Nazwa firmy

Opis instrumentu

Instrument którego cena oparta jest na notowaniach kontraktu na długoterminowe dłużne papiery wartości emitowane przez Republikę Federalną Niemiec notowanego na rynku zorganizowanym.

Wiadomości rynkowe

13 grudnia 2018

Czy to czas na kryzys na rynku obligacji w momencie likwidacji...

Otwórz Konto lub zaloguj się
aby uzyskać dostęp do wszystkich wiadomości

LOGIN Otwórz konto
Więcej wiadomości