Obchodovanie S&P 500 – Ako investovať do indexu S&P 500 (US500)?

Súvisiace subjekty:
Čas čítania: 10 minute(s)
Index S&P 500 je považovaný ako primárne merítko vývoja americkej ekonomiky a trhovej nálady. Index starostlivo sledujú analytici z celého sveta.

Index Standard and Poor's 500 je považovaný za jeden z kľúčových ukazovateľov sily americkej ekonomiky. Index dosahuje priemerný ročný výnos takmer 14 %, čo povzbudzuje mnohých investorov. Investícia do indexu S&P 500 sa považuje za vyjadrenie viery v americkú ekonomiku a úspech. 

Jedným z najpopulárnejších investorov, ktorí zbohatli na indexe S&P 500, je Warren Buffet, ktorý začal investovať do amerických podnikov v 60. rokoch 20. storočia kúpou vtedy novovytvoreného fondu, ktorý sledoval správanie akcií 500 veľkých amerických spoločností. Buffet svoje rozhodnutie argumentoval vierou v „silu” a „rast” americkej ekonomiky ako tej, ktorá disponuje najväčším kapitálom. Akciový trh však sprevádzajú emócie a index zažíva aj volatilitu. Preto sa v priebehu rokov stali populárnymi finančné deriváty, ako napríklad futures založené na cene indexu S&P 500. 

V tomto článku popíšeme, čo je to vlastne index S&P 500, ako je zostavený a ako s ním začať obchodovať a investovať do neho.

Čo je to index S&P 500?

Index S&P 500 je index, ktorý sleduje trhovú kapitalizáciu 500 spoločností, ktoré ho tvoria, meraním hodnoty ich akcií prijatých na verejné obchodovanie (free float). Index, ako ho poznáme dnes, bol vytvorený v roku 1957, hoci práce na úpravách tohto indexu aj naďalej prebiehali.

Trhová kapitalizácia každej spoločnosti sa vypočíta vynásobením počtu akcií aktuálnou cenou akcie.  Ak má spoločnosť v súčasnosti 5 miliónov akcií v držbe akcionárov a aktuálna cena akcie je 400 USD, potom je trhová kapitalizácia (alebo hodnota) spoločnosti 2 miliardy USD. Jednoducho povedané, hodnota spoločnosti je 2 miliardy USD. Ak spočítame trhovú kapitalizáciu všetkých spoločností uvedených v indexe, dostaneme celkovú hodnotu indexu. 

Treba však vziať do úvahy, že každá spoločnosť v indexe SP500 má svoju vlastnú špecifickú váhu, ktorá sa získa vydelením individuálnej trhovej kapitalizácie spoločnosti celkovou trhovou kapitalizáciou indexu S&P 500. Najväčší vplyv na hodnotu a kótovanie indexu majú preto najväčšie spoločnosti. 

 • Sektory spoločností indexu S&P 500:
 • Informačné technológie: cca 28 %
 • Zdravotníctvo: cca 13 %
 • Spotrebiteľské služby: cca 13 %
 • Financie: približne 11,0 %
 • Komunikačné služby: cca 11 %
 • Priemyselné podniky: cca 8 %
 • Základné spotrebné výrobky: cca 5,5 %
 • Energetika: cca 3 %
 • Nehnuteľnosti: cca 2,5 %
 • Materiály: cca 2,5 %
 • Komunálne služby: cca 2,5 %

Počiatky S&P 500

Históriu indexu začal písať Henry Varnum Poor, ktorý v roku 1860 založil vydavateľstvo Poor's Publishing a vydal sprievodcu investora železničným priemyslom, čo bola v tom čase novinka (známy prípad špekulatívnej bubliny na železničné spoločnosti). V roku 1923 začala spoločnosť Standard Statistics Company hodnotiť hypotekárne záložné listy a vytvorila index, ktorý zahŕňal 233 amerických spoločností a počítal sa týždenne. O 3 roky neskôr spoločnosť vytvorila index 90 spoločností a začala zavádzať denné kotácie. V roku 1941 došlo k zlúčeniu Poor's Publishing so Standard Statistics - vznikla spoločnosť Standard & Poor's, dnes známa pod skratkou S&P. 

V pondelok 4. marca 1957 bol index rozšírený tak, aby sledoval výkonnosť 500 veľkých amerických spoločností. Názov sa zmenil na S&P 500 Stock Composite Index. Na sile indexu sa v tom čase podieľali spoločnosti ako AT&T, General Motors, Exxon Mobil, U.S. Steel, General Electric a Ford Motor.

