Meno spoločnosti

Popis inštrumentu

Inštrument, ktorého cena je založená na kotácii kontraktu na kakao kótovaného na americkom regulovanom trhu.