VIX Trading – Ako investovať do indexu volatility (VOLX)?

Súvisiace subjekty:
Čas čítania: 8 minute(s)
Sledujete volatilitu trhu a chcete zarábať predpovedaním emócií účastníkov trhu, keď „na ulici tečie krv”? Pozrite sa na VIX známy ako „index strachu”.

Akciový trh je známy svojou volatilitou cien a všeobecne sa považuje za vysoko rizikovú investíciu. Volatilita sama o sebe môže byť pre niektorých investorov príležitosťou na zvýšenie zisku, zatiaľ čo pre iných môže byť zdrojom strát. 

Index VIX, všeobecne známy ako „index strachu”, umožňuje investorom generovať zisky z očakávanej úrovne volatility indexu S&P 500. Názov „index strachu” má pôvod v psychológii investorov, keďže strach na trhu vždy spôsobuje veľmi rýchle cenové reakcie, ktoré sa objavujú počas paniky. Čím väčší je rozsah paniky, tým prudšie rastie VIX, pretože investori očakávajú masívny pokles cien z nebezpečných aktív. Obchodovanie s indexom VIX tiež umožňuje dosahovať zisky, keď sa trend obráti a na trh sa vráti pozitívny sentiment. 

Preto sa obchodovanie s indexom VIX stalo mimoriadne populárne u obchodníkov, ktorí sa snažia nájsť maximá eufórie alebo naopak panické minimá a u obchodníkov, ktorí majú stratégie založené na predpovediach udalostí, ktoré by mohli ovplyvniť ekonomiku. V tomto článku sa dozviete, čo je VIX, aké sú základné stratégie na tomto indexe a ako začať obchodovať VIX na našej platforme xStation. 

Čo je index VIX?

VIX je známy ako index volatility a vytvoril ho Chicago Board Options Exchange (CBOE). Index odráža trhové očakávania volatility. Index VIX je zostavený tak, že reprezentuje predpokladanú volatilitu indexu S&P 500 a je všeobecne známy ako zástupný ukazovateľ celého amerického akciového trhu napriek tomu, že jeho referenčnou hodnotou je len index S&P 500 (na obchodovanie v xStation je k dispozícii ako US500).

VIX sa vypočítava z cien opcií na index S&P 500 a vyjadruje sa v percentách. Ak hodnota indexu volatility rastie, je veľmi pravdepodobné, že index S&P 500 práve klesá. Ak index VIX klesá, index S&P 500 sa pravdepodobne konsoliduje alebo rastie a na trhu panuje pozitívna nálada investorov.

VIX je známy aj ako „index strachu”, pretože meria úroveň strachu investorov na trhu.

Porozumenie indexu VIX

Je známa silná negatívna korelácia medzi ocenením VIX-u a výnosmi na akciovom trhu. V tomto modeli platí, že ak VIX rastie, je pravdepodobné, že index S&P 500 klesá v dôsledku rastúcich obáv investorov a investície do akcií sa dočasne stávajú menej výnosnými, pretože z rizikových aktív uteká veľký kapitál. 

Naopak, keď index volatility klesá, je pravdepodobné, že index S&P 500 zaznamená zisky alebo konsolidáciu, takže investori sú v menšom strese a akciový trh prináša uspokojivé výnosy. Obchodovanie s volatilitou však nie je vždy synonymom poklesu trhu, pretože je možné, že akciový trh klesne, ale volatilita zostane relatívne nízka. Výrazne zvýšiť volatilitu trhu môžu len ekonomicky alebo geopoliticky významné udalosti. Zvyčajne sú to udalosti, ktoré investori vnímajú negatívne a ktoré vyvolávajú najväčšiu volatilitu cien. 

Volatilita je teda mierou pohybu ceny aktíva, nie mierou samotnej ceny aktíva. V praxi to znamená, že pri obchodovaní s volatilitou na trhu otváraním pozícií na VIXe by ste sa mali zamerať nielen na smer zmeny, ale aj na to, o koľko sa trh pohol a aké sú vyhliadky na ďalšie veľké pohyby. To je dôvod, prečo sa index VIX oceňuje v percentuálnych bodoch. 

Hodnoty indexu pod 20 percentuálnych bodov sa považujú za znak stability a keď úroveň stúpne nad 30 bodov, trh naznačuje vysokú volatilitu cien.