Ako funguje index S&P 500?

Podobne ako ostatné indexy spravované spoločnosťou Standard and Poor's , aj zložky indexu S&P 500 vyberá špeciálny výbor podľa stanovených pravidiel. 

Výbor používa 8 základných kritérií na posúdenie hodnoty spoločnosti: trhová kapitalizácia, likvidita, sídlo, verejný pohyb akcií, globálny štandard klasifikácie odvetví (GICS) a zastúpenie odvetví v ekonomike USA, ziskovosť, dĺžka verejného obchodovania na burze a predstavenstvo spoločnosti musí byť verejné.

Konkrétne požiadavky sú tieto:

 • Trhová kapitalizácia vyššia alebo rovná 13,1 miliardy USD.
 • Ročná obchodovaná hodnota v dolároch k trhovej kapitalizácii upravenej o počet zdvojených akcií vyššia ako 1,0.
 • Minimálny mesačný objem obchodovania 250 000 akcií v každom zo šiestich mesiacov predchádzajúcich dňu rozhodnutia výboru.
 • Verejne kótovaná na newyorskej burze NYSE alebo NASDAQ
 • Spoločnosť by mala byť pôvodom z USA.
 • Do indexu nie sú zaradené komanditné spoločnosti, hlavné komanditné spoločnosti, podielové listy investičných fondov, emisie OTC Bulletin Board, uzavreté fondy, ETF, ETN, trusty licenčných poplatkov, sledovacie akcie, prioritné akcie, podielové fondy, akciové warranty, konvertibilné dlhopisy, investičné trusty, americké depozitné certifikáty a americké depozitné akcie.
 • Od roku 2017 sa do indexu nepridávajú spoločnosti s dvoma alebo viacerými triedami akcií (v súčasnosti sú v indexe kótované len tieto spoločnosti s dvoma triedami akcií - Berkshire Hathaway a Alphabet).
 • Index sa rebalancuje štvrťročne, aby zostal spoľahlivým ukazovateľom rastu ekonomiky USA

Dlhá pozícia na US500

Dlhá pozícia „BUY” je obľúbená najmä vtedy, keď je na trhu dobrá nálada a investori sa cítia bezpečne alebo keď sa objavia vonkajšie okolnosti, ktoré môžu na trh vrátiť pozitívnu náladu. Vtedy môže byť odraz mimoriadne dynamický.

V takejto situácii, ak predpokladáme, že v americkej ekonomike môže dôjsť k zlepšeniu nálady investorov po nejakej ekonomickej alebo politickej udalosti, môžeme zaujať dlhú pozíciu na US500. Obvykle sa investori, ktorí milujú riziko, veľmi rýchlo vracajú k svojim investíciám, akonáhle sa na trhu objaví pozitívna nálada. Americký akciový trh už neraz dokázal, že sa dokáže spamätať aj z najväčších otrasov. Preto sa na ňom tak rýchlo objavujú kupujúci.

Ak sa nálada na trhu skutočne zlepší, vaša predpoveď bude správna a stávkou na rast US500 dosiahnete zisk. Naopak, ak by ste zaujali dlhú pozíciu a trh by sa obával poklesu, vaša pozícia by priniesla stratu.

Krátka pozícia na US500

Krátka pozícia „SELL” je obľúbená najmä vtedy, keď na trhu vládne strach a neistota alebo keď existujú vonkajšie okolnosti, ktoré by mohli spôsobiť návrat negatívnej nálady. 

Ak v takejto situácii predpokladáte, že v ekonomike môže dôjsť k prudkému zhoršeniu nálady investorov po nejakom ekonomickom alebo politickom oznámení, môžete zaujať krátku pozíciu na US500. Krátku pozíciu môžete zaujať aj vtedy, ak sa domnievate, že stav americkej ekonomiky sa v najbližšom období zhorší. Takto môžete rozohrať obchodné stratégie pre konkrétne svetové udalosti, ktoré môžu zvýšiť volatilitu cien akcií a v konečnom dôsledku aj indexov.

Ak je na trhu skutočne prítomný strach, vaša predpoveď bude správna a stávkou na pokles ceny US500 dosiahnete zisk. Naopak, ak zaujmete krátku pozíciu a trh vzrastie, vaša pozícia pravdepodobne zaznamená stratu.

