Obchodovanie s trendom

ZAČIATOČNÍK - Webinár 4

V tejto lekcii sa dozviete:

  • Prečo je trend najlepší kamarát každého obchodníka
  • Ako spoznať, keď je trh v klesajúcom, rastúcom trende alebo v pohybe do strany
  • Ako zakresliť trendové čiary
Dĺžka: 10 min.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Obchodovanie s trendom

Jedna z najobľúbenejších poučiek v tradingu, na ktorú ste už určite narazili, znie – trend je tvoj kamarát.

Čo to presne znamená: obchodovať cestou najmenšieho odporu, vždy v smere súčasného smeru. Predstavte si vlnu, ktorá sa približuje k pobrežiu, najľahší spôsob využitia tejto vlny je sa na nej zviezť. Rozhodne nie plávať proti nej.

Samozrejme, trend sa môže kedykoľvek zmeniť. Môžeme využiť technické indikátory pre určenie bodov, kde k tomu môže dôjsť.

Hore, dole, do strany

Všetky trhy sa hýbu dvoma smermi, hore a dole. Ak trhy nie sú v trende, hovoríme o pohybe do strany. Kde dochádza ku konsolidácii nákupných a predajných objednávok?

Schopnosť správne identifikovať trhový trend môže pomôcť využiť aktuálne trhové príležitosti a k tomu definovať trhové bariéry a limity pre danú príležitosť.

Rastúci trh

Ak je trh rastúci, ponúka sa možnosť prikúpiť do aktuálneho smeru, to znamená cestou najmenšieho odporu. Kľúč bude v správnom načasovaní vstupu. Chceme nakupovať za čo najnižšiu cenu, aby sme maximalizovali profit. Niektorí obchodníci budú čakať na pullback (menšiu korekciu), prístup, ktorý so sebou nesie riziko čakania príliš dlho na vhodný vstup, až tento vstup premeškajú.

Rastúcemu trhu sa hovorí uptrend alebo býčí trh, ktorý je definovaný ako séria vyšších maximálnych cien a séria vyšších minimálnych cien. Môžeme sa na tiež pozerať tak, že sa s každým dňom posúva cenový support na vyššie úrovne.

Klesajúci trh

Ak trh klesá, ponúka sa možnosť vstúpiť do trhu predajom daného aktíva. Aby sme maximalizovali náš profit, bude potrebné načasovať samotný vstup pre získanie najvyššej ceny, na ktorej budeme predávať.

Klesajúcemu trhu sa hovorí downtrend alebo medvedí trh, je definovaný ako séria nižších maximálnych cien spolu so sériou nižších minimálnych cien.

uptrend, downtrend

Ako vyhodnotiť trend

Klasická technická analýza hovorí o sledovaní vyšších maximálnych cien pri uptrende, pretože tu vidíme prevahu nákupných pozícií, ktoré posúvajú cenu vyššie. To isté platí o posúvaní minimálnej ceny na vyššie úrovne, pretože tu kupci hľadajú ďalšie vstupy do platného smeru. Tieto vstupy postupom času realizujú skôr a na základe menších korekcií. 

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

To isté platí pri downtrende, minimá sú posúvané na nižšie úrovne prevahou predajcov na trhu. Maximálna cena je tiež posúvaná nižšie, predajcovia hľadajú vyššie ceny k predaju, ale postupom času tieto vstupu realizujú skôr. V trhu je nedostatok kupcov, preto na cenu nie je taký tlak k návratu na svoje pôvodné hodnoty. Preto štúdium maximálnych a minimálnych cien je dobrým začiatkom pre identifikáciu trendu. Pri prepojení týchto bodov čiarou získavame základný obrázok aktuálnej štruktúry trhu.

Trend je tvoj kamarát – pokým sa neskončí

Trhy nijak presne nedefinujú dĺžku trendu ani podľa obchodných hodín. V každom trhu sú určité stabilizačné periódy, môžeme hovoriť o konsolidácii trhu, kedy trh vyčkáva v pohybe do strany. 

Pri pohybe do strany je v trhu určitá nerozhodnosť prevziať iniciatívu jedným či druhým smerom. Predajcovia a kupci testujú trhové rozpoloženie, kde sa ponúkajú dve obchodné stratégie, rangeové obchodovanie alebo čakanie na break mimo konsolidačného pásma.

Nižšie vidíme príklad, EURUSD sa pohyboval v pásme predtým, než vytvoril stabilný downtrend, kde predajcovia prevzali iniciatívu a stlačili cenu.

Kedy identifikovať trend

Pri definovaní trendu je veľmi dôležité zamerať sa na výber vhodného časového rámca. Ak analyzujeme dlhodobý trend, tak logicky budeme používať dlhšie časové rámce. Pre intradenné účely budú prínosnejšie krátkodobé časové rámce. Investičné fondy a iné inštitúcie pri dlhodobom obchodovaní skôr sledujú mesačné a zrejme aj ročné rámce, pre koncového obchodníka poslúži ako dlhodobé meradlo týždenný graf.

Ako sa zviezť na trende

Definícia trendovej analýzy je založená na štúdiu historických cenových pohybov. Obchodníci vychádzajú z predchádzajúcich pohybov, aby získali určitú predstavu o budúcich pohyboch.

Správne poznanie smeru trendu pomáha pri vstupovaní do pozícií, ale je potrebné mať na pamäti, že trhy majú tendenciu pohybovať sa vo vlnách. Vlny v smere trendu sa nazývajú impulzné vlny a korekčné vlny, ak sú v rozpore s trendom.

Prehľad o počte vĺn a bodov odrazov v každej vlne môže pomôcť pri voľbe stratégie, hľadaní vstupov do trendu alebo hľadaní korekčných pohybov v rámci pásma.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Kvíz

Vyskúšajte si svoje znalosti z tejto lekcie v našom kvíze:

SPUSTIŤ KVÍZ
1/3

Pri uptrende by sme mali hľadať:

ĎALŠIA OTÁZKA
2/3

Ako sa dá obchodovať trend?

PREDCHÁDZAJÚCI ĎALŠIA OTÁZKA PREDCHÁDZAJÚCI
3/3

Trh, ktorý nevytvára vyššie maximá ani minimá, je považovaný za

PREDCHÁDZAJÚCI UKONČIŤ KVÍZ PREDCHÁDZAJÚCI

Je nám ľúto, ale v tomto kvíze ste neuspeli. Môžete to skúsiť znova. Váš výsledok je . Nesprávne odpovede:

SKÚSIŤ ZNOVU

Výborne! Úspešne ste dokončili kvíz. Gratulujeme!

VYSKÚŠAŤ NA DEMO ÚČTE

ZAČIATOČNÍK lekcie:

Vyskúšajte svoje znalosti na demo účte platformy xStation

VYSKÚŠAŤ DEMO

Ďalší kurz: Risk Management

K tomu, aby ste boli v tradingu dlhodobo úspešní, je dôležitý Money Management. Pomocou neho môžete znížiť riziko spojené s obchodovaním a zvýšiť svoje zisky tým, že obmedzíte svoje straty. Dozviete sa, aký veľký kapitál je vhodný pre začínajúcich obchodníkov a aké sú pravidlá pre ochranu kapitálu.

ZAČAŤ