NASDAQ trading – Ako investovať do indexu NASDAQ (US100)?

Súvisiace subjekty:
Čas čítania: 9 minute(s)
Máte záujem investovať do nových technológií a sledovať nové trendy v technologických odvetviach? Je čas, aby ste sa zaujímali o index NASDAQ.

Nasdaq (US100) je jedným z najsledovanejších akciových indexov zo strany investorov a analytikov na celom svete, ktorý sa uvádza spolu s priemyselným indexom Dow Jones (US30) a S&P (US500). Vzhľadom na veľký počet spoločností z technologického sektora, vrátane mladých spoločností vo fáze dynamického rozvoja sa Nasdaq niekedy považuje za ukazovateľ nálady investorov a celkového stavu technologického trhu. Index pozostáva zo 100 najväčších kótovaných technologických spoločností na americkom trhu. 

NASDAQ je známy svojou vysokou volatilitou a väčšími pohybmi ako iné veľké indexy, napríklad Dow Jones alebo S&P 500. Je to spôsobené tým, že rizikové aktíva, ako sú akcie technologických spoločností, bývajú veľmi volatilné a priťahujú špekulatívny kapitál. Okrem toho možno za ďalší faktor spôsobujúci takúto dynamiku považovať postupný rast zavádzania technológií na všetkých kontinentoch. Preto sa obchodovanie inštrumentu NASDAQ vníma ako rizikové, ale teší sa obrovskej popularite na celom svete. V tomto článku sa dozviete, čo je NASDAQ, ako na ňom začať obchodovať a kedy je najlepší čas zaujímať sa o obchodovanie na NASDAQ (US100).

Čo je to index NASDAQ?

Nasdaq je druhou najväčšou burzou cenných papierov na svete, hneď po newyorskej burze (NYSE). Na burze NASDAQ sú kótované technologické giganty ako Apple, Google, Microsoft a Amazon. Burza NASDAQ bola založená v roku 1971 a odvtedy sa počet spoločností kótovaných na burze NASDAQ zvýšil na takmer 4 000, vrátane mnohých súčasných najväčších korporácií. Hodnota všetkých týchto spoločností samozrejme kolíše spolu so svetovou ekonomikou, takže kolíše aj cena indexu.

Spoločnosť Nasdaq sa zapísala do histórie, keď v roku 1971 predstavila myšlienku elektronickej burzy cenných papierov, ktorá zaujala mnohých investorov. V tom čase bola NASDAQ prvou elektronickou burzou, ktorá umožňovala investorom nakupovať a predávať prostredníctvom elektronického počítačového systému na rozdiel od fyzickej obchodnej haly, nazývanej tiež trading floor, newyorskej burzy (NYSE). Preto má NASDAQ prestížnu povesť inovatívnej burzy a to viedlo mnohé technologické spoločnosti k presunu svojej kotácie na NASDAQ.

Názov indexu NASDAQ je skratkou pre National Association of Securities Dealers Automated Quotation (Národná asociácia obchodníkov s cennými papiermi). Odkazuje na začiatky, keď burzu založila Národná asociácia obchodníkov s cennými papiermi (NASD), predchodca súčasného regulačného orgánu finančného priemyslu (FINRA).

Ako funguje index NASDAQ? 

NASDAQ je modifikovaný index vážený kapitalizáciou. Váhy akcií v indexe sú založené na ich trhovej kapitalizácii, pričom určité pravidlá obmedzujú vplyv najväčších zložiek. Základom teda je, že čím väčšia je kapitalizácia spoločnosti, tým väčší podiel má v indexe NASDAQ, pričom index nezahŕňa spoločnosti z finančného sektora.

NASDAQ má prísne normy, ktoré musia spoločnosti spĺňať, aby mohli byť indexované:

 • musia byť kótované výlučne na burze NASDAQ,
 • verejná ponuka spoločnosti na americkom trhu po dobu najmenej troch mesiacov,
 • priemerný denný objem obchodovania min. 200 000 akcií,
 • pravidelne a starostlivo zverejňované štvrťročné a výročné správy,
 • žiadne začaté konkurzné konanie.

