Margin Call là gì? Tại sao cần phải có margin call?

Thời gian đọc: 2 minute(s)
Margin Call còn được gọi là lệnh dừng ký quỹ, là một biện pháp bảo vệ giúp trader quản lý rủi ro của họ và ngăn ngừa tổn thất bổ sung. Đó là một thông báo từ nhà môi giới của bạn rằng bạn có nguy cơ có thể có một số hoặc tất cả các lệnh của bạn buộc phải đóng hoặc bị thanh lý

 

  • Margin Call, còn được gọi là lệnh dừng ký quỹ, là một biện pháp bảo vệ giúp trader quản lý rủi ro của họ và ngăn ngừa tổn thất bổ sung. Đó là một thông báo từ nhà môi giới của bạn rằng bạn có nguy cơ có thể có một số hoặc tất cả các lệnh của bạn buộc phải đóng hoặc bị thanh lý.
  • Mức giới hạn được tính bằng cách chia vốn chủ sở hữu của bạn cho mức ký quỹ bắt buộc và nhân với 100%.
  • Lệnh Margin Call xảy ra khi tỷ lệ vốn chủ sở hữu trong tài khoản giảm xuống dưới mức yêu cầu ký quỹ duy trì. 
  • Tại XTB, margin call xảy ra khi mức ký quỹ của bạn giảm xuống dưới 30%.
  • Stop Out là hành động đóng hoặc thanh lý các lệnh của bạn. 
  • Tại XTB, việc dừng giao dịch xảy ra khi mức ký quỹ của bạn giảm xuống dưới 30%. 
  • Khi một lệnh đóng giao dịch xảy ra, lệnh đang mở với khoản lỗ lớn nhất của bạn sẽ tự động bị đóng cho đến khi mức ký quỹ của bạn trở lại trên 30% để bảo vệ tài khoản của bạn khỏi bị lỗ thêm. Đây là cách XTB giúp bạn quản lý rủi ro của mình.
  • Để tránh bị đóng những lệnh đang mở của bạn khi đang giao dịch, bạn cần đảm bảo mức ký quỹ của mình duy trì trên 30% bằng cách gửi thêm tiền.

Hạn chế thua lỗ là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của giao dịch và nhiều trader chọn sử dụng lệnh cắt lỗ như một biện pháp bảo vệ. Mặt khác, một số trader quyết định quản lý rủi ro của họ theo cách thủ công bằng cách giám sát các giao dịch mở của họ.

Mức ký quỹ của bạn là khoản ký quỹ bắt buộc để duy trì mỗi giao dịch mở trên tài khoản của bạn. Để mở và duy trì giao dịch của bạn, bạn phải có đủ nguồn lực giao dịch để đáp ứng yêu cầu ký quỹ mọi lúc.

Vốn rảnh rỗi của bạn thể hiện số còn lại để thực hiện các giao dịch mới hoặc trang trải bất kỳ biến động giá tiêu cực nào trong các giao dịch mở của bạn.

Lệnh dừng ký quỹ là một biện pháp bảo vệ, đặc biệt đối với các trader không sử dụng lệnh cắt lỗ. Khi mức ký quỹ giảm xuống dưới 30%, lệnh mở của bạn với khoản lỗ lớn nhất sẽ tự động bị đóng như một cơ chế an toàn được tích hợp sẵn.

Nguồn: xStation

Trong ví dụ trên, một vị trí 5 lot đã được mở và mức ký quỹ hiện là hơn 2000%. Nếu mức ký quỹ giảm xuống dưới 30%, hệ thống sẽ tự động đóng giao dịch để tránh bị thua lỗ thêm.

XTB cung cấp các sản phẩm phái sinh độc quyền. Thông tin trong bài viết chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn hoặc khuyến nghị giao dịch phái sinh.

Xtb logo

Tham gia cùng hơn 781.000 khách hàng của XTB Group trên toàn cầu

Forex và CFDs là các sản phẩm giao dịch sử dụng đòn bẩy và có rủi ro mất mát đáng kể với số vốn của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn hiễu rõ những rủi ro mà bạn sẽ phải đối mặt

Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn