, ktoré ponúkajú stabilitu a nižšiu volatilitu, ako sú S&P 500 alebo Dow Jones. Dôvodom je, že spoločnosti v týchto indexoch sú obvykle menej volatilné (jedná sa o spoločnosti „staré ekonomiky“, veľké spoločnosti s predvídateľnejšími obchodnými modelmi).

Technologické ETF a indexy malých spoločností bývajú naopak volatilnejšie (napríklad fondy ETF Nasdaq100 alebo Russell 2000). Počas býčieho trhu technologický sektor obvykle prekonáva všetky ostatné odbory podnikania, ale pokiaľ prevládajú defenzívnejšie nálady, môžu ho prekonať aj iné spoločnosti, dokonca aj ropný sektor (rok 2022 je toho veľmi dobrým príkladom).

Volatilné môžu byť aj ETF fondy spojené s vybranými finančnými inštitúciami, dokonca aj bankami, počas špecifických udalostí. Riziko sa síce ťažko meria, ale indexové fondy ako S&P 500 alebo Nasdaq sú zložené z akcií najväčších amerických spoločností. Zároveň musí každá spoločnosť spĺňať prísne požiadavky, aby sa do indexu dostala.

Stratégia buy and hold 

Stratégia „buy and hold“ (tj. kúp a drž) spočíva v nákupe cenných papierov a ich držaní po dlhú dobu bez ohľadu na krátkodobé výkyvy trhu. Túto stratégiu bežne využívajú indexové fondy, ktorých cieľom je dlhodobo replikovať výnosy konkrétneho trhového indexu alebo akcií spoločnosti. Rovnakú stratégiu využívajú aj niektorí individuálni investori.

So stratégiou „buy and hold“ odpadá nutnosť neustále sledovať trh a obchodovať s vysokou frekvenciou. Tento prístup preferujú pasívni investori, ktorí chcú budovať svoje investičné portfólio s menším stresom a jednoduchšie. Stratégia „buy and hold“ môže byť vhodná aj pre investorov, ktorí si neveria, že dokážu prekonať trhový priemer, alebo nemajú čas na detailné vzdelávanie v oblasti investovania.

Implementácia stratégie

Realizácia stratégie buy and hold spočíva v nákupe cenných papierov a ich držaní po dlhšiu dobu bez ohľadu na krátkodobé výkyvy trhu. Dodržiavanie tejto stratégie nemusí byť jednoduché, najmä v období negatívnych nálad na trhu, keď rastie predajný tlak. V takých chvíľach môže byť vhodný komentár Warrena Buffetta: „Nákup akcií je ako kúpa domu, ale niekto okolo vás neustále kričí ‚kupujte', každý deň, každú hodinu.“ Aktívna správa portfólia môže byť problematická, najmä ak aktívny správca portfólia (investor) vykonáva zmeny na základe emócií (strachu alebo chamtivosti). Správcovia fondov môžu zvážiť úpravu svojho štýlu smerom k pasívnemu investovaniu.

Pasívni investori majú výhodu v tom, že počas poklesov trhu nemusia neustále sledovať jeho vývoj.

Je však dôležité si uvedomiť, že preferencie pre pasívne stratégie neznamená, že môžete nakúpiť čokoľvek za akúkoľvek cenu a čakať na dlhodobý rast. Naopak, pre dlhodobých investorov bývajú historicky najlepšie nákupné príležitosti práve počas prepadov akciového trhu a medvedích trhov.

Pasívne investovanie s XTB: Široký výber pre váš rast 

Smartphone s logom spoločnosti XTB

XTB ponúka širokú škálu pasívnych investičných nástrojov, vďaka ktorým môžete budovať a spravovať svoje portfólio s minimálnym úsilím a nákladmi. Navyše v XTB investujete bez poplatkov a nákladov na pozíciu (pokiaľ je váš obrat* nižší ako 100 000 EUR mesačne).
*Obrať sa vypočíta ako súčet uzavretých a otvorených pozícií akcií a ETF na investičných účtoch XTB.

Aké pasívne investičné nástroje XTB ponúka:

 • ETF na rozvíjajúce sa a globálne trhy.
 • ETF pre Európu, Severnú Ameriku a Áziu.
 • Akciové indexové fondy: Investujte do celého akciového trhu alebo do konkrétnych odvetví, ako sú technológie, zdravotníctvo či financie.
 • Dlhopisové indexové fondy: Získajte expozíciu dlhopisovému trhu a znížte riziko svojho portfólia.
 • Komoditné indexové fondy: Investujte do komodít, ako je zlato, ropa alebo striebro, a diverzifikujte svoje portfólio.
 • Zmiešané indexové fondy: Investujte do kombinácie akcií, dlhopisov a komodít v jednom fonde.