Zloženie indexu NASDAQ-100 sa samozrejme mení v prípade vyradenia z obchodovania (presun na inú burzu, fúzie, prevzatia, bankrotu, vyradenie z indexu NASDAQ z dôvodu nesplnenia požiadaviek), ale index sa tiež raz ročne v decembri rebalancuje. Burza NASDAQ potom prehodnocuje kótované spoločnosti a porovnáva ich s ostatnými spoločnosťami mimo indexu, preradí spoločnosti a vykoná úpravy. 

NASDAQ sa môže vyvážiť aj štvrťročne, ale len za výnimočných okolností:

 • ak má jedna spoločnosť hodnotu 24 % indexu,
 • keď spoločnosti s váhou 4,5 % alebo viac tvoria 48 % alebo viac samotného indexu.
 • Index sa každoročne rebalancuje, po štvrťročnej rebalancii len ak: 
 • má jedna spoločnosť 15 % podiel indexu
 • má päť najväčších spoločností podľa trhovej kapitalizácie váhu 40 % alebo viac indexu NASDAQ.
 • Existujú dva filtre, ktoré NASDAQ používa na určenie trhových hodnôt spoločností pre svoju ročnú revíziu:
 • cena akcie k poslednému obchodnému dňu v októbri,
 • verejne oznámené celkové hodnoty akcií k poslednému obchodnému dňu v novembri.

V indexe zostávajú tie spoločnosti, ktoré sa počas ročného hodnotenia umiestnia v prvej stovke všetkých oprávnených spoločností v indexe. 
Spoločnosti na pozíciách 101 – 125 sú ponechané len vtedy, ak boli v predchádzajúcom roku v prvej stovke. Ak sa v nasledujúcom roku pri ročnom preskúmaní nedostanú späť do prvej stovky, sú vyradené. Spoločnosti, ktoré sa nenachádzajú v prvej 125-ke, sú vždy vyradené bez ohľadu na ich pozíciu v predchádzajúcom roku.

Index tiež vyradí spoločnosť, ak sa na konci dvoch po sebe nasledujúcich mesiacov nezhoduje s váhou indexu aspoň o 1/10 percenta. K tomu teda môže dôjsť kedykoľvek. Spoločnosti vylúčené z indexu sú nahradené spoločnosťami s najvyššou trhovou hodnotou, ktoré ešte nie sú v indexe. 

Očakávanie týchto zmien môže viesť k zmenám cien akcií dotknutých spoločností. Investori zvyčajne reagujú veľmi pozitívne na správu, že kótovanie spoločnosti bolo presunuté na burzu NASDAQ.

NASDAQ vždy verejne oznamuje všetky zmeny indexu, bez ohľadu na to, kedy k nim došlo, prostredníctvom tlačových správ najmenej päť pracovných dní pred zmenou.

Typy pozícií na NASDAQ 

Keď chcete začať obchodovať s indexom NASDAQ, môžete zaujať dve pozície: krátku alebo dlhú pozíciu. Je dôležité si uvedomiť, že významné správy, ktoré môžu ovplyvniť stav ekonomiky, majú tendenciu zvyšovať volatilitu trhu a index NASDAQ je na ne mimoriadne citlivý. Pozícia, ktorú sa rozhodnete zaujať, bude preto závisieť od vášho výhľadu na celkový stav ekonomiky a smerovanie technológií. 

Dlhá pozícia na NASDAQ 

Dlhá (long) pozícia, „buy”, čiže nákup, je obľúbený najmä vtedy, keď je na trhu dobrá nálada a investori sa cítia bezpečne, alebo keď existujú vonkajšie okolnosti, ktoré môžu na trh vrátiť pozitívnu náladu. Vtedy môže byť odraz mimoriadne dynamický.

Ak v takejto situácii predpokladáte, že v ekonomike môže dôjsť k zlepšeniu nálady investorov po nejakej ekonomickej alebo politickej udalosti, môžete zaujať dlhú pozíciu na NASDAQ. Investori, ktorí milujú riziko, sa zvyčajne veľmi rýchlo vrátia k svojim investíciám, akonáhle pre trh opäť vyjde slnko.

Ak sa nálada na trhu skutočne zlepší, vaša predpoveď bude pravdepodobne správna a vy môžete dosiahnuť zisk stávkou na rast ceny indexu NASDAQ. Naopak, ak by ste zaujali dlhú pozíciu a trh by sa obával poklesu, vaša pozícia by pravdepodobne zaznamenala stratu.