Pre investorov, ktorí sa snažia predvídať maximá a minimá indexu S&P 500, môže platiť nasledujúce. Keď VIX dosahuje extrémne vysoké hodnoty, môžu to považovať za znak obratu klesajúceho trendu a návratu k rastu indexu S&P 500. Naopak, keď index VIX dosahuje extrémne minimá, možno to považovať za zmenu rastového trendu do poklesu indexu S&P 500. To vytvára investičné príležitosti pre kontrariánskych investorov, ktorí sa snažia prekonať trh, aby dosiahli vyššiu výkonnosť svojich pozícií v portfóliu.

Typ pozícií na VIX 

Keď chcete začať obchodovať s indexom VIX, môžete zaujať dve pozície: krátku alebo dlhú pozíciu. Je dôležité si uvedomiť, že pri obchodovaní s volatilitou vás nemusí nevyhnutne zaujímať, či cena indexu S&P 500 stúpa alebo klesá pokračujúc v trende, pretože obe situácie predstavujú príležitosti. Treba si však uvedomiť, že práve negatívne správy majú tendenciu prudko zvyšovať volatilitu na trhu.

Pozícia, ktorú sa rozhodnete zaujať, bude závisieť od vašich očakávaní úrovne volatility a nie od smeru rastu alebo poklesu cien indexov alebo akciového trhu.

Dlhá pozícia na VIX

Dlhá pozícia „BUY” je obľúbená najmä vtedy, keď na trhu panuje strach a neistota alebo keď existujú vonkajšie okolnosti, ktoré by mohli spôsobiť návrat negatívnej nálady investorov. V takejto situácii, ak predpokladáte, že index S&P 500 zažije rýchly pokles ceny po negatívnej ekonomickej alebo politickej správe, môžete zaujať dlhú pozíciu na indexe volatility VIX. Takto môžete využiť obchodné stratégie na konkrétne udalosti, ktoré sa vyskytujú vo svete a ktoré pravdepodobne zvýšia alebo výrazne znížia volatilitu cien aktív.

Ak by došlo k zvýšeniu volatility, váš predpoklad by bol správny a mohli by ste dosiahnuť zisk. Naopak, ak by ste zaujali dlhú pozíciu a na trhu by nebola žiadna volatilita, vaša pozícia by utrpela stratu.

Krátka pozícia na VIX

Keď zaujmete krátku pozíciu „SELL” na indexe VIX, v podstate predpokladáte, že ocenenie indexu S&P 500 vzrastie. Krátka pozícia na volatilitu je mimoriadne obľúbená, keď je primeraný a predvídateľný hospodársky rast a úrokové sadzby sú relatívne nízke, čo vedie k zníženiu volatility na finančných trhoch. Takáto situácia spravidla trvá dlhšie ako obdobia zvýšenej volatility.

V takomto modeli vedie kombinácia nízkej volatility a hospodárskeho rastu k trvalému a stabilnému rastu cien akcií spoločností, ktoré tvoria index S&P 500. Investor sa potom môže rozhodnúť pre krátku pozíciu na volatilitu, pričom očakáva, že akciový trh bude naďalej rásť, pričom volatilita zostane na nízkej úrovni. Kontrariánski investori sa môžu snažiť získať výhodu aj tým, že predpovedajú návrat pozitívneho sentimentu na trh, keď prevláda extrémny strach. Index VIX je vtedy na veľmi vysokých úrovniach a ak sa politická a hospodárska situácia zlepší, čo spravidla spôsobí pozitívnu náladu na akciovom trhu, krátka pozícia na VIXe môže priniesť značné zisky. 

Keď potom index S&P 500 vzrastie, VIX pravdepodobne klesne a vy môžete realizovať zisk. Krátka pozícia na VIX je, samozrejme, riziková, pretože kedykoľvek môžu nastať okolnosti, ktoré spôsobia obnovenie negatívnej nálady medzi investormi. 

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. 
Historické porovnanie indexu VIX a indexu S&P500 Zdroj: Bloomberg and CBOE Exchange


Najlepší čas na začatie obchodovania s VIX (VOLX)

Najlepší čas na záujem o obchodovanie s futures na VIX je v období zvýšenej volatility a strachu, čo spôsobuje rast ceny indexu.
Keď obchodníci očakávajú zvýšenú volatilitu, VIX pravdepodobne vzrastie. Predpokladaná volatilita koreluje so strachom na trhu s akciami. Ak teda investori očakávajú pokles a na akciovom trhu vznikne panika v počiatočnej alebo rozvinutej fáze, VIX má vtedy tendenciu prudko rásť. 
V tomto období mnohí obchodníci čakajú na príležitosť aktívne obchodovať s týmto inštrumentom. Keď je trh pokojný a dochádza k pohybom smerom nahor, cena VIX sa mení veľmi málo a jej volatilita je obmedzená. 

