Popis inštrumentu

Inštrument, ktorého cena je založená na kotáciách indexového kontraktu reflektujúceho najväčšie brazílske spoločnosti kótované na organizovanom trhu.