Meno spoločnosti

Popis inštrumentu

Inštrument, ktorého cena je založená na kotáciách EUR (euro) voči USD (americký dolár) na medzibankovom trhu.