Historický cenový graf indexu VIX ukazuje, že počas každej krízovej situácie, keď na trhu panoval strach, mal index VIX tendenciu rásť, čo samozrejme skončilo poklesom jeho ocenenia, keď sa na trh vrátila pozitívna nálada. 

Poklesy cien na burzách bývajú rýchle a prudké, preto aj nárast cien inštrumentu VIX má túto vlastnosť. Cenové nárasty na burze majú zvyčajne pokojnejší charakter a počas ich trvania trh nepredpokladá mimoriadne vysokú volatilitu cien aktív. V dôsledku toho sa dynamické nárasty cien indexu VIX môžu striedať s obdobiami konsolidácie, počas ktorých sa cena inštrumentu bude pohybovať v bočnom trende s malými odchýlkami. Konsolidácia ceny indexu VIX bude odrážať pozitívny a pokojný sentiment investorov. 

Z toho vyplýva, že obchodníci, ktorí majú záujem začať obchodovať s indexom VIX, by mali sledovať politické a makroekonomické správy prichádzajúce zo sveta, najmä z hlavných krajín a ekonomík. Akékoľvek negatívne informácie môžu zvýšiť strach investorov, čo má za následok, že trh predpovedá vyššiu volatilitu. Zvyčajne je to vhodný čas na začatie aktívneho obchodovania s indexom VIX. 

Ako začať obchodovať VIX (VOLX)

Obchodovanie s VIX je k dispozícii v našej obchodnej platforme xStation a môžete začať obchodovať s indexom volatility uzatvorením transakcií CFD (contract for differences) na inštrumente VIX a využiť plný potenciál pákového efektu. 

Obchodovaním s VIX môžete využiť volatilitu trhu a otvárať pozície počas veľmi rýchlych cenových pohybov. Pákový efekt je veľmi rizikový, ale môže znásobiť zisky denného obchodníka. Obchodovanie VIX je určené aktívnym obchodníkom, ktorí majú radi riziko a cenovú volatilitu. 

Vďaka pákovému efektu 1:5 budete na otvorenie pozície potrebovať len 20 % hodnoty transakcie (tzv. maržu). Použitím 2000 USD otvoríte pozíciu, ktorá má hodnotu 10 000 USD. Vzhľadom na vysokú úroveň rizika pákových inštrumentov CFD môže byť potenciálny výnos z pozície tiež vysoký, ale v dôsledku toho je možná aj vyššia potenciálna strata. Obchodovanie s VIX CFD dáva obchodníkom možnosť otvoriť krátke a dlhé pozície. Krátke pozície dávajú obchodníkom možnosť dosahovať zisky, keď cena klesá.

Ak si chcete prečítať viac o CFD a finančnej páke, kliknite na nasledujúci odkaz: https://www.xtb.com/sk/vzdelavanie/pakove-obchodovanie

Jediné poplatky, ktoré vám pri takomto obchodovaní vznikajú, sú spread (rozdiel medzi nákupnou cenou ASK a predajnou cenou BID) a swapové body. Spread je veľmi malý a stojí centy v závislosti od veľkosti vašej pozície. Swapové body sú náklady, ktoré brokerovi vznikajú pri financovaní pozícií s pákovým efektom; swapy sa účtujú denne k otvorenej pozícii na inštrumente VOLX.

Obchodovaním s kontraktmi VOLX môžete využiť volatilitu trhu a otvárať pozície počas veľmi rýchlych cenových pohybov. Pákový efekt je vysoko rizikový a môže pri jeho využívaní dôjsť k stratám, naopak však môže aj znásobiť zisky denného obchodníka.

Obchodovanie s VIX je špekulatívne a pre aktívnych obchodníkov sú dôležité len cenové výkyvy tohto inštrumentu. Tento typ kontraktu je finančná dohoda, ktorá vypláca rozdiel v zúčtovacej cene medzi otvorenou a uzavretou transakciou bez fyzického dodania obchodovaného inštrumentu. 

Online obchodovanie vám umožňuje obchodovať VOLX bez toho, aby ste museli opustiť svoj domov, s nulovými províziami a nízkymi spreadmi. Aj vďaka likvidite trhu VOLX môžete kedykoľvek, keď je trh otvorený, uzavrieť svoju pozíciu jedným kliknutím myši. Preto má online obchodovanie s kontraktmi VOLX toľko výhod a v súčasnosti je čoraz populárnejšie. 