Najlepší čas začať obchodovať S&P 500

Cena indexu S&P 500 má v porovnaní s NASDAQ tendenciu k relatívne nie príliš veľkým trhovým pohybom. Väčšinou ide o dobre známe, veľké spoločnosti ako Berkshire Hathway alebo Microsoft, takže volatilita nie je veľmi vysoká. V obdobiach paniky alebo nestabilných situácií vo svete však investori zvyčajne na určitý čas opúšťajú rizikové aktíva a orientujú sa na stabilnejšie investície, ako je zlato alebo hotovosť. Takže aj bezpečné indexy, ako je S&P500, môžu mať veľké 10-percentné alebo aj viacpercentné výpredaje. Rast je pokojnejší ako výpredaj. Keď index rastie a ekonomike sa darí, ceny neustále rastú. Možno to pripísať makroekonomickým faktorom, ktoré spôsobujú návrat investorov k investíciám. 

V indexe Standard & Poor's sú uvedené najväčšie a transparentné spoločnosti, ktoré poskytujú dôležité produkty a riešenia pre krajiny na celom svete, ako napríklad najväčšie banky (napr. JP Morgan, Bank of America, Citi Group, BB&T, Bank of New York Mellon alebo Goldman Sachs), výrobcovia (napr. Coca-Cola Company, Pfizer, Johnson & Johnson, Procter & Gamble) alebo dokonca technologické spoločnosti (napr. Microsoft, Apple, AT&T, Visa, Nvidia).

SP 500Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: xStation5

Index SP500 má tendenciu rásť, keď sú úrokové sadzby nízke. Veľká časť investorov vtedy hľadá vyššie výnosy na rizikovom akciovom trhu. Akciový trh zvyčajne reaguje nervózne na správy o zvýšení úrokových sadzieb zo strany FEDu.

Napriek vyššej volatilite a riziku NASDAQ zvyčajne poskytuje vyššie výnosy dokonca ako index     S&P 500. Preto možno povedať, že niektorí obchodníci na NASDAQ akceptujú vyššie výnosy na úkor potenciálne vyššej volatility. 

V období paniky, ktorá spôsobuje silný výpredaj, je určite vhodný čas na záujem o obchodovanie s indexom S&P 500. Americké podniky sa zvyknú po panických situáciách rýchlo zotaviť. Veľký počet kontrariánskych investorov, ktorí hľadajú obrat trendu, môže v očakávaní cenového odrazu zaujať dôležité dlhé pozície „BUY”. Podobne v prípade eufórie, keď je index na historických maximách, môžu obchodníci s averziou voči riziku vyhľadať obdobie slabosti na svetových trhoch a zaujať krátke pozície „SELL” na S&P 500, pričom budú vsádzať na pokles.

Zaujímavým obdobím na začatie obchodovania s indexom S&P 500 je obdobie, keď najväčšie spoločnosti v indexe zverejňujú svoje štvrťročné alebo celoročné finančné výsledky, ako aj svetové udalosti, ktoré môžu spôsobiť vysokú volatilitu, napríklad zasadnutia FEDu, významné politické stretnutia alebo rôzne vojenské krízy.

Ako začať obchodovať S&P 500 (US500)?

Obchodovanie s indexom S&P 500 je k dispozícii v našej obchodnej platforme xStation a môžete tak začať investovať do najväčších amerických spoločností uzatvorením transakcií CFD (contract for differences) na nástroji US500 a využiť plný potenciál pákového efektu.

Obchodovaním s US500 môžete využiť volatilitu trhu a otvárať pozície počas veľmi rýchlych cenových pohybov. Pákový efekt je veľmi riskantný, ale samozrejme môže znásobiť zisky denného obchodníka. Obchodovanie s US500 je určené aktívnym obchodníkom, ktorí nemajú problém s volatilitou trhu.

Vďaka pákovému efektu 1:20 budete na otvorenie pozície potrebovať len 5 % maržu. Použitím 1000 USD otvoríte pozíciu, ktorá má hodnotu 20 000 USD. Vzhľadom na vysokú úroveň rizika pákových nástrojov CFD môže byť potenciálny výnos z pozície tiež vysoký, ale v dôsledku toho je možná aj vyššia potenciálna strata. Obchodovanie s CFD na US500 dáva obchodníkom možnosť otvárať krátke a dlhé pozície. Krátke pozície dávajú obchodníkom možnosť dosiahnuť zisk, keď ceny kontraktov klesajú.

