Meno spoločnosti

Vanguard Total Bond Market

Popis inštrumentu

Inštrument, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty Vanguard Total Bond Market ETF CFD (referenčný trh: organizovaný trh)