Obchodovanie CFD – Čo sú to rozdielové zmluvy?

Súvisiace subjekty:
Čas čítania: 14 minute(s)

CFD sú inštrumenty zamerané na krátkodobých investorov so záujmom o rýchle pohyby na trhu s vysokým rizikom a vysokými potenciálnymi ziskami. Čo skutočne odlišuje CFD od tradičného obchodovania?

Volatilita trhu priťahuje investorov na finančné trhy už stovky rokov a poskytuje investičné príležitosti so všetkými možnosťami a rizikami. V súčasnosti je však trh oveľa dynamickejší, nestálejší a rýchlejší ako kedykoľvek predtým, a to vďaka technologickému pokroku, rýchlemu šíreniu informácií a prístupu na internet. Vďaka tomu je obchodovanie CFD – „Contract for Difference“ – čoraz populárnejšie.

Pri CFD obchodník v skutočnosti nevlastní daný inštrument, a preto nie je zodpovedný za všetky záväzky a problémy s ním spojené. Napríklad je možné špekulovať na cenu ropy, medi alebo zlata bez toho, aby ste vlastnili akúkoľvek fyzickú komoditu a čakali na jej dodanie. Vďaka rozvoju technológií môžu ľudia začať obchodovať CFD z ktoréhokoľvek miesta na svete. Okrem toho je obchodovanie s rozdielovými zmluvami známe ako „predaj nakrátko“, ktorý dáva príležitosť zarobiť na klesajúcich cenách. Obchodovanie CFD sa vyvíjalo a dnes sa dá použiť na forex, akciové indexy, komodity, drahé kovy, akcie a dokonca aj na kryptomeny. Zahŕňa použitie pákového efektu na zvýšenie pomeru rizika a výnosu.

Tento spôsob investovania so sebou prináša nielen obrovské príležitosti, ale aj riziká, ktoré nemožno podceňovať. V tomto článku sa na ne pozrieme bližšie a pokúsime sa odpovedať na otázky: aké sú výhody a nevýhody a hlavne, ako začať obchodovať CFD?

Čo je obchodovanie CFD a ako funguje?

CFD sú rozdielové zmluvy. To znamená, že sa nestávate vlastníkom obchodovaného inštrumentu (napr. akcie, indexu alebo komodity), ale príslušnou stranou rozdielovej zmluvy. Pri obchodovaní CFD len špekulujete na pohyb ceny, ktorá môže samozrejme stúpnuť alebo klesnúť. Vašou úlohou ako obchodníka je predvídať budúci pohyb ceny inštrumentu, na ktorý špekulujete.

V prípade CFD na akcie vám pákový efekt umožňuje kúpiť viac kontraktov na akcie, ako v prípade fyzických akcií. V tomto prípade sa zodpovedajúcim spôsobom znásobia aj vaše potenciálne zisky alebo straty.

Vezmime si napríklad akcie spoločnosti Tesla, ktoré sa v tomto príklade obchodujú za 1 000 USD. S 1000 dolármi na svojom maklérskom účte by ste v tomto čase mohli kúpiť len 1 akciu spoločnosti.

Pri obchodovaní CFD na túto akciu použijete pákový efekt 1:5, ktorý je k nej priradený. To znamená, že na otvorenie pozície v akcii Tesla budete potrebovať 20 % hodnoty pozície v marži. Takže otvorenie pozície v hodnote 1 000 USD vás bude stáť len 200 USD. Na druhej strane, ak otvoríte pozíciu v hodnote 1 000 USD, hodnota kontraktu bude 5 000 USD, takže kúpite 5 CFD na akcie. Ak cena akcie stúpne, dosiahnete oveľa väčší zisk, ako keby išlo o skutočnú akciu, a naopak, ak cena akcie klesne, strata bude väčšia.

Keďže obchodujete len s rozdielovými zmluvami, môžete tiež staviť na pokles ceny akcie, ak si myslíte, že je nadhodnotená, alebo očakávate náhly pokles jej ceny. Trh sa vyznačuje vysokou volatilitou a ceny inštrumentov neustále stúpajú a klesajú. Do takéhoto obchodu môžete vstúpiť pomocou tlačidla SELL. Je to opak pozície BUY, pri ktorej vsádzate na rastúcu cenu. Viac informácií o predaji nakrátko sa dozviete neskôr v tomto článku.