Ak sa chcete dozvedieť viac o CFD a finančnej páke, môžete si prečítať viac informácií TU.

Jediné poplatky, ktoré vám pri takomto obchodovaní vznikajú, sú spread (rozdiel medzi nákupnou cenou ASK a predajnou cenou BID) a swapové body. Spread je veľmi malý a stojí centy v závislosti od veľkosti vašej pozície. Swapové body sú náklady, ktoré brokerovi vznikajú pri financovaní pozícií s pákovým efektom; swapy sa účtujú denne k otvorenej pozícii na inštrumente US500.

Obchodovaním emisných kontraktov môžete využiť volatilitu trhu a otvárať pozície počas veľmi rýchlych cenových pohybov. Finančná páka je vysoko rizikový nástroj a môže spôsobiť straty, ale naopek môže aj znásobiť zisky denného obchodníka.

Obchodovanie s US500 je špekulatívne a pre aktívnych obchodníkov sú dôležité len cenové výkyvy tohto nástroja. Tento typ kontraktu je finančná dohoda, ktorá vypláca rozdiel v cene vyrovnania medzi otvorenou a uzavretou transakciou bez fyzického dodania obchodovaného nástroja. 

Online obchodovanie vám umožňuje začať obchodovať S&P 500 bez toho, aby ste museli opustiť svoj domov, s nulovými províziami a nízkymi spreadmi. Aj vďaka veľmi vysokej likvidite indexu S&P 500 môžete svoju pozíciu uzavrieť jedným kliknutím myši kedykoľvek, keď je trh otvorený. Preto má obchodovanie s online kontraktmi toľko výhod a v súčasnosti je čoraz populárnejšie. 

Investovanie do indexu S&P 500

Obchodovanie s pákovým efektom na indexy je samozrejme spojené s vysokým rizikom, ale dobre zaujaté pozície môžu priniesť veľmi vysoké výnosy z takejto investície. Spoločnosti, ktoré debutujú v indexe S&P 500, často zaznamenávajú nárast, pretože podielové fondy, ktoré sledujú tento index, musia nakupovať ich akcie.
Pre investorov, ktorí nie sú veľmi aktívni a uprednostňujú len pasívne investovanie do 500 najväčších amerických spoločností, ponúkame aj ETF poskytujúce expozíciu voči indexu S&P 500, ako napr:

 • Akumulačné ETF iShares Core S&P 500 CSPX.UK
 • Distribučné ETF iShares IDUS.UK (dividenda) 
 • SPDR S&P 500 ETF SPY5.UK  
 • Beta ETF S&P 500 ETF BSPXPL.PL

Môžete tiež investovať do ETF na konkrétne odvetvia indexu S&P 500, ako napr:

 • Komunikačný sektor ETF S&P 500 iShares IUCM.UK
 • Spotrebiteľské ETF S&P 500 iShares IUCD.UK 
 • Energetický sektor S&P 500 ETF iShares IUES.UK 
 • Finančný sektor S&P 500 ETF iShares IUFS.UK
 • Sektor informačných technológií S&P 500 ETF iShares QDVE.DE 
 • ETF sektora verejných služieb S&P 500 iShares IUUS.UK ETF

Viac informácií o investovaní do ETF nájdete TU.

Ponúkame aj akcie spoločností kótovaných v indexe S&P 500 vrátane Apple AAPL.US, Microsoft MSFT.US, Amazon AMZN.US alebo Berkshire Hathaway BRKA.US a mnohých ďalších technologických spoločností.

Cena indexu S&P 500 (US500)

Index S&P 500 je známy ako veľmi volatilný nástroj a jeho cena môže kedykoľvek urobiť veľké pohyby. Preto je sledovanie kotácie indexu S&P 500 pre obchodníkov veľmi dôležité. V xStation poskytujeme kotácie budúcich kontraktov na S&P 500 v reálnom čase tým, že ponúkame inštrument US500:
 

S&P500 (US500) Obchodné hodiny

A čo dostupné obchodné hodiny indexu S&P 500 (US500)? Tieto informácie sú dôležité najmä pre denných obchodníkov. Obchodovanie s US500 je k dispozícii 4 dní v týždni, od 00:05 do 23:00 s krátkou prestávkou od 22:15 do 22:30 od pondelka do štvrtka, a od 00:05 do 22:00 v piatok. Obchodovanie s US500 nie je na našej platforme dostupné počas víkendov. Cena US500 je statická, keď je trh zatvorený. Vo všetkých ostatných časoch ceny neustále kolíšu.

