Opis instrumentu

Instrument którego cena oparta jest na notowaniach kontraktu na cukier notowanego na rynku zorganizowanym.