XTB umožňuje kombinovať pasívne a aktívne investovanie na jednom alebo samostatnom účte. To znamená, že môžete využiť výhody oboch stratégií:

 • Pasívne investovanie pre dlhodobý rast a stabilitu pomocou nákupu a držania indexových fondov.
 • Aktívne investovanie pre potenciálne krátkodobé zisky prostredníctvom aktívneho obchodovania s vybranými akciami alebo CFD kontraktmi.

Týmto spôsobom môžete ťažiť z diverzifikácie a rastu pasívneho investovania a zároveň sa pokúšať o vyššie výnosy s aktívnym obchodovaním. Majte však na pamäti, že aktívne obchodovanie so sebou nesie, ako vyššie zisky, tak aj vyššie riziko.

3 Mýty o pasívnom investovaní 

Pasívne investovanie býva často nepochopené kvôli niekoľkým rozšíreným mýtom. Poďme si ich teraz vyvrátiť:

 • Mýtus č. 1: Pasívne investovanie je lenivý a nezaujatý prístup. Opak je pravdou. Pri výbere vhodných investičných nástrojov, či už jednotlivých spoločností alebo fondov ETF, je potrebné starostlivo zvážiť rôzne faktory a vykonať dôkladný prieskum.
 • Mýtus č. 2: Pasívne investovanie sa zameriava iba na dlhodobé zisky a nezohľadňuje krátkodobé výkyvy trhu. Pasívni investori síce svoje investície obvykle držia dlhodobo, napriek tomu však sledujú trendy trhu av prípade potreby svoje portfólio upravujú.
 • Mýtus č. 3: Pasívne investovanie obmedzuje potenciálne výnosy v porovnaní s aktívnym obchodovaním. Naproti tomu štúdie ukazujú, že z dlhodobého hľadiska pasívne investovanie obvykle prekonáva aktívnych obchodníkov. Dôvodom sú nízke poplatky, široká expozícia trhu a často neuspokojivé výsledky aktívnych investorov.

Je dôležité tieto mýty vyvrátiť a uznať hodnotu pasívneho prístupu na dosiahnutie dlhodobých investičných cieľov. Pasívni investori nie sú leniví ani nezainteresovaní, stále je potrebné, aby investície skúmali a starostlivo vyberali. Navyše pasívne investovanie zohľadňuje aj krátkodobé zmeny trhu av prípade potreby môže dôjsť k úpravám portfólia.

Zhrnutie 

Pasívne investovanie je ideálne pre začiatočníkov, ktorí sa nechcú zaoberať každodennou analýzou trhu. Umožňuje vám investovať do široko diverzifikovaných portfólií a budovať majetok s nízkym rizikom a minimom úsilia. Táto stratégia je obľúbená aj medzi legendárnymi investormi, ako je Warren Buffett a Peter Lynch, ktorí dosiahli mimoriadne úspechy vďaka dlhodobému horizontu.

Aj skúsení investori môžu z pasívneho investovania ťažiť. Zatiaľ čo najlepší investori aktívne spravujú svoje portfóliá v období poklesov trhu, pasívny prístup vyniká v oblasti dlhodobého rastu. XTB umožňuje oba prístupy. Môžete si vybrať široké indexové fondy pre bezstarostné investovanie, alebo sa ponoriť hlbšie a analyzovať špecifické ETF alebo spoločnosti v rámci vami zvoleného sektora.

S pasívnym investovaním môžete začať už dnes

Bez ohľadu na vaše skúsenosti vám XTB umožňuje vziať do rúk kontrolu nad vašou finančnou budúcnosťou. Vďaka užívateľsky prívetivej platforme, rozmanitým investičným možnostiam a odborným článkom či videokurzom je pasívne investovanie jednoduchšie ako kedykoľvek predtým.
 

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte testovací účet

Vyskúšajte oceňovanú platformu

Otvoriť reálny účet Vyskúšať testovací účet

FAQ

Jednou z hlavných výhod pasívneho investovania je jeho nákladová efektivita. Pretože pasívni investori sa snažia sledovať výkonnosť určitého indexu, nemusia platiť vysoké poplatky investičným správcom ani obchodné poplatky za aktívne obchodovanie na trhu. To obvykle vedie k nižším nákladom v porovnaní s aktívne spravovanými portfóliami. Nižšie náklady znamenajú, že vám vo vrecku zostane viac peňazí, čo vám potenciálne umožní dosiahnuť v dlhodobom horizonte vyššie výnosy.