Tento prípad dobre ilustruje príležitosti a riziká spojené s obchodovaním CFD. S pákovým efektom je možné dosiahnuť veľké zisky s oveľa nižším kapitálovým záväzkom, ale vždy by ste si mali byť vedomí rizík a vyšších strát spojených s touto formou obchodovania.

Aby ste mohli kvalifikovane obchodovať CFD a usilovať sa o získanie trhovej výhody, budete potrebovať spoľahlivú, rýchlu a intuitívnu obchodnú platformu, ktorá vám umožní využiť vaše znalosti. V platforme xStation5 nájdete množstvo technických indikátorov a trhových analýz, ktoré vám uľahčia rozhodovanie.

Čo je short selling (predaj nakrátko)?

Short selling zaujíma pozície proti klesajúcim cenám. Na tejto pozícii môžete zarobiť, keď ceny inštrumentov klesajú. Obchodníci zvyčajne pri poklese cien strácajú peniaze. Obchodovanie CFD vám však umožňuje obchodovať za každých podmienok, dokonca aj pri klesajúcich cenách, ale musíte mať na pamäti, že riziko je vždy veľmi vysoké a ceny môžu vždy vzrásť.

Slovné spojenie „short selling“ má svoj pôvod v cenovom správaní. Poklesy sú zvyčajne dynamickejšie a trvajú oveľa kratšie ako „pohyb nahor“, známy aj ako býčí trh. Môžete sa pozrieť, ako sa ceny a indexy amerických spoločností správali v roku 2008 v súvislosti s bankrotom Lehman Brothers alebo v marci 2020 počas krachu v dôsledku pandémie COVID-19.

Vďaka možnosti „short selling“ zarobil Michael Burry, súčasný majiteľ hedžového fondu Scion, ktorý kritizoval americký úverový systém, na panike na Wall Street v roku 2008. Tento príbeh je zachytený vo filme „Stávka na neistotu“.

Ak sa chcete pokúsiť zarobiť na náhlych, drastických poklesoch cien, môžete využiť nielen predaj nakrátko, ale aj index VIX, nazývaný „index strachu“. Tento index sleduje volatilitu indexu S&P 500 a výkyvy volatility, keď klesá nálada investorov a vzniká panika, ktorá vedie k výpredaju aktív. Keď sa implikovaná volatilita indexu S&P 500 zvyšuje, zvyšuje sa aj index VIX. V prípade indexu VIX je to teda naopak, ak očakávate paniku - zaujmite pozíciu BUY, ktorá vám poskytne expozíciu voči rastúcemu indexu. Prípadne môžete potom zaujať pozíciu na klesajúcom indexe VIX, keď si myslíte, že panika skončila a ceny môžu začať opäť pomaly rásť.

Viac informácií o indexe VIX nájdete v tomto článku VIX trading

Short selling v xStation5

Krátku pozíciu otvoríte v platforme rovnakým spôsobom ako dlhú pozíciu. Namiesto zeleného tlačidla BUY vyberiete červené tlačidlo SELL.

short selling xStation XTBUpozorňujeme, že uvedené údaje sa týkajú údajov o výkonnosti v minulosti, a preto nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Zdroj: xStation5

Pozícia pre rastúce ceny, „dlhá pozícia“: zelené tlačidlo BUY

Pozície pre klesajúce ceny, „krátka pozícia“: červené tlačidlo SELL

Príkazy na obranu SL a TP

Pri obchodovaní CFD inštrumentov musíte počítať s vysokou volatilitou ceny a výsledku pozície. Analýzou grafu a meniacej sa situácie sa niektorí obchodníci rozhodnú používať automatické obranné príkazy, aby nemuseli neustále sledovať graf.

Stop Loss (zastavenie strát)

Ako už názov napovedá, príkaz Stop Loss môže chrániť pred prehlbujúcimi sa stratami, pozícia sa automaticky uzavrie, keď cena klesne pod zadanú úroveň. Ďalším typom príkazu stop loss je trailing stop loss, ktorý sleduje cenu inštrumentu na vami stanovenú vzdialenosť. Použitie trailing stop loss vám umožní držať pozíciu dlhšiu dobu, čím maximalizujete svoje zisky a obmedzíte riziko vyplývajúce z náhlych cenových pohybov.