Krátka pozícia na NASDAQ 

Krátka (short) pozícia, „sell”, alebo predaj, je obľúbený najmä vtedy, keď na trhu vládne strach a neistota, alebo keď existujú vonkajšie okolnosti, ktoré by mohli spôsobiť návrat negatívnej nálady.

Ak v takejto situácii predpokladáte, že v ekonomike môže dôjsť k prudkému zhoršeniu nálady investorov po nejakom ekonomickom alebo politickom vyhlásení, môžete na NASDAQ zaujať krátku pozíciu. Takto môžete rozohrať obchodné stratégie pre konkrétne svetové udalosti, ktoré by mohli zvýšiť alebo výrazne znížiť volatilitu cien aktív. 

Ak je na trhu skutočne prítomný strach, vaša predpoveď bude správna a vy môžete dosiahnuť zisk stávkou na pokles ceny indexu NASDAQ. Naopak, ak zaujmete krátku pozíciu a neočakáva sa pokles trhu, vaša pozícia pravdepodobne zaznamená stratu.

Najlepší čas na začatie obchodovania NASDAQ 

Index NASDAQ má tendenciu robiť oveľa väčšie pohyby ako ostatné americké indexy vzhľadom na charakter spoločností, ktoré sú v ňom kótované. Ide väčšinou o technologické spoločnosti, z ktorých niektoré sú ešte len na ceste k ziskovosti, spoločnosti ako Tesla alebo Amazon, ktoré sú na tejto ceste už mnoho rokov. Vzhľadom na túto skutočnosť v obdobiach paniky alebo nestabilných situácií vo svete investori zvyčajne na určitý čas opúšťajú rizikové aktíva a orientujú sa na stabilnejšie investície alebo hotovosť. 

Index je však náchylný k veľmi dynamickému odrazu cien, keď sa na trh vráti pozitívna nálada. Možno to pripísať makroekonomickým faktorom, ktoré spôsobujú, že investori sa vracajú k investíciám do technológií, ktoré sú motorom ľudského rozvoja. Medzitým je to práve NASDAQ, ktorý je kótovaný pre mnohé transparentné a ambiciózne spoločnosti poskytujúce inovatívne riešenia. Nie je preto prekvapujúce, že sa kapitál tak rád vracia do technologických akcií, ktoré sú vo svojej podstate volatilnejšie ako akcie bánk alebo spoločností v priemyselnom sektore.

NASDAQ XTBNASDAQ vs S&P 500: historické porovnanie cien. 
Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: XTB Research


Napriek vyššej volatilite a riziku NASDAQ zvyčajne poskytuje vyššie výnosy dokonca ako index S&P 500. Preto možno povedať, že niektorí obchodníci indexu NASDAQ akceptujú vyššiu volatilitu za cieľom potenciálne vyšších výnosov. 

Určite je vhodné zaujímať sa o obchodovanie s indexom NASDAQ v období paniky, ktorá spôsobuje silný sell-off akcií technologických spoločností. Vtedy môže veľký počet kontrariánskych investorov, ktorí hľadajú obrat trendu, zaujať dôležité dlhé pozície (nákup) v očakávaní cenového odrazu. Podobne v prípade eufórie, keď je index na historických maximách, môžu obchodníci s averziou voči riziku vyhľadať obdobie slabosti na svetových trhoch, aby zaujali krátke pozície (predaj) na indexe NASDAQ a stavili na pokles.

Zaujímavým obdobím na začatie obchodovania na inštrumente NASDAQ je čas, keď najväčšie spoločnosti v indexe zverejňujú svoje štvrťročné alebo celoročné finančné výsledky, ako aj svetové udalosti, ktoré môžu spôsobiť vysokú volatilitu, napríklad zasadnutia Fedu, významné politické stretnutia alebo rôzne geopolitické krízy.

Ako začať obchodovať s indexom NASDAQ (US100)? 

Obchodovanie indexu NASDAQ je k dispozícii v našej obchodnej platforme xStation, kde môžete začať obchodovať s indexmi novej technológie uzatvorením transakcií CFD (kontrakt na rozdiely) na inštrumente US100 a využiť potenciál pákového efektu. 

Obchodovaním s NASDAQ môžete využiť volatilitu trhu a otvárať pozície počas veľmi rýchlych cenových pohybov. Pákový efekt je veľmi rizikový, ale samozrejme môže znásobiť zisky počas denného obchodovania. Obchodovanie inštrumentu NASDAQ je určené aktívnym obchodníkom, ktorí nemajú problém s volatilitou cien.

