Meno spoločnosti

Popis inštrumentu

Inštrument, ktorého cena je založená na kotáciách indexového kontraktu reflektujúceho 100 najväčších britských spoločností kótovaných na organizovanom trhu.