Take profit (realizácia zisku)

Na druhej strane príkaz Take Profit umožňuje automaticky uzavrieť ziskovú pozíciu na cenovej úrovni, ktorú považujete za vhodnú. Úroveň zatvorenia môže byť založená napríklad na technickej analýze, ktorú sprístupníte na xStation5, alebo na vašej vlastnej analýze situácie na trhu.

Finančná páka

CFD obchodovanie - finančná pákaVyužívanie pákového efektu so sebou prináša možnosť otvoriť veľkú pozíciu s malým objemom investovaného kapitálu, ale aj väčšiu zodpovednosť a riziko.
Pri obchodovaní CFD sa suma, ktorú investujete na otvorenie pozície, nazýva marža. Suma potrebná na otvorenie pozície závisí od inštrumentu, s ktorým obchodujete, a od pákového efektu, ktorý je mu priradený. Uveďme príklad.

Ak by ste chceli otvoriť minimálnu pozíciu 0,01 lotu (1 lot sa rovná 100 000 jednotiek základnej meny) na menovom páre EURUSD, potrebovali by ste približne 33 EUR, pretože dostupná páka na páre EURUSD je 1:30, čo znamená, že na otvorenie pozície by ste potrebovali 3,33 % nominálnej hodnoty marže. Otvorili by ste teda pozíciu 1 000 EUR (0,01 x 100 000) s maržou 33 EUR.

Je tiež dôležité, aby ste sa oboznámili s pojmami Balance, Equity (aktuálna hodnota účtu) Free Margin a predovšetkým Margin Level.

Zostatok na vašom účte sa zmení len vtedy, keď vložíte, vyberiete, zatvoríte alebo otvoríte pozíciu.

Vlastný kapitál (t. j. aktíva) je suma na vašom zostatku plus aktuálny výsledok vašich otvorených pozícií.

Marža je súčet vašich marží - celková suma potrebná na otvorenie pozícií na CFD.

Voľná marža je suma, ktorú môžete použiť na otvorenie nových obchodov.

Výška marže je ukazovateľ, ktorý vypočíta % vašej marže.

Vzorec je:

výška marže

 • Ak je teda váš kapitál 300 EUR a marža v pozícii CFD je 33 EUR, vaša marža bude 1000 %.
 • Ak je však hodnota vášho účtu 35 EUR a marža 33 EUR, vaša marža bude takmer 106 %.
 • Ak máte na otvorenej pozícii CFD stratu 18 EUR, hodnota vášho účtu je len 17 EUR. V tomto prípade bude vaša marža len približne 51,5 %, čo znamená, že ak marža klesne pod 50 %, spustí sa automatický obranný mechanizmus Stop Out, ktorý vašu pozíciu uzavrie, aby zabránil ďalším stratám.

Existencia tohto mechanizmu je zákonnou požiadavkou a vyplýva z predpisov, ktorým podliehame a ktoré regulujú finančné inštitúcie, ako napríklad ESMA a FCA.

Ak úroveň marže klesne pod 80 %, pošleme vám upozornenie Margin Call, čo znamená, že úroveň marže klesla na nebezpečnú úroveň a v budúcnosti môže viesť k uzavretiu vašej pozície.

Ak si želáte ponechať svoje pozície CFD otvorené, kým úroveň marže klesá, môžete jednoducho vložiť na svoj účet finančné prostriedky, čím sa zvýši vlastný kapitál (hodnota účtu) a zvýši sa úroveň marže. Informácie o aktuálnej % úrovni marže sa zobrazia v platforme, takže nemusíte vykonávať výpočty sami.
Viac informácií o mechanizme Stop Out nájdete v našom článku.

Najlepšia obchodná platforma pre CFD

Obchodné platformy CFD môžu vykonávať transakcie, ktoré zahŕňajú nákup alebo predaj viacerých aktív, ako sú indexy, kryptomeny, akcie alebo komodity. V spoločnosti XTB skutočne rozumieme dynamike trhu, a preto poskytujeme modernú a spoľahlivú platformu xStation v 3 rôznych verziách:

Dostupné verzie platformy xStation5:

 • vo forme zobrazenia na stolovej platforme,
 • vo forme zobrazenia vo webovom prehliadači,
 • vo forme aplikácie pre mobilné zariadenia.

platforma xStation XTBNa našej platforme nájdete možnosť obchodovať CFD na tisíce rôznych inštrumentov a nájsť expozíciu okrem iného na všetky hlavné indexy, drahé kovy, komodity, kryptomeny a akcie tisícov spoločností kótovaných na svetových finančných trhoch.

