Založiť reálny účet Založit Demo

Meno spoločnosti

Lyxor Euro Stoxx Banks UCITS (Acc EUR)

Popis inštrumentu

Lyxor Euro Stoxx Banks UCITS ETF (Acc EUR)