Nazwa firmy

Vienna Insurance Group

Opis instrumentu

Instrument, którego wartość bazuje na cenie rynkowej Vienna Insurance Group CFD (rynek referencyjny: rynek zorganizowany)

Analiza fundamentalna

Kapitalizacja rynku

2.88 bn

Stopa dywidendy

2.81 %

Zwrot z kapitału

3.52 %

Beta

1.04