Myslíte si, že cena bitcoinu klesne na 100 USD? Môžete naň staviť obchodovaním s krátkou pozíciou CFD na cenu bitcoinu. Alebo si možno myslíte, že bitcoin bude mať v blízkej budúcnosti hodnotu 100 000 dolárov? Obchodovanie s CFD na bitcoin si môžete overiť tak, že zadáte dlhú nákupnú pozíciu.

Testovací účet zdarma

Chápeme, že ako začiatočník alebo osoba, ktorá ešte nepozná našu platformu, si ju možno budete chcieť najprv vyskúšať. Preto poskytujeme bezplatný skúšobný účet.

Každý sa môže zoznámiť s rozhraním, ovládacími prvkami a výukovými videami, ktoré urýchlia tempo učenia. Vklad na testovací účet budete môcť upraviť aj sami. Kedykoľvek sa budete môcť rozhodnúť pre bezplatný prechod na reálny účet a používať bezplatný účet. Nájdete tu prístup k stovkám finančných trhov, kotácie v reálnom čase a môžete začať investovať a obchodovať CFD.

Okamžitý prístup k správam a analýze trhu

Každý deň na xStation naši analytici finančných trhov poskytujú našim klientom najnovšie trhové informácie a analýzy v záložke „Novinky“. Vďaka prístupu k čerstvým informáciám a analýzam môžete zlepšiť svoje obchodovanie a držať krok s najhorúcejšími novinkami na trhu.

Indikátory technickej analýzy

Vďaka prístupu k stovkám indikátorov, ktoré vám pomôžu analyzovať cenový graf, budete môcť sami študovať reakcie cien a nájsť správny čas na začatie obchodovania CFD, a to buď nákupom, alebo „shortovaním“ (špekuláciou na pokles).

Odborná pomoc

Naši konzultanti vám 5 dní v týždni poskytnú odbornú pomoc prostredníctvom chatu, telefónu a e-mailu s informáciami o stave vášho účtu a obchodoch. Okrem toho dostanete kontaktné údaje na svojho osobného správcu maklérskeho účtu, na ktorého sa môžete obrátiť s prípadnými otázkami.

Tisíce inštrumentov

Aby sme splnili očakávania našich klientov, poskytujeme obchodovanie CFD v reálnom čase. Naše obchodné a IT oddelenia pracujú na zdokonaľovaní našej platformy zverejňovaním nových aktualizácií a zabezpečovaním jej dostupnosti, likvidity a bezpečnosti.

Inštrumenty CFD 

inÅ¡trumenty CFDKaždý inštrument má individuálne charakteristiky a podlieha výkyvom ovplyvneným rôznymi makroekonomickými, politickými alebo priemyselnými faktormi. Preto sme pre vás pripravili články, ktoré nájdete v našej novej vzdelávacej platforme, aby sme vám pomohli lepšie pochopiť špecifiká inštrumentov, s ktorými začínate obchodovať. Znalosti vám môžu poskytnúť výhodu a „pochopenie“ cenových výkyvov môže zlepšiť vaše obchodovanie.

 • US100, ktorý sleduje futures na index NASDAQ, je ovplyvnený náladou investorov voči technologickým spoločnostiam a finančnými výsledkami najväčších spoločností v indexe, ako sú okrem iného Apple a Microsoft.
 • Na druhej strane trh so zlatom ovplyvňujú iné, špecifické faktory, ktoré spôsobujú rast cien kovu, často vtedy, keď investori pociťujú znepokojenie zo zmien vo svetovej politike.
 • Na spoločnosti ťažiace urán má vplyv dopyt zo strany jadrových elektrární a meniaci sa postoj vlády k jadrovej energii.

Pri obchodovaní  CFD sa všetko „deje rýchlejšie“, výsledok pozície sa mení rýchlejšie a môžete vidieť, ako sa veľké zisky a straty vyvíjajú rýchlejšie. Preto vám odporúčame, aby ste sa oboznámili s našou ponukou a platformou xStation 5 a vyskúšali si obchodné príležitosti, ktoré ponúkame.

