Dividenda

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
  • Dividenda predstavuje podiel na zisku a ide o čiastku, ktorú akciová spoločnosť vypláca akcionárom z čistého zisku.
  • Slovo dividenda pochádza z latinského “dividendum”, čo znamená “veci, ktoré majú byť rozdelené”.
  • O výške dividendy, ako aj o čase vyplácania rozhoduje valné zhromaždenie akciovej spoločnosti.

Spoločnosť nie je povinná vyplácať dividendy, avšak práve dividendy sú jedným z motívov kúpy akcií podniku. Medzi spoločnosti, ktoré dividendy nevyplácajú, patria startupy, menšie spoločnosti alebo jednoducho spoločnosti, ktoré chcú zisky reinvestovať do ďalšieho rastu a rozvoja.
 

Ako sa dividendy vyplácajú?

Dividendy sa spravidla vyplácajú kvartálne, ale niektoré spoločnosti ich vyplácajú len na konci účtovného obdobia. Dividendy sa vyplácajú v rôznych formách:

  • hotovostné dividendy, ktoré sú najpopulárnejšie
  • akciové dividendy (vo forme nových kmeňových akcií)
  • obligačné dividendy
  • majetkové dividendy (vo forme iného ako peňažného majetku spoločnosti) 


Dividenda a obchodovanie akcií CFD

Nárok na vyplatenie dividendy vzniká nielen pri obchodovaní klasických akcií, ale tiež pri akciách obchodovaných prostredníctvom CFD a pri tzv. syntetických akciách (akcie CFD bez finančnej páky).

 

Viac o obchodovania akcií tu.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu