Fibonacciho retracement (ústup)

POKROČILÝ - Webinár 25

V tejto lekcii sa dozviete:

  • O jednom z  najzaujímavejších matematických vzorcov
  • Čo je zlatý rez
  • Ako využívať Fibonacciho čísla v obchodovaní
Dĺžka: 10 min.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Fibonacciho retracement (ústup)

Autor Fibonacciho postupnosti čísel bol taliansky matematik Leonardo Pisano. Táto postupnosť je známa už niekoľko storočí ako sekvencia čísiel: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 a tak ďalej, až do nekonečna. Každé nasledujúce číslo je vypočítané ako súčet dvoch čísel pred ním.

Tento numerický vzťah sa používa aj na finančných trhoch už viac ako sto rokov. Zvlášť dôležité je tzv. zlaté číslo Phi. Phi bolo vytvorené zlatým rezom. Zlatý rez je pomer akýchkoľvek dvoch po sebe nasledujúcich čísel spomínanej postupnosti, kde väčšie číslo je čitateľ a menšie číslo je menovateľ. Výsledok je rovný vždy približne 1.618, ako je možné vidieť nižšie:

a = 0.618

b = 0.382

0.618/0.382 = 1.618

Zlatý rez: 0.618 + 0.382 = 1.000

Tento pomer bol zaznamenaný v Parthenone,  pri Mone Lise od Leonarda da Vinci,  pri slnečniciach, okvetných lístkoch ruží, škrupinách mäkkýšov, vetvách stromov, ľudských tvárach, starovekých gréckych vázach a dokonca aj pri špirálových galaxiách vesmíru.

Existuje mnoho Fibonacciho pomerov a metód na ich výpočet, ale my sa zameriame na praktické využitie v tradingu.

Je to všetko o supporte a rezistencii

Fibonacciho retracement alebo Fibonacciho ústup je metóda pre určovanie potenciálnych úrovní supportov a rezistencií ceny podkladového aktíva. Je založená na myšlienke, že cena odovzdá späť určitú predpovedateľnú časť predchádzajúceho pohybu, po čom bude pokračovať v pohybe v pôvodnom smere. Táto korekcia často sleduje Fibonacciho percentá predchádzajúcej vlny. Z historického hľadiska boli najčastejšie oblasti návratu na hladinách 38,2%, 50% a 61,8%. Na tieto úrovne sa zameriava väčšina analytikov, pretože pôsobia ako potenciálny bod obratu trhu.

Napríklad, na tomto grafe zlata vidíme cenové rally smerom k 1 190 USD. Potom cena klesla presne na 38,2% predchádzajúceho pohybu predtým, než sa stabilizovala a opäť pokračovala v raste.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Nasledujúci graf zobrazuje GBP/USD na časovom rámci 15 minút. Ako môžeme vidieť, trh sa začal vracať do oblasti 38,2%, ale nebol schopný sa stabilizovať a pokračoval v poklese na ďalšiu úroveň 50%. Cena sa potom zotavila, aby dosiahla nové maximum pokračovaním v predchádzajúcom raste.

Na záver môžeme povedať, že Fibonacciho analýza umožňuje obchodníkom predpovedať úrovne supportov a rezistencií pri cenovej korekcii a môže pomôcť identifikovať cenové ciele a potenciálne obraty na trhu.

Ako zakresliť Fibonacciho retracement v grafe

Vhodné je používať knôty sviečok, takže analýza zahrnie aj extrémy sentimentu na trhu. Väčšinou je tento rozdiel nevýznamný, ale niekedy môže byť rozhodujúci. V nižšie uvedenom príklade môžete vidieť, že Fibonacciho retracement bol zakreslený cez knôty sviečok v dolnej a hornej časti trendu.

Zameranie by malo byť v rovnakom smere ako meraný pohyb ceny. Po zameraní budú na grafe automaticky vykreslené vodorovné čiary. Tieto línie predstavujú potenciálne úrovne upportov a rezistencií.

Fibonacciho retracement ako súčasť obchodnej stratégie

Fibonacciho retracement môže byť veľmi efektívny nástroj pre načasovanie vstupov v smere trendu. Táto metóda sa často obchodníkmi používa ako súčasť trendovej obchodnej stratégie. V tejto stratégii obchodníci sledujú dôležité cenové úrovne, ktoré sa nachádzajú v rámci trendu. To znamená, že kupujú, keď je trh na vzostupe a predávajú, keď klesá. Ďalej sa obchodníci snažia otvoriť pozíciu v rovnakom smere ako počiatočný trend (zohľadňujúc nižšie riziko). Pri použití tohto scenára očakávate, že cena má pravdepodobnosť odrazu od Fibonacciho úrovní späť smerom do hlavného trendu. V našom príklade klesla cena na úroveň 50,0% retracementu, od ktorej sa následne odrazila a pokračovala v pôvodnom pohybe. Pravdepodobnosť obratu na trhu sa značne zvyšuje, keď sa úroveň Fibonacciho retracementu zhoduje s vopred určenou úrovňou supportu alebo rezistencie na trhu.

Silný a užitočný nástroj

Fibonacciho retracement je výkonný nástroj, ktorý môže byť veľmi užitočný, pretože často môže naznačiť body obratu trhu s výnimočnou presnosťou. Preto by sa mal používať spolu s inými indikátormi na identifikáciu potenciálnych obchodných príležitostí.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Kvíz

Vyskúšajte si svoje znalosti z tejto lekcie v našom kvíze:

SPUSTIŤ KVÍZ
1/3

Ktorá z postupností zobrazuje Fibnacciho postupnosť?

ĎALŠIA OTÁZKA
2/3

Čo by ste mali očakávať, ak cena klesne k Fibonacciho úrovni?

PREDCHÁDZAJÚCI ĎALŠIA OTÁZKA PREDCHÁDZAJÚCI
3/3

Fibonacciho retracement môže byť užitočný:

PREDCHÁDZAJÚCI UKONČIŤ KVÍZ PREDCHÁDZAJÚCI

Je nám ľúto, ale v tomto kvíze ste neuspeli. Môžete to skúsiť znova. Váš výsledok je . Nesprávne odpovede:

SKÚSIŤ ZNOVU

Výborne! Úspešne ste dokončili kvíz. Gratulujeme!

VYSKÚŠAŤ NA DEMO ÚČTE PREJSŤ NA ĎALŠÍ KURZ

Vyskúšajte svoje znalosti na demo účte platformy xStation

VYSKÚŠAŤ DEMO

Ďalší kurz: EXPERT

Spoznajte pokročilé témy o investičných stratégiách, riadení rizika a oveľa viac.

ZAČAŤ