Ku každému inštrumentu je priradená pevná hodnota dostupnej páky, ktorú nemôžete sami zmeniť. Ďalšie základné informácie o každom z nich nájdete na našej platforme xStation na karte „Informácie o inštrumente“.

hodnota finančnej pákyUpozorňujeme, že uvedené údaje sa týkajú údajov o výkonnosti v minulosti, a preto nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Zdroj: xStation5

Samozrejme, môžete požiadať o štatút skúseného alebo profesionálneho klienta, v takom prípade sa zmení maximálna dostupná páka. Za týmto účelom nás môžete tiež kontaktovať, obchodné oddelenie vám v tejto súvislosti poskytne presné informácie o dokumentácii.

Predtým, ako začnete obchodovať na našej platforme, nájdete tu aj zoznam dostupných inštrumentov na obchodovanie CFD spolu s informáciami: Zoznam inštrumentov

Výhody a nevýhody obchodovania CFD

Obchodovanie CFD, rovnako ako akákoľvek iná forma kapitálových investícií, má samozrejme svoje špecifické výhody a nevýhody. Ktorá vlastnosť je nevýhodou a ktorá výhodou, je individuálna záležitosť, pretože niektorí obchodníci majú radi vysokú volatilitu a príležitosti, ktoré s ňou súvisia, zatiaľ čo iným tento druh rizika nemusí vyhovovať.

výhody a nevýhody obchodovania CFDAko začať obchodovať CFD v 11 krokoch

 1. Navštívte stránku www.xtb.com/sk a založte si účet.
  XTB založenie účtu*Pre mesačné objemy do 100 000 EUR. Všetky transakcie nad tento limit podliehajú malému poplatku 0,2 % (min. 10 EUR). Finančné nástroje, najmä CFD, sú veľmi rizikové.
 2. Vyplňte formulár, zadajte svoje údaje a nahrajte potrebné dokumenty na overenie.
 3. Do jedného alebo dvoch dní by ste mali mať zriadený reálny účet a mohli by ste začať obchodovať CFD, ak sú splnené všetky požiadavky. Preveríme vaše znalosti, skúsenosti s trhom a ochotu riskovať.
 4. Prihláste sa do platformy na adrese www.xtb.com/sk -> prihlásenie -> xStation5 REAL / DEMO.
 5. 5. Na platforme v časti Sledovanie trhu nájdete tisíce inštrumentov, ktoré sú k dispozícii na obchodovanie a sú usporiadané v špeciálnych záložkách.
  Sledovanie trhu XTB - Market watchUpozorňujeme, že uvedené údaje sa týkajú údajov o výkonnosti v minulosti, a preto nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Zdroj: xStation5.
 6. Vyhľadajte inštrumenty jednoduchým zadaním názvu inštrumentu ktorý vás zaujíma, napr. GOLD alebo OIL.
 7. Po vyhľadaní inštrumentu ho nájdete na ľavej strane. V tomto okne si budete môcť otvoriť jeho graf, prečítať si informácie o inštrumente, dostupnú páku a zadať svoju prvú transakciu.
 8. Na karte „Market watch“ poskytujeme pokročilú kalkulačku, aby ste nemuseli robiť potrebné výpočty sami.
  Sledovanie trhu XTB - xStation 5Upozorňujeme, že uvedené údaje sa týkajú údajov o výkonnosti v minulosti, a preto nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Zdroj: xStation5
 9. Stlačením tlačidla BUY alebo SELL vykonáte nákupný obchod, ak stavíte na rast, alebo predajný obchod, ak stavíte na pokles.
 10. Svoju otvorenú pozíciu uvidíte na karte „Otvorené pozície“ a môžete ju tiež zatvoriť kliknutím na červené X napravo od nej alebo zatvoriť len časť otvorenej pozície kliknutím pravým tlačidlom myši na „Čiastočné zatvorenie“.
 11. Po zatvorení pozície sa prostriedky z nej okamžite vrátia na váš zostatok, odkiaľ si ich môžete vybrať alebo zadať nové transakcie a pokračovať v obchodovaní.

Obchodné hodiny

Obchodovanie CFD je k dispozícii, keď je podkladový inštrument k dispozícii na obchodovanie a prebieha kotácia. V prípade akcií je obchodovanie dostupné, keď sú burzy otvorené, pričom kotácie sa uzatvárajú v pevne stanovených a známych časoch.

