Meno spoločnosti

Popis inštrumentu

Inštrument, ktorého cena je založená na kotáciách indexového kontraktu reflektujúceho 30 najväčších amerických priemyselných spoločností kótovaných na organizovanom trhu.