Pasívnou investíciou môže byť čokoľvek, čo kupujete a držíte ako kľúčový prvok dlhodobej stratégie. Jednou z najobľúbenejších pasívnych investícií sú akcie a ETF. Historicky výnosy z indexových fondov alebo akcií dobre riadených spoločností prekonali akékoľvek iné aktívum (možno s výnimkou Bitcoinu alebo iných kryptomien v poslednom desaťročí). Príkladom pasívnej investície tak môžu byť akcie akejkoľvek spoločnosti alebo ETF s expozíciou voči výkonnosti indexu alebo konkrétneho sektora.

Je ťažké povedať, že pasívne investovanie je lepšie ako aktívne, pretože väčšina z toho závisí od individuálneho investora a jeho rozhodovania. Existujú investori, ktorí kúpili akcie veľmi lacno, ale predali ich so stratou, pretože 5 % alebo 10 % pokles ich vydesil. Dlhodobí investori by mali mať veľa viery a sebavedomia, aby sa držali svojej obchodnej stratégie. Trh je volatilný. Na druhej strane existuje množstvo štúdií, ktoré investorom napovedajú, že pasívne investovanie môže byť z dlhodobého hľadiska lepšie.

Riziko je súčasťou finančných trhov, ale vďaka diverzifikácii môžu byť pasívne investície menej volatilné (samozrejme to nie je kľúčové meradlo rizika) a menej vás vystavujú špecifickému riziku spojenému s každou spoločnosťou. Nezabudnite však, že pasívne investície neznižuje riziko a diverzifikácia nie je zárukou akýchkoľvek pozitívnych investičných výsledkov.

Niektorí aktívni investori prekonávajú trh, ale kľúčom k tomu je robiť to neustále. Najmä počas medvedích trhov. Investori, ktorí prekonávajú trhy počas oboch – medvedích i býčích trhov, sa nazývajú takzvanou „alfou“. Nie je však mnoho obchodníkov a špekulantov, ktorí pravidelne dlhodobo prekonávajú indexy a trhy. Preto sa pasívne stratégie stávajú tak obľúbenými.

 

Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
1 000 000 investorom z celého sveta

Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 77 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 77 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.

Používame cookies

Kliknutím na „Prijať všetko“ súhlasíte s ukládaním súborov cookie na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie na webu, analýzy využitie webu a podpory nášho marketingového úsilia.

Táto stránka obsahuje súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie našich webových stránok. Podieľajú sa na funkciách, ako sú jazykové preferencie, distribúcia prevádzky alebo udržovanie užívateľskej relácie. Nie je možné ich zakázať.

Názov súborov cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. marca 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. marca 2025
test_cookie Doba platnosti: 1. marca 2024
SESSID Doba platnosti: 2. marca 2024
__hssc Doba platnosti: 8. septembra 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. septembra 2022

Používame nástroje, ktoré nám umožňujú analyzovať používanie našej stránky. Tieto údaje nám umožňujú zlepšiť užívateľské rozhranie z našej webovej služby.

Názov súborov cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. decembra 2022
_dc_gtm_UA-7863526-14 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-7863526-20 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. marca 2026
_ga Doba platnosti: 1. marca 2026
__hstc Doba platnosti: 7. marca 2023
__hssrc

Táto skupina súborov cookie sa používa na zobrazovanie reklám na témy, ktoré Vás zaujímajú. Umožňuje nám tiež sledovať naše marketingové aktivity, pomáha merať výkon našich reklám.

Názov súborov cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. októbra 2023
_omappvp Doba platnosti: 20. augusta 2033
_omappvs Doba platnosti: 8. septembra 2022
_uetsid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. októbra 2023
_fbp Doba platnosti: 7. decembra 2022
fr Doba platnosti: 7. decembra 2022
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. októbra 2023
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. marca 2023

Súbory cookies z tejto skupiny ukladajú Vaše preferencie, ktoré ste zadali pri používaní webu. Tieto údaje sa Vám už budú automaticky zobrazovať.

Názov súborov cookie
Popis

Táto stránka používa cookies. Sú to súbory uložené vo Vašom prehliadači a používa ich väčšina webových stránok k prispôsobeniu Vášho obsahu webu. Viac informácií nájdete v dokumenteNastavenie súborov cookies Súbory cookie môžete spravovať kliknutím na „Nastavenia“. Pokiaľ súhlasíte s našim používaním súborov cookie, kliknite na „Prijať všetko“.

Zmeniť oblasť a jazyk
Krajina trvalého pobytu
Jazyk