Cena indexu VIX

VIX je známy ako volatilný inštrument a jeho cena môže kedykoľvek urobiť veľké pohyby. Preto je pre obchodníkov veľmi dôležité sledovať kótovanie ceny VIXu. V xStation poskytujeme kotácie budúcich kontraktov na VIX v reálnom čase tým, že ponúkame inštrument VOLX. 

Obchodné hodiny burzy VIX (VOLX)

A čo obchodné hodiny VIX (VOLX)? Tieto informácie sú dôležité najmä pre denných obchodníkov. Obchodovanie s VOLX je k dispozícii 5 dní v týždni od pondelka do štvrtka od 00:00 do 22:15 a v piatok od 00:00 do 22:00. Obchodovanie VIX nie je na našej platforme dostupné počas víkendov. Cena VIX je statická, keď je trh zatvorený. Vo všetkých ostatných časoch ceny neustále kolíšu.

Samozrejme, že najlepší čas na obchodovanie s VIX je v období veľmi vysokej volatility, keď investori pociťujú extrémne emócie. Keď je na trhu strach, zobchodovaný objem indexu VIX sa zvyšuje. Táto situácia je veľkou príležitosťou pre obchodníkov, ktorí radi riskujú a využívajú pákový efekt na dosahovanie veľkých ziskov na dlhých, ale aj krátkych pozíciách. 

Zvýšenie strachu môže byť ovplyvnené zverejnením negatívnych politických alebo makroekonomických správ. VIX je jedným z najvolatilnejších inštrumentov pri náraste strachu, jeho prelomenie priamo súvisí s makroekonomickými a politickými otázkami, napr. informáciami o menovej politike Fedu alebo informáciami o globálnom konflikte či politickej kríze. Tieto faktory môžu u investorov vyvolať strach a to je vždy znakom veľkých pohybov VIXu.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte testovací účet

Vyskúšajte oceňovanú platformu

Otvoriť reálny účet Vyskúšať testovací účet

Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
1 000 000 investorom z celého sveta

Používame cookies

Kliknutím na „Prijať všetko“ súhlasíte s ukládaním súborov cookie na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie na webu, analýzy využitie webu a podpory nášho marketingového úsilia.

Táto stránka obsahuje súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie našich webových stránok. Podieľajú sa na funkciách, ako sú jazykové preferencie, distribúcia prevádzky alebo udržovanie užívateľskej relácie. Nie je možné ich zakázať.

Názov súborov cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. marca 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. marca 2025
test_cookie Doba platnosti: 1. marca 2024
SESSID Doba platnosti: 2. marca 2024
__hssc Doba platnosti: 8. septembra 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. septembra 2022

Používame nástroje, ktoré nám umožňujú analyzovať používanie našej stránky. Tieto údaje nám umožňujú zlepšiť užívateľské rozhranie z našej webovej služby.

Názov súborov cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. decembra 2022
_dc_gtm_UA-7863526-14 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-7863526-20 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. marca 2026
_ga Doba platnosti: 1. marca 2026
__hstc Doba platnosti: 7. marca 2023
__hssrc

Táto skupina súborov cookie sa používa na zobrazovanie reklám na témy, ktoré Vás zaujímajú. Umožňuje nám tiež sledovať naše marketingové aktivity, pomáha merať výkon našich reklám.

Názov súborov cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. októbra 2023
_omappvp Doba platnosti: 20. augusta 2033
_omappvs Doba platnosti: 8. septembra 2022
_uetsid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. októbra 2023
_fbp Doba platnosti: 7. decembra 2022
fr Doba platnosti: 7. decembra 2022
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. októbra 2023
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. marca 2023

Súbory cookies z tejto skupiny ukladajú Vaše preferencie, ktoré ste zadali pri používaní webu. Tieto údaje sa Vám už budú automaticky zobrazovať.

Názov súborov cookie
Popis

Táto stránka používa cookies. Sú to súbory uložené vo Vašom prehliadači a používa ich väčšina webových stránok k prispôsobeniu Vášho obsahu webu. Viac informácií nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov Súbory cookie môžete spravovať kliknutím na „Nastavenia“. Pokiaľ súhlasíte s našim používaním súborov cookie, kliknite na „Prijať všetko“.

Zmeniť oblasť a jazyk
Krajina trvalého pobytu
Jazyk