Vďaka pákovému efektu 1:20 budete na otvorenie pozície potrebovať len 5 % maržu. Použitím 1000 USD viete otvoriť pozíciu, ktorá má hodnotu 20 000 USD. Vzhľadom na vysokú úroveň rizika pákových inštrumentov CFD môže byť potenciálny výnos z pozície vysoký, ale rovnako je možná aj vyššia potenciálna strata. Obchodovanie s CFD na NASDAQ (100 USD) poskytuje obchodníkom možnosť otvoriť krátke a dlhé pozície. Krátke pozície dávajú obchodníkom možnosť dosahovať zisky, keď trhové ceny klesajú.

Ak si chcete prečítať viac o CFD a finančnej páke, kliknite na nasledujúci odkaz: https://www.xtb.com/sk/vzdelavanie/pakove-obchodovanie

Jediné poplatky, ktoré vám pri takomto obchodovaní vznikajú, sú spread (rozdiel medzi nákupnou cenou ASK a predajnou cenou BID) a swapové body. Spread je veľmi malý a stojí centy v závislosti od veľkosti vašej pozície. Swapové body sú náklady, ktoré brokerovi vznikajú pri financovaní pozícií s pákovým efektom; swapy sa účtujú denne k otvorenej pozícii na inštrumente NASDAQ.

Obchodovanie NASDAQ je špekulatívne a pre aktívnych obchodníkov sú dôležité len cenové výkyvy tohto inštrumentu. Tento typ CFD kontraktu je finančná dohoda, ktorá vypláca rozdiel v cene vyrovnania medzi otvorenou a uzavretou transakciou bez fyzického dodania obchodovaného inštrumentu. 

Online obchodovanie vám umožňuje začať obchodovať s NASDAQ z pohodlia domova, s nulovými poplatkami a nízkymi spreadmi. Aj vďaka likvidite trhu NASDAQ môžete svoju pozíciu uzavrieť jedným kliknutím myši kedykoľvek, keď je trh otvorený. Preto má online obchodovanie s kontraktmi na NASDAQ (US100) toľko výhod a je v súčasnosti čoraz populárnejšie. 

Investície do akcií NASDAQ

Obchodovanie CFD na indexy je samozrejme spojené s vysokým rizikom, ale dobre premyslené pozície môžu priniesť veľmi vysoké výnosy. Pre investorov, ktorí nie sú príliš aktívni a uprednostňujú len pasívne investovanie do indexu NASDAQ, ponúkame aj ETF poskytujúce expozíciu voči americkému indexu NASDAQ, ako napríklad: iShares UCITS ETF NASDAQ 100 (CNDX.UK), Invesco EQQQ NASDAQ 100 UCITS ETF (NASDAQ.UK) alebo Beta ETF NASDAQ 100 (BETANDX.PL). Viac informácií o investovaní do ETF si môžete prečítať tu: https://www.xtb.com/sk/vzdelavanie/etf

Ponúkame aj akcie spoločností kótovaných na burze NASDAQ, vrátane: Meta Platforms (FB.US), Tesla (TSLA.US), Amazon (AMZN.US) alebo Matterport (MTTR.US) a mnohých ďalších technologických spoločností.

Cena indexu NASDAQ (US100) 

NASDAQ je dobre známy ako veľmi volatilný inštrument, ktorej cena môže kedykoľvek urobiť veľké pohyby. Preto je pre obchodníkov veľmi dôležité sledovať kótovanie cien na burze NASDAQ. V xStation poskytujeme kotácie budúcich kontraktov na NASDAQ v reálnom čase tým, že ponúkame inštrument US100.

Obchodné hodiny NASDAQ (US100) 

A čo dostupné obchodné hodiny inštrumentu NASDAQ (US100)? Tieto informácie sú dôležité najmä pre intradenných obchodníkov. Obchodovanie s US100 je k dispozícii 5 dní v týždni od 00:05 SEČ do 23:00 SEČ s krátkou prestávkou od 22:15 SEČ do 22:30 SEČ od pondelka do štvrtka a od 00:05 SEČ do 22:00 SEČ v piatok. Obchodovanie s US100 nie je na našej platforme dostupné počas víkendov. Cena US100 je statická, keď je trh zatvorený. Vo všetkých ostatných časoch sa ceny neustále menia.

