Meno spoločnosti

Popis inštrumentu

Inštrument, ktorého cena je založená na kotácii aktuálnej ceny medi kótovanej na britskom regulovanom trhu.