V prípade inštrumentov, ako sú indexové futures alebo komoditné futures, čas otvorenia závisí od likvidity a obchodných hodín podkladového inštrumentu kótovaného napríklad na CME.

Podrobné hodiny obchodných relácií pre konkrétne inštrumenty sú uvedené na našej platforme xStation5. Prejdite na kartu Market Watch -> Vyhľadávanie -> Názov inštrumentu -> Zobrazí sa zakrúžkované tlačidlo „i“ „Informácie o inštrumentu“. -> Po kliknutí naň sa zobrazí presný čas, kedy sú k dispozícii ponuky a tendre.

obchodné hodiny

 • Napríklad otváracie hodiny pre striebro a zlatood pondelka do piatku od 00:00 do 23:00.
 • Obchodovanie kryptomien je možné 7 dní v týždni s jednou prestávkou v noci z piatka na sobotu od 22:00 do 04:00.
 • Na druhej strane, pre americké indexy je obchodovanie otvorené od pondelka do piatka od 00:05 do 22:15 a od 22:30 do 23:00.

Aktuálne informácie o zmenách obchodných hodín z dôvodu sviatkov, zatvorenia burzy alebo pozastavenia obchodovania s podkladovým inštrumentom vopred nájdete v časti Informácie pre klientov na našej domovskej stránke www.xtb.com/sk.

Obchodovanie CFD Q/A

Majú CFD výhody oproti iným inštrumentom?

CFD sú finančné inštrumenty iné ako akcie, indexy alebo dlhopisy. Hlavný rozdiel však spočíva v možnosti otvárať „krátke pozície“ (špekulovať na pokles), pákovom efekte a špecifických príkazoch, ako sú stop loss, take profit alebo trailing stop loss, ako aj v fungovaní mechanizmu Stop Out.

CFD sú určené pre obchodníkov, ktorí akceptujú vysoké riziko. Vďaka pákovému efektu môže volatilita trhu spôsobiť rýchle a výrazné straty, ako aj zisky. Ak pre vás volatilita trhu nepredstavuje problém a hľadáte krátkodobú výhodu alebo trendy, CFD môžu byť pre vás to pravé.

Môžem obchodovaním CFD prísť o všetky svoje peniaze?

Straty z obchodovania CFD sú obmedzené automatickým ochranným mechanizmom stop out. Zostatok na vašom účte nemôže klesnúť do mínusu vďaka ochrane pred záporným zostatkom, takže nemôžete prísť o viac peňazí, ako ste si na účet vložili.

Ak si chcete ponechať otvorenú stratovú pozíciu, budete musieť na svoj účet vložiť ďalšie prostriedky, aby ste zvýšili svoju „úroveň marže“. Toto riešenie môže byť vhodné, ak sa cena začne pohybovať vaším smerom a pozícia vám nakoniec prinesie zisk. Na druhej strane, ak sa cena naďalej pohybuje nesprávnym smerom, všetky vložené peniaze môžete stratiť, aby ste si zabezpečili stratovú pozíciu.

Budem dostávať dividendy, ak začnem obchodovať CFD?

Ak obchodujete CFD na akcie, máte nárok na ekvivalent dividendy. Oboznámte sa s dátumom ex-dividend. Ekvivalent dividendy sa vypláca v „deň ex-dividenda“, ktorý je známy aj ako „hraničný deň pre dividendu“. O „dátume ex“ rozhoduje každá spoločnosť sama.

Pri pozíciách BUY, keď stavíte na rast ceny (long), dostanete kladný ekvivalent dividendy. Zároveň sa v deň ExDate od ceny akcie odpočíta suma dividendy, čo znamená, že dôjde k zníženiu hodnoty pozície. Tento pokles bude kompenzovaný kladným ekvivalentom dividendy, ktorý dostanete.

Ak stavíte na pokles ceny pozície SELL (short), dostanete záporný ekvivalent dividendy. Zároveň sa v deň ExDate zníži suma dividendy z ceny akcie, čím sa dosiahne zisk z vašej pozície. Tento zisk bude kompenzovaný záporným ekvivalentom dividendy, ktorý vám bude priznaný.

Obe tieto situácie sú čisto technické a nemajú priamy vplyv na výsledok pozície.

Môžem si páku zmeniť sám?

Nie. Pákový efekt je priradený k inštrumentu a nemôžete ho sami zmeniť. Takže pri hlavných menových pároch, ako je EURUSD, budete mať prístup k pákovému efektu 1:30, zatiaľ čo pri obchodovaní s akciami sa môžete stretnúť s nižším pákovým efektom 1:2.