Samozrejme, najlepší čas na začatie aktívneho obchodovania s indexom S&P 500 je v období veľmi vysokej volatility, keď investori pociťujú extrémne emócie a na trh vstupuje vysoký objem. Keď je na trhu strach alebo chamtivosť, objem indexu sa zvyšuje. Táto situácia je veľkou príležitosťou pre aktívnych a riziku naklonených obchodníkov, ktorí využívajú pákový efekt na dosahovanie veľkých ziskov na dlhých, ale aj krátkych pozíciách. 
Zvýšenie strachu môže byť ovplyvnené zverejnením negatívnych politických alebo makroekonomických správ. S&P 500 nie je veľmi volatilný nástroj, ale obchodovanie s ním je vďaka pákovému efektu rizikovejšie a volatilnejšie. Index pozostáva z 500 veľkých amerických spoločností. Akcie týchto spoločností zvyčajne nie sú veľmi volatilné vzhľadom na ich veľkú trhovú kapitalizáciu, postavenie na trhu a fundamentálnu hodnotu. Keď sa však zvýši strach z akciového trhu, aj veľké spoločnosti začnú klesať. Stáva sa to zvyčajne preto, že akciový trh je vo všeobecnosti rizikovou investíciou. Vo chvíľach krízových situácií investori uzatvárajú pozície na rizikových aktívach. Tieto faktory môžu v investoroch vyvolať pocit strachu, a to je vždy znakom veľkých pohybov aj v americkej ekonomike. Pohyby trhových cien smerom nahor však môžu byť rovnako dynamické aj vtedy, keď investori veria, že ekonomika sa stabilizuje, pocit bezpečia využívajú na návrat k rizikovým investíciám a veľké spoločnosti na výhodné nákupy.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte testovací účet

Vyskúšajte oceňovanú platformu

Otvoriť reálny účet Vyskúšať testovací účet

Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
1 000 000 investorom z celého sveta

Používame cookies

Kliknutím na „Prijať všetko“ súhlasíte s ukládaním súborov cookie na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie na webu, analýzy využitie webu a podpory nášho marketingového úsilia.

Táto stránka obsahuje súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie našich webových stránok. Podieľajú sa na funkciách, ako sú jazykové preferencie, distribúcia prevádzky alebo udržovanie užívateľskej relácie. Nie je možné ich zakázať.

Názov súborov cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. marca 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. marca 2025
test_cookie Doba platnosti: 1. marca 2024
SESSID Doba platnosti: 2. marca 2024
__hssc Doba platnosti: 8. septembra 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. septembra 2022

Používame nástroje, ktoré nám umožňujú analyzovať používanie našej stránky. Tieto údaje nám umožňujú zlepšiť užívateľské rozhranie z našej webovej služby.

Názov súborov cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. decembra 2022
_dc_gtm_UA-7863526-14 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-7863526-20 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. marca 2026
_ga Doba platnosti: 1. marca 2026
__hstc Doba platnosti: 7. marca 2023
__hssrc

Táto skupina súborov cookie sa používa na zobrazovanie reklám na témy, ktoré Vás zaujímajú. Umožňuje nám tiež sledovať naše marketingové aktivity, pomáha merať výkon našich reklám.

Názov súborov cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. októbra 2023
_omappvp Doba platnosti: 20. augusta 2033
_omappvs Doba platnosti: 8. septembra 2022
_uetsid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. októbra 2023
_fbp Doba platnosti: 7. decembra 2022
fr Doba platnosti: 7. decembra 2022
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. októbra 2023
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. marca 2023

Súbory cookies z tejto skupiny ukladajú Vaše preferencie, ktoré ste zadali pri používaní webu. Tieto údaje sa Vám už budú automaticky zobrazovať.

Názov súborov cookie
Popis

Táto stránka používa cookies. Sú to súbory uložené vo Vašom prehliadači a používa ich väčšina webových stránok k prispôsobeniu Vášho obsahu webu. Viac informácií nájdete v dokumenteNastavenie súborov cookies Súbory cookie môžete spravovať kliknutím na „Nastavenia“. Pokiaľ súhlasíte s našim používaním súborov cookie, kliknite na „Prijať všetko“.

Zmeniť oblasť a jazyk
Krajina trvalého pobytu
Jazyk