Meno spoločnosti

Popis inštrumentu

Inštrument, ktorého cena je založená na kotáciách indexového kontraktu reflektujúceho 2000 najmenších amerických spoločnosti kótovaných na organizovanom trhu.