Samozrejme, že najlepší čas na začatie aktívneho obchodovania na inštrumente NASDAQ (US100) je v období veľmi vysokej volatility, keď investori pociťujú extrémne emócie a na trh vstupuje veľký objem. Keď je na trhu strach alebo chamtivosť, zobchodovaný objem indexu NASDAQ sa zvyšuje. Táto situácia je veľkou príležitosťou pre obchodníkov, ktorí radi riskujú a využívajú pákový efekt na dosahovanie veľkých ziskov na dlhých, ale aj krátkych pozíciách. 

Zvýšenie strachu môže byť ovplyvnené zverejnením negatívnych politických alebo makroekonomických správ. NASDAQ je jedným z najvolatilnejších inštrumentov. Index tvoria americké technologické spoločnosti, ktoré bývajú veľmi volatilné a priťahujú veľký špekulatívny kapitál. Keď sa strach zvyšuje a priamo súvisí s makroekonomickými a politickými otázkami, napr. informáciami o menovej politike Fedu alebo informáciami o globálnom konflikte či politickej kríze, technologické spoločnosti začnú klesať. Stáva sa to zvyčajne preto, lebo technológie sú vnímané ako riziková investícia a v okamihoch krízových situácií investori uzatvárajú pozície na rizikových aktívach. Tieto faktory môžu v investoroch vyvolať pocit strachu, a to je vždy znakom veľkých pohybov na inštrumente NASDAQ. Pohyby cien na NASDAQ smerom nahor však môžu byť rovnako dynamické aj vtedy, keď investori veria, že ekonomika sa stabilizuje; pocit bezpečia využívajú na návrat k rizikovým investíciám. 

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte testovací účet

Vyskúšajte oceňovanú platformu

Otvoriť reálny účet Vyskúšať testovací účet

Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
1 000 000 investorom z celého sveta

Používame cookies

Kliknutím na „Prijať všetko“ súhlasíte s ukládaním súborov cookie na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie na webu, analýzy využitie webu a podpory nášho marketingového úsilia.

Táto stránka obsahuje súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie našich webových stránok. Podieľajú sa na funkciách, ako sú jazykové preferencie, distribúcia prevádzky alebo udržovanie užívateľskej relácie. Nie je možné ich zakázať.

Názov súborov cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. marca 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. marca 2025
test_cookie Doba platnosti: 1. marca 2024
SESSID Doba platnosti: 2. marca 2024
__hssc Doba platnosti: 8. septembra 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. septembra 2022

Používame nástroje, ktoré nám umožňujú analyzovať používanie našej stránky. Tieto údaje nám umožňujú zlepšiť užívateľské rozhranie z našej webovej služby.

Názov súborov cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. decembra 2022
_dc_gtm_UA-7863526-14 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-7863526-20 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. marca 2026
_ga Doba platnosti: 1. marca 2026
__hstc Doba platnosti: 7. marca 2023
__hssrc

Táto skupina súborov cookie sa používa na zobrazovanie reklám na témy, ktoré Vás zaujímajú. Umožňuje nám tiež sledovať naše marketingové aktivity, pomáha merať výkon našich reklám.

Názov súborov cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. októbra 2023
_omappvp Doba platnosti: 20. augusta 2033
_omappvs Doba platnosti: 8. septembra 2022
_uetsid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. októbra 2023
_fbp Doba platnosti: 7. decembra 2022
fr Doba platnosti: 7. decembra 2022
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. októbra 2023
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. marca 2023

Súbory cookies z tejto skupiny ukladajú Vaše preferencie, ktoré ste zadali pri používaní webu. Tieto údaje sa Vám už budú automaticky zobrazovať.

Názov súborov cookie
Popis

Táto stránka používa cookies. Sú to súbory uložené vo Vašom prehliadači a používa ich väčšina webových stránok k prispôsobeniu Vášho obsahu webu. Viac informácií nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov Súbory cookie môžete spravovať kliknutím na „Nastavenia“. Pokiaľ súhlasíte s našim používaním súborov cookie, kliknite na „Prijať všetko“.

Zmeniť oblasť a jazyk
Krajina trvalého pobytu
Jazyk