Je tiež možné získať prístup k vysokému pákovému efektu 1:100 alebo 1:200, ak prejdete príslušnými postupmi a stanete sa skúseným zákazníkom alebo profesionálom. Môžete sa obrátiť na svoje obchodné oddelenie alebo priamo na svojho manažéra účtu, ktorý vám vysvetlí postup. Tu nájdete informácie o stave skúsených a profesionálnych klientov.

Sú ceny inštrumentov CFD presné a aktuálne?

Ceny CFD vychádzajú z cien podkladových inštrumentov. Pri inštrumentoch, ako sú CFD na akcie, je podkladovým aktívom vždy aktuálna cena akcie kótovanej spoločnosti. Ceny indexov sú reálne a aktuálne, ale dôležitú úlohu zohrávajú ceny podkladových inštrumentov, ktoré CFD „sledujú“.

V prípade iných inštrumentov, ako je US500, OIL alebo NATGAS, je podkladovým inštrumentom index futures alebo kotácia komodity. Týmto spôsobom je US500 založený na cenách futures, ktoré sa môžu líšiť od skutočného „spotového“ ocenenia indexu S&P 500. Je to spôsobené rôznymi dátumami splatnosti zmlúv, keďže investori očakávajú rôzne zhodnotenia v závislosti od mesiaca kotácie, takže môžu vzniknúť malé rozdiely. Podobná situácia nastáva v prípade ropy a zemného plynu, ktorých podkladovými inštrumentmi sú tiež ceny futures kontraktov obchodovaných na Chicago Mercantile Exchange.

Vždy poskytujeme ceny v reálnom čase s ohľadom na najlepšie záujmy našich klientov.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte testovací účet

Vyskúšajte oceňovanú platformu

Otvoriť reálny účet Vyskúšať testovací účet

Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
1 000 000 investorom z celého sveta

Používame cookies

Kliknutím na „Prijať všetko“ súhlasíte s ukládaním súborov cookie na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie na webu, analýzy využitie webu a podpory nášho marketingového úsilia.

Táto stránka obsahuje súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie našich webových stránok. Podieľajú sa na funkciách, ako sú jazykové preferencie, distribúcia prevádzky alebo udržovanie užívateľskej relácie. Nie je možné ich zakázať.

Názov súborov cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. marca 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. marca 2025
test_cookie Doba platnosti: 1. marca 2024
SESSID Doba platnosti: 2. marca 2024
__hssc Doba platnosti: 8. septembra 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. septembra 2022

Používame nástroje, ktoré nám umožňujú analyzovať používanie našej stránky. Tieto údaje nám umožňujú zlepšiť užívateľské rozhranie z našej webovej služby.

Názov súborov cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. decembra 2022
_dc_gtm_UA-7863526-14 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-7863526-20 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. marca 2026
_ga Doba platnosti: 1. marca 2026
__hstc Doba platnosti: 7. marca 2023
__hssrc

Táto skupina súborov cookie sa používa na zobrazovanie reklám na témy, ktoré Vás zaujímajú. Umožňuje nám tiež sledovať naše marketingové aktivity, pomáha merať výkon našich reklám.

Názov súborov cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. októbra 2023
_omappvp Doba platnosti: 20. augusta 2033
_omappvs Doba platnosti: 8. septembra 2022
_uetsid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. októbra 2023
_fbp Doba platnosti: 7. decembra 2022
fr Doba platnosti: 7. decembra 2022
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. októbra 2023
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. marca 2023

Súbory cookies z tejto skupiny ukladajú Vaše preferencie, ktoré ste zadali pri používaní webu. Tieto údaje sa Vám už budú automaticky zobrazovať.

Názov súborov cookie
Popis

Táto stránka používa cookies. Sú to súbory uložené vo Vašom prehliadači a používa ich väčšina webových stránok k prispôsobeniu Vášho obsahu webu. Viac informácií nájdete v dokumenteNastavenie súborov cookies Súbory cookie môžete spravovať kliknutím na „Nastavenia“. Pokiaľ súhlasíte s našim používaním súborov cookie, kliknite na „Prijať všetko“.

Zmeniť oblasť a jazyk
Krajina trvalého pobytu
Jazyk