Založiť reálny účet Založit Demo

Meno spoločnosti

Grieg Seafood ASA

Popis inštrumentu

Obchodovať GSF.NO